Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vyřazení automobilu z podnikání


Bc. Zuzana Bartůšková
19. 11. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Koupili jste do podnikání osobní automobil, který nyní chcete vyřadit z obchodního majetku? Pokud právě řešíte podobnou situaci, pojďte se s námi podívat, jak vyřazení auta z podnikání řešit z pohledu DPH a daně z příjmů.


 
 Dotaz:
Dne 12. 8. 2009 byl do mého podnikání zakoupen osobní automobil, který je k datu 31. 12. 2013 odepsán. Nyní jej chci vyřadit z podnikání do osobního vlastnictví. Týká se toto vyřazení nějak DPH (byla uplatněna na vstupu) a DPFO (nebudu nikomu prodávat, budu používat jen pro osobní potřebu)?
 
 Odpovídá Bc. Zuzana Bartůšková, Účetnictví bez starostí:
 
Při vyřazení z obchodního majetku je třeba odděleně posuzovat vyřazení z obchodního majetku z pohledu DPH a z pohledu daně z příjmů, protože obchodní majetek je v těchto dvou předpisech upraven odlišně.

Řešení z pohledu DPH

Obchodní majetek je definován v § 4 odst. 4 písm. c) zákona o DPH (dále jen „ZDPH“). Obchodním majetkem se rozumí souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností. K trvalému vyřazení z obchodního majetku dochází v okamžiku, kdy plátce přestane zcela využívat majetek k ekonomické činnosti – to znamená, že auto používá výhradně soukromě a nepoužívá ho vůbec k podnikání ani k příjmům z pronájmu (viz definice ekonomické činnosti dle § 5 odst. 2 ZDPH).
 
V okamžiku trvalého vyřazení z obchodního majetku výhradně do soukromého použití dochází k fiktivnímu dodání zboží dle § 13 odst. 4 písm. a) ZDPH. Plátce daně má povinnost odvést DPH z ceny obvyklé.
 
Pokud ale bude plátce auto (byť jen částečně) nadále využívat k ekonomické činnosti (podnikání nebo pronájmu), byť bylo vyřazeno z obchodního majetku pro účely daně z příjmů, nedošlo z pohledu DPH k vyřazení z obchodního majetku. Přičemž není podstatné, jestli je o majetku účtováno a jsou na něj uplatňovány náklady, ale podstatné je, zda skutečně je nebo není využíván k ekonomické činnosti.
 
Došlo ke změně v rozsahu použití majetku dle § 78 ZDPH – majetek je využíván částečně k soukromým účelům. Pokud tedy byla DPH uplatněna v plné výši a dojde ke změně účelu použití pro účely, u nichž není nárok na odpočet daně – pro neekonomickou činnost (osobní potřebu), je potřeba provést časový test na případnou úpravu odpočtu daně podle § 78 ZDPH.
 
Lhůta pro test je 5 let počínaje rokem pořízení (kromě staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení a pozemků, kdy je lhůta 10 let). Lhůta tedy uplynula v roce 2013. Pokud ke změně využití dojde po roce 2014, dále není již třeba provádět test na úpravu odpočtu DPH.
 
Závěrem lze říci, že pro účely DPH je podstatné, zda dojde k trvalému vyřazení z obchodního majetku plátce (majetek není již vůbec využíván k ekonomické činnosti) – pokud ano, odvádíme DPH z ceny obvyklé. Nebo zda došlo ke změně účelu použití (částečně k ekonomické činnosti, částečně k soukromé) – v takovém případě provádíme časový test na úpravu odpočtu a případně úpravu odpočtu daně. Pokud již uplynula lhůta pro úpravu odpočtu, úpravu odpočtu neprovádíme.

Řešení z pohledu daně z příjmů

Obchodní majetek a vyřazení z něj z pohledu daně z příjmů je definován v § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daně z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno, anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci.
 
Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.
 
Při vyřazení majetku z obchodního majetku do osobního užívání nevzniká podnikateli žádný zdanitelný příjem. Problém by nastal pouze při následném prodeji auta vyřazeného z obchodního majetku, kdy by bylo třeba zkoumat podmínky pro osvobození příjmů z prodeje auta dle § 4 ZDP.


Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jaromír
4. 4. 2021 16:49:33
osobní automobil Škoda OCTAVIA, veden do s.r.o. v roce 2013. Omezení z titulu současného stavu vyžadují vyřazení z obchodního majetku a odprodej: a) zaměstnanci, b) společníkovi, c) prodej přes bazar. Které požadavky musí být splněny z hlediska prodeje, daně a jiné podmínky
Hlášení závadného obsahu

KamSsa1
27. 12. 2019 23:48:57
V naší firmě plánujeme vyřadit z vozového parku několik starších aut, a tak zjišťuji jak o zařídit i po formáln stránce, aby případně nebyly nějaké problémy s úřady. Na https://kralmotoru.cz/media/vyrazeni-automobilu-z-obchodniho-majetku-a-dph jsem se dočetl, že auto není problém vyřadit. Člověk si však musí dát pozor na doplácení dph, to se doplácí z aktuální ceny vozu.
Hlášení závadného obsahu

Mamiňák Petr
9. 9. 2019 21:08:36
Prosím o radu.
jsem FO, plátce DPH, vedu DE. Vyřadit po deseti letech auto z majetku. Chci auto darovat synovi - FO. Jak je to s placením daně a DPH. Můj názor je, že daň není platit z čeho, ale DPH bych měl odvést z ceny obvyklé. Darovací daň v první linii ) otec-syn) se naplatí.
Auto koupeno z autobazaru v roce 2009 bez odpočtu DPH tak že jsem DPH neuplatňoval.
Dnes je auto staré 16 let
Prosí o názory.
Děkuji s pozdravem Petr
Hlášení závadného obsahu

Lukáš dittrich
16. 2. 2019 20:29:53
Jsem.OSVČ a nejsem.platce dph omylem jsem pri přepisování auta nahlásil auto do podnikání jak z toho ven .Už je to 6 měsíců budu něco někde platit nebo co obnáší
Hlášení závadného obsahu

Jiří
17. 7. 2018 11:30:08
Prosím o radu.
jsem FO, plátce DPH, vedu DE. Vyřadil jsem po pěti letech auto z majetku. Chci auto darovat synovi - FO. Jak je to s placením daně a DPH. Můj názor je, že daň není platit z čeho, ale DPH bych měl odvést z ceny obvyklé. Darovací daň v první linii ) otec-syn) se naplatí.
Prosí o názory.
Hlášení závadného obsahu

Klaruska78
22. 2. 2018 13:55:41
Dobrý den, můžete mi prosím poradit, co by bylo v mém případě nejlepší? Byla jsem členkou sdružení s mými rodiči a s mým manželem. V roce 2016 jsem na své IČO koupila auto. V roce 2017 jsem přerušila podnikání a od té doby jsem zaměstnaná. Auto využívá k firemním účelům můj manžel. Jde nám o to, abychom nemuseli vracet DPH, již jsme museli vrátit cca 24 tisíc, za používání k soukromým účelům. Přemýšleli jsme o tom, že bych manželovi auto prodala či pronajímala. Také padl návrh, abych si znovu otevřela živnost. Nevíme, co udělat, aby to nebyla chyba. Poradíte prosím?
Hlášení závadného obsahu

Josef Ježek
6. 11. 2017 17:22:44
Převod auta do soukromí, fyzická osoba podnikatel, uplatněn odpočet DPH při zakoupení v roce 2007. Nyní již není plátce DPH. Chce převést os. vozidlo do soukromého držení po 10 letech od zakoupení a 7 letech od ukončení leasingu? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Naďa Grossová
2. 5. 2017 13:59:26
Dobrý den, pokud vyřadím jak uvádíte v článku, ale ne trvale, budu stále používat pro ekonomickou činnost, tak budu sledovat pětiny a v mém případě, když jsem auto pořídila v roce 2014 uplatnila celé DPH a v roce 2017 vyřadím od osobního vlastnictví s tím, že budu nadále používat i pro ekonomickou činnost, tak bych měla vrátit dvě pětiny DPH. Nesleduji tam pak procenta kolik bude soukromě a kolik firemně? A nesleduji ani přesně měsíc, kdy se vyřadilo? Že bych třeba služebně využívala 20% tak vrátím dvě pětiny, ale jen 80% z nich? A co když pak již nebudu automobil využívat pro firmu, nemusím odvádět z ceny obvyklé? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

luda urbi
14. 3. 2017 10:40:36
vozdilo v obchodním majetku po třetím roce odpisu, chci prodat ve čtvrtém roce (nebude ještě odepsáno), jak postupovat pri prodeji, jaký zvolit nejvhodnější postup. vyřadit a prodat, nebo prodat z obchod. majetku. Co je daňově výhodnější?
Hlášení závadného obsahu

Pavlína Valouchová
5. 1. 2016 21:22:10
Zaměstnavatel dne 04.12.,2015 zaplatil svým zaměstnancům příspěvek za životní pojištění ve výši 11 997,-- Kč každému. Prvnímu zaměstnanci na časové období od 25.12.2015 do 24.12.2016 a druhému na časové období 01.12.2015 do 30.11.2016. Jak správně zaúčtovat? Je nutné časově rozlišovat? Jak se projeví zaúčtování ve mzdách, je nutné účtovat příspěvek ve mzdách každý měsíc, když částka není dělitelná 12? Děkuji Valouchová
Hlášení závadného obsahu

ILOA s.r.o.
30. 12. 2015 9:15:39
Přecházím z účetního kalendářního roku 1.1.2015-31.12.2015 na hospodářský rok 1.1.2015-30.6.2016. Jakým způsobem mohu účtovat v roce 2016 a jak provedu účetní uzávěrku. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

240293
20. 11. 2015 12:07:42
Domnívám se, že i při úplném (trvalém) vyřazení z obchodního majetku přichází v úvahu použití časového testu dle § 78:
§ 78 (4) a) Úprava odpočtu daně
Změnou rozsahu použití dlouhodobého majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně, se rozumí případy, kdy plátce
a) uplatnil původní odpočet daně v plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v částečné výši nebo nárok na odpočet daně nemá.

jiří stránský
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

25. 10. 2021 | Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AV CAR Peugeot
Prodej a servis osobních a užitkových vozů Peugeot.
www.avcar.cz

Váš spolehlivý partner IT
Věnujeme se integraci nejnovějších technologií k usnadnění vaší práce

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,70 Kč
-0,035 Kč
22,13 Kč
-0,051 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru