Prominutí DPH u elektřiny a plynu


Ing. Pavel Běhounek
2. 11. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Osvobození od DPH při dodání elektřiny a plynu se uplatní bez ohledu na osobu odběratele.

Foto: 123RF

 

Pro období listopadu a prosince roku 2021 byla prominuta DPH z dodání elektřiny a plynu. Vláda schválila i nezdanění dodání elektřiny a plynu v roce 2022, což je ale zatím velmi nejisté. Jak se s těmito novinkami vypořádat, vám nastíníme v tomto článku.


 
Ministryně financí rozhodnutím zveřejněným ve Finančním zpravodaji číslo 34/2021 prominula pro období listopad a prosinec 2021 DPH z dodání elektřiny a plynu. Zároveň vláda schválila návrh novely zákona o DPH, která by stejné opatření řešila pro období od 1. 1. do 31. 12. 2022 formou osvobození od daně s nárokem na odpočet daně na vstupu.

Nezdanění dodání elektřiny a plynu v roce 2022 je zatím hodně nejisté – návrh zákona by musela schválit nová Poslanecká sněmovna a toto rozhodování by nepochybně do značné míry bylo ovlivněno přístupem EU k tomuto kroku ČR. Pokud jde však o období listopad a prosinec 2021, tak plátci toto osvobození nepochybně mohou využít. Jinou otázkou ovšem je, jak osvobození promítnou do svého obchodního modelu, a zda bude ČR za toto opatření ze strany EU pokutována či nikoli.

Dočasné prominutí DPH se podle výkladu Finanční správy řídí obecnými principy DPH, které bylo nutné uplatňovat např. při změně sazby DPH u dodání tepla k 1. 1. 2020 a u dodání vody k 1. 5. 2020. Tyto principy se někdy značně odchylují od běžného chápání dané věci v praxi. Stejně jako se 10% sazba DPH nevztahovala na dodání vody spotřebované od 1. 5. 2020, pokud povinnost přiznat daň z této dodávky vznikla před 1. 5. 2020, tak se prominutí DPH netýká elektřiny a plynu spotřebovaných v listopadu a prosinci 2021, ale výhradně těch případů, kdy povinnost přiznat plnění či přijatou úplatu vznikne v listopadu a prosinci 2021.

Osvobození dodání elektřiny a plynu se uplatňuje v případech, kdy datum uskutečnění nastane po 31. 12. 2021 a záloha na elektřinu či plyn je uhrazena od 1. 11. do 31. 12. 2021. Dále se osvobození uplatní na případné doplatky, pokud datum uskutečnění (zejména den odečtu měřicího zařízení) nastane od 1. 11. do 31. 12. 2021. Pokud by zálohy nebyly hrazeny a datum uskutečnění zdanitelného plnění by spadlo do listopadu či prosince, tak by se osvobození uplatnilo na celou vyúčtovanou spotřebu.

Osvobození se uplatní bez ohledu na osobu odběratele. Pokud je elektřina a plyn dodávána plátcům DPH, kteří mají plný nárok na odpočet DPH na vstupu, tak jim prominutí DPH jen zkomplikovalo život (např. ze záloh hrazených dle platebního kalendáře v průběhu listopadu a prosince nebude možné DPH odečíst) a žádnou úsporu jim nepřinese.

Finanční správa se k prominutí vyjádřila v informaci ze dne 20. 10. 2021 a dále v informaci ze dne 27. 10. 2021.

Informace Finanční správy z 20. 10. 2021 jednak shrnuje obsah prominutí, jednak upozorňuje na některé praktické dopady. Informace ze dne 27. 10. 2021 obsahuje příklady řešící například vyúčtování záloh. Postup dle výkladu Finanční správy by měl plátcům zajistit bezkonfliktní postup ve vztahu ke správci daně, tento postup však poměrně značně překračuje zákonné meze a lze jej označit přinejmenším za sporný a nepochybně bude možné (i když značně nepohodlné) postupovat i jinak a více v souladu se zákonem.

Ve vztahu ke spotřebitelům či neplátcům daně prominutí daně poměrně významnou úsporou může být – při použití obecných pravidel DPH však nebude hrát roli spotřeba za měsíce listopad a prosinec 2021, ale buď úhrada zálohy v těchto měsících (pokud k odečtu dojde až v roce 2022), nebo den uskutečnění zdanitelného plnění (obvykle den odečtu z měřicího zařízení) spadající do období 1. 11. až 31. 12. 2021.

Příklad

Dodavatel elektřiny provádí roční vyúčtování na základě odečtu prováděného k 31. 1. daného roku. Na základě odečtu k datu 31. 1. 2021 bylo provedeno vyúčtování a předepsána platba 11 záloh 1 210 Kč splatných k 10. dni měsíce počínaje březnem 2021. Zákazník hradí každý měsíc zálohu 1 210 Kč. Jaký dopad má prominutí daně na zákazníka – neplátce DPH?

Pokud bude zákazník dále platit měsíčně částku 1 210 Kč, tak mu prominutí DPH za listopad a prosinec přinese každý měsíc úlevu cca 254 Kč (210 × 121 %), celkem tedy cca 508 Kč.


Dejme tomu, že by cena za dodávku elektřiny za 02/2021 až 01/2022 činila např. 20 000 Kč v úrovni bez DPH. Doplatek za zúčtovací období by se v úrovni bez daně stanovil jako rozdíl 20 000 a úhrnu základu daně ze zaplacených záloh (9 × 1 000 Kč + 2 × 1 210 Kč = 11 420 Kč), tedy 8 580 Kč. Protože odečet bude proveden 31. 1. 2022 a k tomuto datu uskutečnění zdanitelného plnění se již nevztahuje prominutí daně, tak doplatek bude 8 580 Kč + 21 % DPH (pokud nebude přijat vládní návrh novely), tedy celkem 10 382 Kč.

Pokud by však zákazník uhradil listopadovou a prosincovou zálohu před 1. 11. 2021, tak by úhrn základů daně ze záloh nebyl 11 420 Kč, ale 11 000 Kč, a základ pro doplatek by byl 9 000 Kč a doplatek vč. daně by činil 10 890 Kč, tedy o 508 Kč vyšší.

Pokud by dodavatel elektřiny prominutí daně promítl do vztahu k zákazníkovi a v měsících listopad a prosinec by požadoval úhradu zálohy ve výši 1 000 Kč (místo 1 210 Kč), tak by toto opatření zákazníkovi jen odložilo platbu daně (2 × 210 Kč) až na zúčtování (pokud by datum uskutečnění plnění nastalo po 31. 12. 2021 a nedošlo by k přijetí novely schválené současnou vládou).
Článek byl připravený ve spolupráci s daňovým poradcem Ing. Pavlem Běhounkem, který se zabývá publikační a přednáškovou činností, např. DPH tuzemsko 2021/2022 – webinář věnovaný aktuálním problémům daňových a účetních odpisů. Další odborné texty autora naleznete na jeho webu.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Novinky u datových schránek pro rok 2024

23. 4. 2024 | Nová novela datových schránek, platná od začátku roku 2024, přináší do elektronické komunikace a datové správy několik pozitivních změn. Uživatelé nyní mohou odesílat a přijímat velkoobjemové datové zprávy. Dále novela rozšiřuje možnost použití formátu ZIP a ASiC pro přílohy. Komunikace s veřejnou správou pro soukromé subjekty je také podporována, a uživatelé mají nyní více možností pro využití multimediálních formátů například JavaScript a MP4.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
MARWI CZ
Prodej součástek pro jízdní kola
www.marwi.cz

Richard Papert
Kompletní vedení účetnictví a mzdové agendy

Kurzovní lístek

25,24 Kč
-0,030 Kč
23,62 Kč
-0,056 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme