Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zvláštní režim DPH pro obchodníky s použitým zbožím


Bc. Alena Haas Kubátová
24. 5. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím je určen pro plátce, kteří obchodují s použitým zbožím, sběratelskými předměty, uměleckými díly a starožitnostmi.

Foto: 123RF

 

Využití zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím je zcela dobrovolné, avšak výhodné, protože DPH se počítá a odvádí pouze z přirážky. Kdy můžete tento zvláštní režim využít, jak jej evidovat a jak správně vykázat v přiznání k DPH?


 
Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím podle § 90 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“) je určen pro plátce, kteří obchodují s použitým zbožím, sběratelskými předměty, uměleckými díly a starožitnostmi. Využití zvláštního režimu je na dobrovolné bázi a není tedy povinností.

Režim vznikl proto, aby obchodníci s použitým zbožím byli z hlediska DPH ve srovnatelné pozici s ostatními účastníky trhu a nebyli znevýhodněni. Použité zboží bývá totiž velmi často nakupováno od neplátců DPH, a není tedy možné při jeho nákupu uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

Podstata tohoto zvláštního režimu tkví v tom, že DPH je vypočítáno a odvedeno pouze z přirážky, tedy z rozdílu mezi prodejní cenou obchodníka a pořizovací cenou zboží. Základem daně je tak přirážka snížená o daň z přirážky. V praxi se může stát, že tento rozdíl je záporný. Potom je základem daně nuladaň se neplatí. Pokud by obchodník při prodeji zvláštní režim nepoužil, odváděl by DPH z celkové prodejní částky.

Příklad 1

Obchodník zakoupí ojetý vůz za 100 000 Kč a jsou splněny podmínky, aby jej mohl prodat ve zvláštním režimu pro použité zboží. Prodá jej za 120 000 Kč a DPH odvede z přirážky ve výši 20 000 Kč. DPH pak bude činit 3 471,07 Kč a základ daně 16 528,93 Kč.

Oproti tomu, kdyby odváděl DPH z celé prodejní ceny 120 000 Kč a neuplatnil zvláštní režim, odvedl by na DPH 20 826,45 Kč a základ daně by činil 99 173,55 Kč.


Zboží, jež může být předmětem § 90 ZDPH, poměrně obsáhle popisuje příloha č. 4 k zákonu o DPH. Uvádíme tedy jen některé položky.

Mezi umělecká díla patří například:
 • obrazy, malby, kresby, koláže zhotovené výhradně ručně umělcem,
 • původní rytiny, tisky, litografie,
 • původní plastiky a sochy,
 • nástěnné textilie.
Za sběratelské předměty jsou považovány například:
 • poštovní známky,
 • výplatní známky nebo kolky,
 • obálky frankované a opatřené poštovním razítkem prvního dne emise známky,
 • sbírky a sběratelské předměty zoologického, botanického, mineralogického apod. zájmu.
Starožitnostmi jsou jiné předměty než umělecká díla nebo sběratelské předměty, pokud jsou starší 100 let.

Použitým zbožím je podle zákona hmotný movitý majetek vhodný k dalšímu použití v nezměněném stavu nebo po opravě, vyjma předmětů uvedených výše a vyjma drahých kovů a drahokamů.

Obchodníkem se v tomto případě rozumí plátce či osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, pořizující nebo dovážející použité zboží za účelem dalšího prodeje a jednající na vlastní účet nebo na účet jiné osoby, přičemž mu za to náleží odměna.

Při dodání uměleckého díla, sběratelského předmětu či starožitnosti, jež obchodník sám dovezl, případně u uměleckého díla, které dodal obchodníkovi sám autor díla či jeho právní nástupce, se může obchodník rozhodnout pro použití zvláštního režimu při dodání.

V tom případě je však povinen oznámit tuto skutečnost svému správci daně a je poté povinen postupovat podle zvláštního režimu minimálně dva následující po sobě jdoucí kalendářní roky ode dne oznámení. Rovněž platí, že při dodání zboží nemá nárok na odpočet daně.

Podmínky uplatnění zvláštního režimu

Použití zvláštního režimu má určitá pravidla. Použít jej muže obchodník při dodání použitého zboží, pokud mu bylo dodáno v rámci obchodování na území EU:
 • osobou nepovinnou k dani – soukromou osobou, samostatně neuskutečňující ekonomickou činnost,
 • osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem,
 • osvobozenou osobou, která není plátcem – neplátcem z jiného členského státu,
 • jinou osobou povinnou k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozeno od daně podle § 62 ZDPH (dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně – např. prodej majetku dříve používaného zdravotnickým zařízením k uskutečňování osvobozených zdravotnických služeb, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně), nebo obdobně podle platného předpisu jiného členského státu,
 • jiným obchodníkem, pokud byl při dodání tohoto zboží použit zvláštní režim.
Podle těchto podmínek může jít např. o prodej ojetého automobilu, který byl zakoupen od tuzemského prodejce či osoby registrované k dani v jiném členském státě, kdy tyto osoby uplatnily režim přirážky.

Dále může jít o nákup ojetého stroje od podnikatele, neplátce DPH, který rozprodává svůj obchodní majetek. I v tomto případě může následný prodej proběhnout ve zvláštním režimu. Dalším příkladem je nákup použitého hmotného majetku od soukromé osoby. I zde může být při případném prodeji uplatněn zvláštní režim podle § 90.

Zvláštní režim nelze použít při dodání nového dopravního prostředku z tuzemska do jiného členského státu, ani při dodání zboží, pokud byl při jeho pořízení uplatněn nárok na odpočet daně.

Při dodání zboží za použití tohoto zvláštního režimu musí být na daňovém dokladu uvedený údaj ve smyslu „zvláštní režim – použité zboží“, případně „zvláštní režim – umělecká díla / sběratelské předměty / starožitnosti“. Dále platí, že na daňovém dokladu nesmí být samostatně uvedena daň týkající se přirážky. Jedinou výjimku tvoří doklad o prodeji motorového vozidla osobě se zdravotním postižením.

Pokud je v DPH uplatňována daň z přidané hodnoty a současně je používán zvláštní režim, musí být v záznamní evidenci tento režim samostatně oddělen.

Vedení evidence a přiznání k DPH při uplatnění zvláštního režimu

Vedení účetnictví klienta uplatňujícího zvláštní režim podle § 90 ZDPH vynakládá zvláštní nároky na evidenci koupeného zboží. Je třeba vědět, za jakou cenu bylo zboží nakoupeno, protože z toho se následně odvíjí výše DPH při jeho prodeji.

Doporučit lze např. evidenci v programu MS Excel, kde je možné vést podrobnou evidenci o nákupní a prodejní ceně a z těchto částek snadno vypočítat rozdíl. V programu POHODA můžete vytvořit analytické účty pro účet 343, na kterých můžete tyto operace sledovat, resp. můžete sledovat odděleně příslušné režimy pomocí pole Činnost.

V přiznání k DPH jsou základ daně a DPH z přirážky uvedeny na řádku 1, pořizovací cenu nakoupeného zboží ve zvláštním režimu nalezneme v přiznání na řádku 26.

Příklad 2

Společnost LevnéAuto.cz, s. r. o. nakupuje a prodává ojeté automobily a může při jejich prodeji (za stanovených podmínek) uplatnit zvláštní režim podle § 90 ZDPH.

V dubnu 2021 nakoupila společnost tyto vozy ve zvláštním režimu:
 • Audi A6 v PC 500 000 Kč,
 • VW Passat v PC 300 000 Kč,
 • Škoda Octavia v PC 200 000 Kč.
Ve stejném měsíci uskutečnila i jejich prodej:
 • Audi A6 bylo prodáno za 650 000 Kč,
 • VW Passat byl prodán za 320 000 Kč,
 • Škoda Octavia byla prodána za 200 000 Kč.
Audi A6
Nákupní cena: 500 000 Kč
Prodejní cena: 650 000 Kč
=> DPH bude odvedena z přirážky ve výši 150 000 Kč
Základ: 123 966,94 Kč
DPH: 26 033,06 Kč
 
VW Passat
Nákupní cena: 300 000 Kč
Prodejní cena: 320 000 Kč
=> DPH bude odvedena z přirážky ve výši 20 000 Kč
Základ: 16 528,93 Kč
DPH: 3 471,07 Kč
 
Škoda Octavia
Nákupní cena: 200 000 Kč
Prodejní cena: 200 000 Kč
=> DPH nebude odvedena, protože přirážka činí 0 Kč


Přiznání k DPH bude vypadat takto:
 • ř. 1: základ daně: 140 495,87 Kč, DPH: 29 504,13 Kč,
 • ř. 26: 1 000 000 Kč.

Jak na zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím v Pohodě?

Při uskutečnění zdanitelného plnění dle zvláštního režimu budete v programu POHODA postupovat následovně.
 1. V agendě Účetnictví/Interní doklady založíte nový záznam a na záložku Položky dokladu uvedete jako první položku s 0% sazbou DPH celkovou částku za uskutečněné plnění, sníženou o přirážku s členěním DPH „UDobch – Zvláštní režim s použitým zbožím a uměním“, resp. „UKobch – Zvláštní režim s použitým zbožím a uměním – nezapočítat do koeficientu“. Jako druhou položku uvedete přirážku s typem členění DPH „UD – Tuzemské plnění“ a s výpočtem DPH shora. Pro interní doklad zvolíte příslušnou předkontaci (zaúčtování na účty pohledávek a výnosů).
 2. Jako druhý doklad vytvoříte vydanou fakturu v agendě Fakturace/Vydané faktury. Jelikož částka musí být uvedena včetně DPH, zadáte celkovou prodejní částku s 0% sazbou DPH. Jako členění DPH zvolíte „UN – Nezahrnovat do přiznání“ a předkontaci „Vlastní předkontace BEZ“, která slouží pro likvidaci dokladu. Na záložku Poznámky do horní části uvedete sdělení, že se jedná o zvláštní režim a příslušný daňový předpis. Toto sdělení bude uvedeno na vydané faktuře, kterou obdrží zákazník.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Dětské skupiny mohou žádat o příspěvek na provoz

24. 1. 2022 | Poprvé pro rok 2022 mohou dětské skupiny žádat o státní příspěvek na svůj provoz. Finanční podporu mohou využít na pokrytí běžných výdajů, jako jsou náklady na mzdy, povinné další vzdělávání pečujících osob, spotřební materiál či stravování dětí atp. Žádost je nutné podat nejpozději 31. 1. 2022 prostřednictvím elektronické aplikace. Nárok na příspěvek mají všechny subjekty s oprávněním k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, kromě složek státu a státních příspěvkových organizací. Více informací a konkrétní podmínky, které je třeba splnit, najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
VUJO computer s.r.o.
Nabízíme komplexní IT služby. Jsme STORMWARE certifikovaný partner
www.vujo.cz

NEST.HB spol. s r.o.
generální dodávky staveb na Vysočině i v celé ČR
www.nesthb.cz

Kurzovní lístek

24,53 Kč
0,180 Kč
21,69 Kč
0,242 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.01.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru