Zaokrouhlení celkové částky daňového dokladu a vliv na rekapitulaci DPH


Bc. Renata Blahová
14. 11. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Zaokrouhlování může být mnohdy velký problém. Ať už se jedná o zaokrouhlování daně, základu daně, nebo celkové částky dokladu. Zda zaokrouhlovat budeme nebo ne, záleží pouze na nás, respektive na tom, kdo daňový doklad vystavuje.


 
Jediný zákon, který musíme respektovat, je zákon o dani z přidané hodnoty (zákon o DPH), který nám říká pouze to, jak zaokrouhlovat samotnou výši daně. Zda a jak zaokrouhlíme celkový doklad, je pouze na nás.
 
Vystavujeme-li běžný daňový doklad, musíme na něm mimo jiné uvést:
  • rozsah a předmět plnění
  • jednotkové ceny
  • základ daně (§ 36 zákona o DPH) – celková částka, kterou jsme za plnění obdrželi, nebo máme obdržet. Základ daně je cena včetně jiných daní (spotřební daň), cla, poplatků, u služeb se do základu daně zahrnuje také materiál přímo související se službou. Dále pak základ daně obsahuje vedlejší výdaje, jako je balné, pojištění nebo přeprava. V případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění (zálohy) je základem daně celková částka přijaté platby mínus vypočtená daň. Odděleně uvádíme základ daně v základní sazbě DPH, ve snížené sazbě a zvlášť plnění osvobozená.
  • sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od DPH
  • výši daně – daň můžeme nechat v haléřích (dvě desetinná místa zaokrouhlená matematicky), nebo můžeme daň zaokrouhlit na nejbližší měnovou jednotku, což jsou v současné době celé koruny (zaokrouhlujeme také matematicky). Samotné zaokrouhlení se nezahrnuje do základu daně (§ 28 odst. 2 písm. l zákona o DPH).

Zjednodušený daňový doklad (paragon, hotovostní doklad v celkové výši maximálně do 10 000 Kč) vystavujeme na požádání, tento doklad musí obsahovat:
  • rozsah a předmět plnění,
  • sazbu daně,
  • celkovou částku dokladu.

Samotnou daň můžeme vypočíst podle § 37 zákona o DPH dvěma způsoby:
 
1. Daň vypočítáme jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtenou daň pak uvedeme v haléřích (zaokrouhlení na dvě desetinná místa matematicky) nebo v celých  korunách (zaokrouhlení také matematicky). Cenu včetně daně (celkem) pak pro účely zákona o DPH dopočítáme jako součet základu daně a daně, kterou jsme vypočetli. Tento způsob výpočtu používáme většinou při vystavování běžných daňových dokladů (faktur), kdy vycházíme ze základu daně (ceny bez DPH).
 
V haléřích:
Jednotková cen Sazba DPH Částka DPH Celkem
563,- 20 % 563,- 112,6 675,6
123,- 14 % 123,- 17,22 140,22
 
V korunách:
Jednotková cena Sazba DPH Částka DPH Celkem
563,- 20 % 563,- 113,- 676,-
123,- 14 % 123,- 17,- 140,-


2. Druhý způsob, který používáme hlavně u zjednodušených daňových dokladů (paragonů) a dokladů o přijaté platbě k zaplaceným zálohám, je výpočet z úplaty za zdanitelné plnění, které je včetně daně.

Nejprve si vypočítáme koeficient: (sazba daně) / (sazba daně + 100)
 
Jednodušeji:
Koeficient pro základní sazbu daně: 20/120 = 0,1667
Koeficient pro sníženou sazbu daně: 14/114 = 0,1228
Koeficient zaokrouhlujeme na 4 desetinná místa matematicky.

Daň je pak součin celkové přijaté částky (úplaty) a koeficientu opět buď v haléřích, nebo v celých korunách. Cena bez daně je rozdíl celkové částky za plnění mínus vypočtená daň po případném zaokrouhlení.
 
V haléřích:
Jednotková cena Sazba DPH Částka DPH Celkem
563,31 20 % 563,31 112,69 676,-
122,81 14 % 122,81 17,19 140,-
 
V korunách:
Jednotková cena Sazba DPH Částka DPH Celkem
563,- 20 % 563,- 113,- 676,-
123,- 14 % 123,- 17,- 140,-

 
Za výpočet daně na běžném daňovém dokladu (faktuře) odpovídá ten, kdo doklad vystavuje. Přijmeme-li doklad, na kterém výše daně neodpovídá výši daně podle zákona o DPH, můžeme uplatnit pouze částku, která zákonu odpovídá. V případě, že je na dokladu uvedena daň nižší, uplatníme daň uvedenou na dokladu.
 
Za správnost vypočtené daně u zjednodušeného daňového dokladu (paragonu) odpovídá ten, pro kterého se plnění uskutečňuje, tedy kupující. Jak už jsem uvedla výše, paragony nemusí obsahovat výši daně, ale pouze celkovou částku dokladu a sazbu daně. Kupující si tedy daň vypočte sám způsobem dle výpočtu č. 2), a to i v případě, že je výše daně na dokladu uvedena.

Zaokrouhlit, nebo nezaokrouhlit celkovou částku dokladu?

Výše uvedené výpočty se týkaly výpočtu a zaokrouhlování daně a řídili jsme se zákonem o DPH. Další častý problém nastává v případě, kdy se rozhodujeme, zda zaokrouhlovat nebo nezaokrouhlovat celkovou částku dokladu. Rozhodnutí je opět na tom, kdo vystavuje doklady. Řekneme si, že v případě bezhotovostních plateb můžeme doklad nechat nezaokrouhlený, ale co s doklady hotovostními, když už nemáme haléřové mince?

Nabízí se nám několik řešení:
 
a) zaokrouhlení je možné přiřadit k jedné z použitých sazeb na dokladu
 
Zaokrouhlení dokladu je zahrnuto do sazby DPH s největší hodnotou:
Jednotková cena Sazba DPH Částka DPH Celkem
563,20 20 % 563,20 112,64 675,84
123,70 14 % 123,70 17,32 141,02
        816,86
0,14 20 % 0,12 0,02 817,-
 
Rekapitulace DPH v Kč:
Základ v Kč Sazba DPH DPH v Kč Celkem s DPH
563,32 20 % 112,66 675,98
123,70 14 % 17,32 141,02
      817,-
  
Zaokrouhlení dokladu je zahrnuto do sazby DPH s nejnižší hodnotou:
Jednotková cena Sazba DPH Částka DPH Celkem
563,20 20 % 563,20 112,64 675,84
123,70 14 % 123,70 17,32 141,02
        816,86
0,14 14 % 0,12 0,02 817,-
 
Rekapitulace DPH v Kč:
Základ v Kč Sazba DPH DPH v Kč Celkem s DPH
563,20 20 % 112,64 675,84
123,82 14 % 17,34 141,16
      817,-
  

b) rozdělit rozdíl vzniklý ze zaokrouhlení celkové částky do jednotlivých základů daně v členění podle sazby daně
 
Jednotková cena Sazba DPH Částka DPH Celkem
563,20 20 % 563,20 112,64 675,84
123,70 14 % 123,70 17,32 141,02
        816,86
0,07 20 % 0,06 0,01  
0,07 14 % 0,06 0,01 817,-
 
Rekapitulace DPH v Kč:
Základ v Kč Sazba DPH DPH v Kč Celkem s DPH
563,26 20 % 112,65 675,91
123,76 14 % 17,33 141,09
      817,-
  

c) zaokrouhlení vložit do nulové sazby - dle mého názoru je to nejjednodušší a nejpřehlednější řešení, hlavně co se týče hotovostních dokladů.

Pokladnu účtujeme v celých korunách

Zákon o DPH na jedné straně říká, že zaokrouhlení DPH nevstupuje do základu daně. O zaokrouhlení celkového dokladu však neříká vůbec nic. Proto vyvstává otázka, zda toto zaokrouhlení zahrnovat do základu daně, jak uvádějí příklady a) a b), nebo zaokrouhlení celého dokladu zahrnout do nulové sazby DPH - viz příklad c). Na druhé straně zákon říká, že základem daně je vše, co za dané plnění přijmeme mínus samotná daň – potom tedy i zaokrouhlení celkového dokladu.
 
U bezhotovostních plateb bychom celkovou částku zaokrouhlovat nemuseli vůbec, není problém zadat převodní příkaz v haléřích. U dokladů placených v hotovosti však celkovou částku zaokrouhlit musíme. Není reálné přijmout do pokladny například 816,86 Kč.
 
Zákon o účetnictví nám ukládá povinnost vést účetnictví tak, aby bylo reálné a správné. Proto při hotovostních operacích účtujeme částku, kterou jsme doopravdy dostali, resp. kterou jsme opravdu zaplatili. Takže pokladnu účtujeme v celých korunách.
 
To znamená, že i když dostaneme doklad na 816,86 Kč, zaúčtujeme částku 817 Kč, kterou jsme skutečně zaplatili. Nejjednodušší je dát 0,14 haléřů do nulové sazby, případně použít způsob a) nebo b). Pokud se jedná o zjednodušený daňový doklad, můžeme DPH vypočíst koeficientem z celkové částky 817 Kč.


Zdroj: § 28, § 36, § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

hoždora
7. 11. 2018 14:02:26
Dobrý den, mohla bych poprosit o radu, kde v nastavení vypnu zaokrouhlování vydaných faktur? Potřebuji aby VFA byli v haléřích, děkuji, Chlubnová
Hlášení závadného obsahu

Dagmar Hůtová
28. 2. 2017 14:11:13
Dobry den,jak je to se zaokrouhlovanim v obchode...mame kadu-tablet kvuli EET,minula kasa nam zaokrouhlovala od 0,50haleru nahoru,ted na nove vse dolu. Pracuji v galenterii..takze pr. 2m ×3,50kc =6kc... moc děkuji
Hlášení závadného obsahu

Olga
21. 11. 2016 13:28:09
dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je nutné mít u jednotlivých položek na faktuře uvedenou daň,
tzn. např
Základ VýšeDPH Celkem DPH Cena vč. DPH
nebo to můžu sepsat až v celkovém přehledu (tabulce). Děkuji Olga
Hlášení závadného obsahu

Merit
28. 6. 2016 21:25:17
Velmi děkuji za návod, sama bych na to nikdy nepřišla (i tahle byl krok, jak vyvolat okýnko likvidace bez vazby, nesnadný). Tedy ještě jednou moc díky!
Hlášení závadného obsahu

STORMWARE s.r.o.
28. 6. 2016 15:50:19
Pro Merit:
Dobrý den, níže posíláme odkaz na naše FAQ, které se týká částečné úhrady pohledávky a postup na likvidaci bez vazby.

Částečná úhrada:
http://www.stormware.cz/Podpora/FAQ/pohoda/120/Jak-provedu-v-agende-Banka-castecnou-likvidaci-faktury/?id=1187

Následně byste na zbývající část k likvidaci provedla Likvidaci bez vazby. Funkce je dostupná přímo v agendách pohledávek nebo závazků. Otevřete fakturu, kterou chcete likvidovat bez vazby, otevřete záložku Likvidace, stiskněte pravé tlačítko myši nad tabulkou a zvolte povel Likvidace bez vazby z kontextové nabídky. Po provedení likvidace se sníží částka v poli K likvidaci a v tabulce Likvidace přibude záznam o provedené akci – na rozdíl od likvidace s vazbou na účetnictví zde není uvedeno číslo hradícího dokladu.
Hlášení závadného obsahu

Merit
28. 6. 2016 14:09:47
Hezký den, potřebuji se zeptat. Vedu daňovou evidenci, doklad byl na 713,89 kč před zaokrouhlením, konečná částka byla 714. klient mi ale zaplatil částku před zaokrouhlením. jak postupovat s haléřovým zaokrouhlením? pohoda mi nabízí pouze částečnou likvidaci, nic víc. Děkuji!
Hlášení závadného obsahu

Petr
22. 2. 2016 11:25:40
Dobry den, mam dotaz, co kdyz zahrnu slevu 150.00 Kc do zaokrouhlovani reseni A, jak tedy potom vypocitat DPH kdyz celkova castka bude 816,86 - 150.00 = 666.86. Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Radka Rýzová
14. 5. 2014 10:52:49
Dobrý den
chtěla bych se poradit, vím, že haléřové vyrovnání patří na účty 548/648. Ale zajímalo by mě, jak je to z hlediska DPH. Jestli to patří do záznamní povinnosti (0%), nebo jestli vůbec to do DPH nejde.
Máme program, kde můžeme to zadat i mimo DPH.
Děkuji
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Blahová
14. 2. 2014 15:47:40
Dobrý den, haléřové vyrovnání se účtuje na daňové účty ostatní provozní výnosy/náklady 648/548. Blahová
Hlášení závadného obsahu

Markéta 27
6. 2. 2014 13:53:00
Dobrý den, mohla by jste mi prosím upřesnit na jaké účty budu účtovat haléřové vyrovnání?Např. Doklad vystaven na 1000,50 Kč, do pokladny přijato 1 001,-Kč, kam zaúčtuji 0,50 haléřů a bude se jednat o daňový nebo nedaňový náklad/výnos?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Blahová
22. 10. 2013 15:43:20
Dobrý den, při psaní článku jsem vycházela ze zákona, ne z pokynů. Pokyny slouží pouze jako doporučení. Pokyn, který zmiňujete je 10 let starý a odkazuje na zákon o DPH, který již neplatí.
Hlášení závadného obsahu

čtenářka
18. 10. 2013 9:57:14
Zdravím, jsem celkem nováček, když jsem si přečetla pokyn D - 253, tak se neshoduje úplně s tím, co zde píšete, například to, že by se zaokrouhlení mělo vložit do nulové sazby daně, pokyn na webové stránce: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika/pokyny-d/casove-cleneni/2003/pokyn-d-253-1586
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Novinky u datových schránek pro rok 2024

23. 4. 2024 | Nová novela datových schránek, platná od začátku roku 2024, přináší do elektronické komunikace a datové správy několik pozitivních změn. Uživatelé nyní mohou odesílat a přijímat velkoobjemové datové zprávy. Dále novela rozšiřuje možnost použití formátu ZIP a ASiC pro přílohy. Komunikace s veřejnou správou pro soukromé subjekty je také podporována, a uživatelé mají nyní více možností pro využití multimediálních formátů například JavaScript a MP4.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Geodézie Pardubice s.r.o.
Geodetické práce v katastru nemovitostí a inženýrské geodezii
www.geodeziepce.cz

KOVOVÝROBA ALEŠ JELÍNEK
strojní a stavební zámečnické práce
www.kovojelinek.cz

Kurzovní lístek

25,24 Kč
-0,030 Kč
23,62 Kč
-0,056 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme