Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zálohy a vyúčtování záloh v kontrolním hlášení


Redakce
9. 2. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Jak si poradit se zálohami a vyúčtováním záloh v kontrolním hlášení? Na dotazy ohledně toho, jak správně uvést zálohy do kontrolního hlášení, odpovídá Finanční správa.


 
 Jakým způsobem vykázat do kontrolního hlášení uskutečněné zdanitelné plnění v hodnotě 16.000 Kč včetně daně pro osobu povinnou k dani – neplátce, jemuž předchází úplata ve výši 5.000 Kč přijatá přede dnem uskutečnění dotčeného zdanitelného plnění?
 
 Uvedené zdanitelné plnění jako dodavatel vyplníte do oddílu A.4. a A.5. kontrolního hlášení následovně. Přijatá platba přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve výši 5.000 Kč, jejímž přijetím vznikla samostatná povinnost přiznat daň, bude vykázána do oddílu A.5. kontrolního hlášení, neboť nedosahuje požadovaného limitu nad 10.000 Kč pro vyplnění v oddíle A.4. Naopak zbývající hodnota/platba za zdanitelné plnění ve výši 11.000 Kč bude vykázána v oddíle A.4. kontrolního hlášení, neboť přesahuje zde požadovaný limit pro vyplnění.
 
Platby předcházející uskutečnění zdanitelného plnění (tj. klasicky „zálohy“) se tedy v případě sledování limitu (10.000 Kč) pro vyplnění do požadovaných oddílů kontrolního hlášení posuzují samostatně.
 
Obdobný princip platí i v případě přijatých zdanitelných plnění a na tyto předem poskytnuté platby, resp. z těchto uplatňovaných nároků na odpočet daně – oddíl B.2. a B.3. kontrolního hlášení.
 
Na základě dohody se zákazníky vystavujeme v průběhu čtvrtletí zálohové faktury na poskytování služeb v tuzemsku, a to vždy k 15. dni běžného měsíce se splatností do 25. dne běžného měsíce. Po přijetí platby vystavujeme na tuto přijatou platbu vždy daňový doklad. Následně po skončení čtvrtletí provádíme vyúčtování, na jehož základě může vzniknout buď přeplatek, nebo nedoplatek. Jsme měsíční plátci DPH. Jak budou v kontrolním hlášení zachyceny u dodavatele následující transakce?
 • Vystavení daňového dokladu (evidenční číslo 1) na uhrazenou zálohu – den přijetí úplaty 25. 1. 2016 – základ daně 8.000 Kč + 1.680 Kč DPH. Celková částka na daňovém dokladu 9.680 Kč.
 • Vystavení daňového dokladu (evidenční číslo 2) na uhrazenou zálohu – den přijetí úplaty 25. 2. 2016 – základ daně 20.000 Kč + 4.200 Kč DPH. Celková částka na daňovém dokladu 24.200 Kč.
 • Vystavení daňového dokladu (evidenční číslo 3) na uhrazenou zálohu – den přijetí úplaty 25. 3. 2016 – základ daně 15.000 Kč + 3.150 Kč DPH. Celková částka na daňovém dokladu 18.150 Kč.
V březnu 2016, kdy dochází k vyúčtování záloh, mohou nastat následující situace:
 1. Celková hodnota zdanitelného plnění je ve výši 50.000 Kč + 10.500 Kč DPH. Vzhledem k tomu, že na zálohách bylo zaplaceno 43.000 Kč + 9.030 Kč DPH, výsledkem je doplatek ve výši 7.000 Kč + 1.470 Kč DPH. Na celkové vyúčtování je tedy vystaven daňový doklad (evidenční číslo 4) s DUZP 31. 3. 2016, na jehož základě vzniká odběrateli povinnost uhradit částku 7.000 Kč + 1.470 Kč DPH. Celková částka doplatku na daňovém dokladu je 8.470 Kč.
 2. Celková hodnota zdanitelného plnění je ve výši 40.000 Kč + 8.400 Kč DPH. Na zálohách bylo uhrazeno (bez DPH) 43.000 Kč + 9.030 Kč DPH, výsledkem je tedy přeplatek ve výši 3.000 Kč + 630 Kč DPH. Na celkové vyúčtování je vystaven daňový doklad (evidenční číslo 4) s DUZP 31. 3. 2016, na jehož základě nám vzniká povinnost vrátit odběrateli přeplatek ve výši 3.000 Kč + 630 Kč DPH. Celková částka přeplatku na daňovém dokladu je 3.630 Kč.
 3. Celková hodnota zdanitelného plnění je ve výši 30.000 Kč + 6.300 Kč DPH. Na zálohách bylo uhrazeno 43.000 Kč + 9.030 Kč DPH, výsledkem je tedy přeplatek ve výši 13.000 Kč + 2.730 Kč DPH. Na celkové vyúčtování je vystaven daňový doklad (evidenční číslo 4) s DUZP 31. 3. 2016, na jehož základě vzniká povinnost vrátit odběrateli přeplatek. Celková částka přeplatku na daňovém dokladu je 15.730 Kč.
Pro účely posouzení, zda zálohová platba bude u dodavatele zachycena v části A.4. nebo části A.5. kontrolního hlášení, je rozhodující hodnota přijaté úplaty vykázaná na daňovém dokladu. Na základě tohoto pak budou výše uvedené transakce zachyceny v kontrolním hlášení u dodavatele následujícím způsobem:
 • Kontrolní hlášení za leden 2016 – částka 9.680 Kč bude zachycena v části A.5. kontrolního hlášení (celková hodnota přijaté úplaty na daňovém dokladu nepřesahuje hodnotu 10.000 Kč včetně daně).
 • Kontrolní hlášení za únor 2016 – částka 24.200 Kč bude zahrnuta v části A.4. kontrolního hlášení s uvedením evidenčního čísla daňového dokladu 2 (celková hodnota přijaté úplaty na daňovém dokladu přesahuje hodnotu 10.000 Kč včetně daně).
 • Kontrolní hlášení za březen 2016 – částka 18.150 Kč bude zahrnuta v části A.4. kontrolního hlášení s uvedením evidenčního čísla daňového dokladu 3 (celková hodnota přijaté úplaty na daňovém dokladu přesahuje hodnotu 10.000 Kč včetně daně).
Kontrolní hlášení za březen 2016:
 1. Částka doplatku ve výši 8.470 Kč bude zahrnuta v části A.5. kontrolního hlášení (celková hodnota plnění na daňovém dokladu nepřesahuje hodnotu 10.000 Kč včetně daně).
 2. Částka přeplatku ve výši 3.630 Kč bude zahrnuta v části A.5. kontrolního hlášení – v negativní hodnotě (celková hodnota plnění na daňovém dokladu nepřesahuje v absolutní částce hodnotu 10.000 Kč včetně daně).
 3. Částka přeplatku ve výši 15.730 Kč bude zahrnuta v části A.4. kontrolního hlášení v negativní hodnotě s uvedením evidenční čísla daňového dokladu 4 (celková hodnota plnění na daňovém dokladu přesahuje v absolutní částce hodnotu 10.000 Kč včetně daně).

 Na základě dohody jsou nám dodavatelem vystaveny v průběhu čtvrtletí zálohové faktury na poskytování služeb v tuzemsku, a to vždy k 15. dni běžného měsíce se splatností do 25. dne běžného měsíce. Po přijetí platby je nám vždy na tuto přijatou platbu vystaven daňový doklad. Následně po skončení čtvrtletí provádí dodavatel vyúčtování, na jehož základě vzniká buď přeplatek, nebo nedoplatek. Nicméně na základě našeho rozhodnutí si neuplatňujeme nárok na odpočet daně na základě daňových dokladů k přijaté záloze, ale až v okamžiku obdržení vyúčtování. Jak máme zachytit v našem kontrolním hlášení v části B tedy transakce související se zálohami, pokud obdržíme od dodavatele následující doklady:
 • Vystavení daňového dokladu (evidenční číslo 1) na uhrazenou zálohu – den přijetí úplaty 25. 1. 2016 – základ daně 8.000 Kč + 1.680 Kč DPH. Celková částka na daňovém dokladu 9.680 Kč.
 • Vystavení daňové dokladu (evidenční číslo 2) na uhrazenou zálohu – den přijetí úplaty 25. 2. 2016 – základ daně 20.000 Kč + 4.200 Kč DPH. Celková částka na daňovém dokladu 24.200 Kč.
 • Vystavení daňového dokladu (evidenční číslo 3) na uhrazenou zálohu – den přijetí úplaty 25. 3. 2016 – základ daně 15.000 Kč + 3.150 Kč DPH. Celková částka na daňovém dokladu 18.150 Kč.
V březnu 2016, kdy dochází k vyúčtování záloh, mohou nastat následující situace:
 1. Celková hodnota zdanitelného plnění je ve výši 50.000 Kč + 10.500 Kč DPH. Vzhledem k tomu, že na zálohách bylo zaplaceno 43.000 Kč + 9.030 Kč DPH, výsledkem je doplatek ve výši 7.000 Kč + 1.470 Kč DPH. Na celkové vyúčtování je tedy vystaven daňový doklad (evidenční číslo 4) s DUZP 31. 3. 2016, na jehož základě vzniká odběrateli povinnost uhradit částku 7.000 Kč + 1.470 Kč DPH. Celková částka doplatku na daňovém dokladu je 8.470 Kč.
 2. Celková hodnota zdanitelného plnění je ve výši 40.000 Kč + 8.400 Kč DPH. Na zálohách bylo uhrazeno (bez DPH) 43.000 Kč + 9.030 Kč DPH, výsledkem je tedy přeplatek ve výši 3.000 Kč + 630 Kč DPH. Na celkové vyúčtování je vystaven daňový doklad (evidenční číslo 4) s DUZP 31. 3. 2016, na jehož základě vzniká dodavateli povinnost vrátit nám přeplatek ve výši 3.000 Kč + 630 Kč DPH. Celková částka přeplatku na daňovém dokladu je 3.630 Kč.
 3. Celková hodnota zdanitelného plnění je ve výši 30.000 Kč + 6.300 Kč DPH. Na zálohách bylo uhrazeno 43.000 Kč + 9.030 Kč DPH, výsledkem je tedy přeplatek ve výši 13.000 Kč + 2.730 Kč DPH. Na celkové vyúčtování je vystaven daňový doklad (evidenční číslo 4) s DUZP 31. 3. 2016, na jehož základě vzniká povinnost vrátit odběrateli přeplatek. Celková částka přeplatku na daňovém dokladu je 15.730 Kč.
Pro úplnost uvádíme, že jsme měsíční plátci DPH a daňový doklad na vyúčtování (evidenční číslo 4) obdržíme v květnu 2016, kdy také budeme uplatňovat celý nárok na odpočet daně.
 
V daném případě je nezbytné, aby pro správné porovnání a spárování transakcí mezi dodavatelem a odběratelem byla daná transakce v kontrolním hlášení odběratele zachycena nikoliv pouze jedním zápisem s uvedením nároku na odpočet DPH z celkové hodnoty zdanitelného plnění, ale dle jednotlivých obdržených daňových dokladů. To znamená, že v kontrolním hlášení za květen 2016, kdy bude uplatněn nárok na odpočet daně ze všech obdržených daňových dokladů k dané transakci, bude toto zachyceno následovně.
 
a) Celková hodnota zdanitelného plnění je ve výši 50.000 Kč + 10.500 Kč DPH, tj. na řádku 40 daňového přiznání bude uplatněn celkový nárok na odpočet daně ve výši 10.500 Kč. V kontrolním hlášení bude tato částka zohledněna následovně:
 • Část B.3. – zde bude uvedena hodnota ZD 15.000 Kč + 3.150 Kč (jedná se o zachycení daňového dokladu s evidenčním číslem 1 a evidenčním číslem 4, jejichž hodnota byla nižší než 10.000 Kč včetně daně), bez nutnosti uvedení dalších údajů (DIČ a evidenčního čísla daňového dokladu).
 • Část B.2. – zde budou uvedeny vždy na samostatném řádku daňový doklad č. 2 (ZD 20.000 Kč + 4.200 Kč DPH) a č. 3 (ZD 15.000 Kč + 3.150 Kč DPH), jejichž hodnota je vyšší než 10.000 Kč včetně daně.
b) Celková hodnota zdanitelného plnění je ve výši 40.000 Kč + 8.400 Kč DPH, tj. na řádku 40 daňového přiznání je uplatněn celkový nárok na odpočet daně ve výši 8.400 Kč. V kontrolním hlášení bude tato částka zohledněna následovně:
 • Část B.3. – zde bude uvedena hodnota ZD 5.000 Kč + 1.050 Kč (jedná se o zachycení daňového dokladu s evidenčním číslem 1 a evidenčním číslem 4 (v negativní výši), jejichž hodnota byla nižší než 10.000 Kč včetně daně), bez nutnosti uvedení dalších údajů (DIČ a evidenčního čísla daňového dokladu).
 • Část B.2. – zde budou uvedeny vždy na samostatném řádku daňový doklad č. 2 (ZD 20.000 Kč + 4.200 Kč DPH) a č. 3 (ZD 15.000 Kč + 3.150 Kč DPH), jejichž hodnota je vyšší než 10.000 Kč včetně daně.
c) Celková hodnota zdanitelného plnění je ve výši 30.000 Kč + 6.300 Kč DPH, tj. na řádku 40 daňového přiznání je uplatněn celkový nárok na odpočet daně ve výši 6.300 Kč. V kontrolním hlášení bude tato částka zohledněna následovně:
 • Část B.3. – zde bude uvedena hodnota ZD 8.000 Kč + 1.680 Kč (jedná se o zachycení daňového dokladu s evidenčním číslem 1, jehož hodnota byla nižší než 10.000 Kč včetně daně), bez nutnosti uvedení dalších údajů (DIČ a evidenčního čísla daňového dokladu).
 • Část B.2. – zde budou uvedeny vždy na samostatném řádku daňový doklad č. 2 (ZD 20.000 Kč + 4.200 Kč DPH) a č. 3 (ZD 15.000 Kč + 3.150 Kč DPH) a daňový doklad č. 4 v negativním vyjádření [ZD −13.000 + (−2.730 Kč DPH)], jejichž hodnota (i v absolutní částce) je vyšší než 10.000 Kč včetně daně.
 
Související články:
Platební a splátkový kalendář v kontrolním hlášení
Následné a opravné kontrolní hlášení
Opravy výše daně v kontrolním hlášení
Kontrolní hlášení v otázkách a odpovědích – 1. část
Kontrolní hlášení v otázkách a odpovědích – 2. část


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Podpultovky.eu
Nápoje a sladkosti z celého světa na jednom místě!
www.podpultovky.eu

Švéda Miroslav - BSIT.CZ
Prodej-správa-implementace produktů STORMWARE, IT, EZS, CCTV, EPS.
www.bsit.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,65 Kč
-0,045 Kč
23,52 Kč
-0,152 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru