Vyřazení automobilu z podnikání


Bc. Zuzana Bartůšková
19. 11. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Koupili jste do podnikání osobní automobil, který nyní chcete vyřadit z obchodního majetku? Pokud právě řešíte podobnou situaci, pojďte se s námi podívat, jak vyřazení auta z podnikání řešit z pohledu DPH a daně z příjmů.


 
 Dotaz:
Dne 12. 8. 2009 byl do mého podnikání zakoupen osobní automobil, který je k datu 31. 12. 2013 odepsán. Nyní jej chci vyřadit z podnikání do osobního vlastnictví. Týká se toto vyřazení nějak DPH (byla uplatněna na vstupu) a DPFO (nebudu nikomu prodávat, budu používat jen pro osobní potřebu)?
 
 Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
 
Při vyřazení z obchodního majetku je třeba odděleně posuzovat vyřazení z obchodního majetku z pohledu DPH a z pohledu daně z příjmů, protože obchodní majetek je v těchto dvou předpisech upraven odlišně.

Řešení z pohledu DPH

Obchodní majetek je definován v § 4 odst. 4 písm. c) zákona o DPH (dále jen „ZDPH“). Obchodním majetkem se rozumí souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností. K trvalému vyřazení z obchodního majetku dochází v okamžiku, kdy plátce přestane zcela využívat majetek k ekonomické činnosti – to znamená, že auto používá výhradně soukromě a nepoužívá ho vůbec k podnikání ani k příjmům z pronájmu (viz definice ekonomické činnosti dle § 5 odst. 2 ZDPH).
 
V okamžiku trvalého vyřazení z obchodního majetku výhradně do soukromého použití dochází k fiktivnímu dodání zboží dle § 13 odst. 4 písm. a) ZDPH. Plátce daně má povinnost odvést DPH z ceny obvyklé.
 
Pokud ale bude plátce auto (byť jen částečně) nadále využívat k ekonomické činnosti (podnikání nebo pronájmu), byť bylo vyřazeno z obchodního majetku pro účely daně z příjmů, nedošlo z pohledu DPH k vyřazení z obchodního majetku. Přičemž není podstatné, jestli je o majetku účtováno a jsou na něj uplatňovány náklady, ale podstatné je, zda skutečně je nebo není využíván k ekonomické činnosti.
 
Došlo ke změně v rozsahu použití majetku dle § 78 ZDPH – majetek je využíván částečně k soukromým účelům. Pokud tedy byla DPH uplatněna v plné výši a dojde ke změně účelu použití pro účely, u nichž není nárok na odpočet daně – pro neekonomickou činnost (osobní potřebu), je potřeba provést časový test na případnou úpravu odpočtu daně podle § 78 ZDPH.
 
Lhůta pro test je 5 let počínaje rokem pořízení (kromě staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení a pozemků, kdy je lhůta 10 let). Lhůta tedy uplynula v roce 2013. Pokud ke změně využití dojde po roce 2014, dále není již třeba provádět test na úpravu odpočtu DPH.
 
Závěrem lze říci, že pro účely DPH je podstatné, zda dojde k trvalému vyřazení z obchodního majetku plátce (majetek není již vůbec využíván k ekonomické činnosti) – pokud ano, odvádíme DPH z ceny obvyklé. Nebo zda došlo ke změně účelu použití (částečně k ekonomické činnosti, částečně k soukromé) – v takovém případě provádíme časový test na úpravu odpočtu a případně úpravu odpočtu daně. Pokud již uplynula lhůta pro úpravu odpočtu, úpravu odpočtu neprovádíme.

Řešení z pohledu daně z příjmů

Obchodní majetek a vyřazení z něj z pohledu daně z příjmů je definován v § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daně z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno, anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci.
 
Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.
 
Při vyřazení majetku z obchodního majetku do osobního užívání nevzniká podnikateli žádný zdanitelný příjem. Problém by nastal pouze při následném prodeji auta vyřazeného z obchodního majetku, kdy by bylo třeba zkoumat podmínky pro osvobození příjmů z prodeje auta dle § 4 ZDP.


Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Milan
6. 5. 2024 11:24:42
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jak postupovat při prodeji vozidla - motocyklu, vedeného v Daňové evidenci.
Motocykl je koupený cca před rokem, bylo vráceno DPH.
Pokud by se motocykl prodal, bude se vracet celková výše vráceného DPH nebo jen poměrná část? Musí být na toto odhad, pokud by se prodával např. do autobazaru?
Pokud by se vyjmul z podnikání, tak se bude vracet celková výše vráceného DPH?
A nebo pokud by se kupoval jiný motocykl protiúčtem, jak by se v tomto případě postupovalo?

Děkuji za odpoveď
Hlášení závadného obsahu

Jitka
23. 1. 2023 12:37:26
Dobrý den, v roce 2014 jsme do podnikání FO nakoupili osobní automobil, uplatnili jsme odpočet DPH. Chtěli bychom automobil vyřadit z obchodního majetku a následně prodat. Když chci vyřadit auto z OM, musím změnit zápis v technickém průkazu, nebo mi stačí interní zápis? Z pohledu DPH už myslím nic řešit nebudu a z pohledu daně z příjmu, když budu mít auto vyřazené z OM, tak příjem uvedu do par. 10 DPFO? Je to tak správně, prosím? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

bara
25. 4. 2022 12:06:32
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jak postupovat při prodeji vozidla - motocyklu, vedeného v Daňové evidenci.
Motocykl je koupený cca před rokem, bylo vráceno DPH.
Pokud by se motocykl prodal, bude se vracet celková výše vráceného DPH nebo jen poměrná část? Musí být na toto odhad, pokud by se prodával např. do autobazaru?
Pokud by se vyjmul z podnikání, tak se bude vracet celková výše vráceného DPH?
A nebo pokud by se kupoval jiný motocykl protiúčtem, jak by se v tomto případě postupovalo?

Děkuji za odpoveď
Hlášení závadného obsahu

Milan
7. 4. 2022 4:56:01
Dobrý den, mám auto na úvěr na s.r.o., úvěr převádím na jiného majitele, z důvodu neschopnosti platit. Ano to je s DPH za auto, nový majitel mi tvrdí že tamnieje nárok na odpočet.
Hlášení závadného obsahu

Peroutka
29. 3. 2022 18:16:19
Mění se při zrychleném dvouletém (2020-2021) odpisu automobilu lhůta prominutí DPH z 5. let na 2. při převodu do osobního užívání?
Hlášení závadného obsahu

Karel Motejzík
25. 12. 2021 12:19:26
Dobrý den, jsem OSVČ, plátce DPH, k 31.12.2021 převádím auto /z roku 02.2013/do OV. Měl bych vrátit DPH z ceny obvyklé. Jak mám zaúčtovat toto DPH v DE, aby se promítla do KH na A4 a do přiznání na ř.1 a 51 s nárokem? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Jaromír
4. 4. 2021 16:49:33
osobní automobil Škoda OCTAVIA, veden do s.r.o. v roce 2013. Omezení z titulu současného stavu vyžadují vyřazení z obchodního majetku a odprodej: a) zaměstnanci, b) společníkovi, c) prodej přes bazar. Které požadavky musí být splněny z hlediska prodeje, daně a jiné podmínky
Hlášení závadného obsahu

KamSsa1
27. 12. 2019 23:48:57
V naší firmě plánujeme vyřadit z vozového parku několik starších aut, a tak zjišťuji jak o zařídit i po formáln stránce, aby případně nebyly nějaké problémy s úřady. Na https://kralmotoru.cz/media/vyrazeni-automobilu-z-obchodniho-majetku-a-dph jsem se dočetl, že auto není problém vyřadit. Člověk si však musí dát pozor na doplácení dph, to se doplácí z aktuální ceny vozu.
Hlášení závadného obsahu

Mamiňák Petr
9. 9. 2019 21:08:36
Prosím o radu.
jsem FO, plátce DPH, vedu DE. Vyřadit po deseti letech auto z majetku. Chci auto darovat synovi - FO. Jak je to s placením daně a DPH. Můj názor je, že daň není platit z čeho, ale DPH bych měl odvést z ceny obvyklé. Darovací daň v první linii ) otec-syn) se naplatí.
Auto koupeno z autobazaru v roce 2009 bez odpočtu DPH tak že jsem DPH neuplatňoval.
Dnes je auto staré 16 let
Prosí o názory.
Děkuji s pozdravem Petr
Hlášení závadného obsahu

Lukáš dittrich
16. 2. 2019 20:29:53
Jsem.OSVČ a nejsem.platce dph omylem jsem pri přepisování auta nahlásil auto do podnikání jak z toho ven .Už je to 6 měsíců budu něco někde platit nebo co obnáší
Hlášení závadného obsahu

Jiří
17. 7. 2018 11:30:08
Prosím o radu.
jsem FO, plátce DPH, vedu DE. Vyřadil jsem po pěti letech auto z majetku. Chci auto darovat synovi - FO. Jak je to s placením daně a DPH. Můj názor je, že daň není platit z čeho, ale DPH bych měl odvést z ceny obvyklé. Darovací daň v první linii ) otec-syn) se naplatí.
Prosí o názory.
Hlášení závadného obsahu

Klaruska78
22. 2. 2018 13:55:41
Dobrý den, můžete mi prosím poradit, co by bylo v mém případě nejlepší? Byla jsem členkou sdružení s mými rodiči a s mým manželem. V roce 2016 jsem na své IČO koupila auto. V roce 2017 jsem přerušila podnikání a od té doby jsem zaměstnaná. Auto využívá k firemním účelům můj manžel. Jde nám o to, abychom nemuseli vracet DPH, již jsme museli vrátit cca 24 tisíc, za používání k soukromým účelům. Přemýšleli jsme o tom, že bych manželovi auto prodala či pronajímala. Také padl návrh, abych si znovu otevřela živnost. Nevíme, co udělat, aby to nebyla chyba. Poradíte prosím?
Hlášení závadného obsahu

Josef Ježek
6. 11. 2017 17:22:44
Převod auta do soukromí, fyzická osoba podnikatel, uplatněn odpočet DPH při zakoupení v roce 2007. Nyní již není plátce DPH. Chce převést os. vozidlo do soukromého držení po 10 letech od zakoupení a 7 letech od ukončení leasingu? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Naďa Grossová
2. 5. 2017 13:59:26
Dobrý den, pokud vyřadím jak uvádíte v článku, ale ne trvale, budu stále používat pro ekonomickou činnost, tak budu sledovat pětiny a v mém případě, když jsem auto pořídila v roce 2014 uplatnila celé DPH a v roce 2017 vyřadím od osobního vlastnictví s tím, že budu nadále používat i pro ekonomickou činnost, tak bych měla vrátit dvě pětiny DPH. Nesleduji tam pak procenta kolik bude soukromě a kolik firemně? A nesleduji ani přesně měsíc, kdy se vyřadilo? Že bych třeba služebně využívala 20% tak vrátím dvě pětiny, ale jen 80% z nich? A co když pak již nebudu automobil využívat pro firmu, nemusím odvádět z ceny obvyklé? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

luda urbi
14. 3. 2017 10:40:36
vozdilo v obchodním majetku po třetím roce odpisu, chci prodat ve čtvrtém roce (nebude ještě odepsáno), jak postupovat pri prodeji, jaký zvolit nejvhodnější postup. vyřadit a prodat, nebo prodat z obchod. majetku. Co je daňově výhodnější?
Hlášení závadného obsahu

Pavlína Valouchová
5. 1. 2016 21:22:10
Zaměstnavatel dne 04.12.,2015 zaplatil svým zaměstnancům příspěvek za životní pojištění ve výši 11 997,-- Kč každému. Prvnímu zaměstnanci na časové období od 25.12.2015 do 24.12.2016 a druhému na časové období 01.12.2015 do 30.11.2016. Jak správně zaúčtovat? Je nutné časově rozlišovat? Jak se projeví zaúčtování ve mzdách, je nutné účtovat příspěvek ve mzdách každý měsíc, když částka není dělitelná 12? Děkuji Valouchová
Hlášení závadného obsahu

ILOA s.r.o.
30. 12. 2015 9:15:39
Přecházím z účetního kalendářního roku 1.1.2015-31.12.2015 na hospodářský rok 1.1.2015-30.6.2016. Jakým způsobem mohu účtovat v roce 2016 a jak provedu účetní uzávěrku. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

240293
20. 11. 2015 12:07:42
Domnívám se, že i při úplném (trvalém) vyřazení z obchodního majetku přichází v úvahu použití časového testu dle § 78:
§ 78 (4) a) Úprava odpočtu daně
Změnou rozsahu použití dlouhodobého majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně, se rozumí případy, kdy plátce
a) uplatnil původní odpočet daně v plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v částečné výši nebo nárok na odpočet daně nemá.

jiří stránský
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

V předčasném důchodu je možný jen malý přivýdělek

10. 7. 2024 | Předčasný starobní důchod je určen lidem předdůchodového věku, kteří nemohou pracovat. Výdělečná činnost je omezena na zákonem stanovené výjimky. Důchodci si mohou přivydělat pouze omezeně, například dohodou o provedení práce s maximálním příjmem do 10 000 Kč měsíčně nebo jako OSVČ s příjmem do 8 794 Kč měsíčně po odpočtu výdajů. Jakékoli zaměstnání zakládající účast na pojištění musí být oznámeno ČSSZ do 8 dnů a důchod bude zastaven. Podrobnosti najdete na webu ČSSZ.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Studiové záblesky 4studio
Hledáte kvalitní studiové blesky? Máme velký výběr. Podívejte se!
www.4studio.cz

Jindřich KREIS
Prodej a servis travních traktorů, sekaček, elektrokol a elektropohonů
www.elektromotokola.cz

Kurzovní lístek

25,43 Kč
0,085 Kč
23,31 Kč
0,047 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.07.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme