Prodej zboží z pohledu DPH


Ing. Michal Kadlec
3. 5. 2024
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Za osobu povinnou k dani můžeme zjednodušeně považovat podnikatele, tedy osobu, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti.

Foto: Depositphotos

 

Předmětem činnosti řady podnikatelů je právě prodej zboží a je třeba znát pravidla, podle kterých stanovíme, zda a případně ve které zemi tento prodej podléhá dani z přidané hodnoty. Podívejme se na nejběžnější modelové situace, se kterými se můžeme setkat.


 
Předmětem daně z přidané hodnoty je mimo jiné i:
  • dodání zboží (za úplatu osobou povinnou k dani s místem plnění v tuzemsku) a
  • poskytnutí služeb (za úplatu osobou povinnou k dani s místem plnění v tuzemsku).
Za osobu povinnou k dani můžeme zjednodušeně považovat podnikatele – tedy osobu, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti (na rozdíl od běžného občana/koncového zákazníka – nepodnikatele).

Zamysleme se právě nad situacemi při prodeji zboží, které nás mohou potkat v našem podnikání od úplného začátku (malého začínajícího s. r. o.), až po situace, kdy už prodáváme zboží po celé Evropě:

1) malé české začínající s. r. o. – neplátce DPH – prodává své zboží pouze ve své prodejně na území ČR

Takovéto s. r. o. prodává své zboží „bez DPH“ a sleduje svůj obrat (vždy 12 po sobě jdoucích měsíců) – po překročení obratu (aktuálně 2 000 000 Kč) podává do 15 dní přihlášku k dani z přidané hodnoty a od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročil stanovený obrat se stává plátcem DPH.

Více informací o plánovaných změnách v povinné registraci a počítání obratu v článku: Změny v oblasti povinné registrace k DPH od roku 2025.

2) malé české začínající s. r. o. – neplátce DPH – prodává své zboží ve své prodejně na území ČR a zároveň má svůj malý e-shop a zboží zákazníkům i posílá

Při prodeji zboží v prodejně na území ČR i při odeslání zboží zákazníkovi po území ČR je situace stejná jako v případě 1) – opět sledujeme obrat a při jeho překročení se registrujeme jako plátci DPH. A než se staneme plátci DPH, fakturujeme „bez DPH“.

Ovšem v situaci, kdy bychom zboží odesílali i do jiného členského státu EU, a to zákazníkovi – nepodnikateli (tj. slovy zákona – osobě, pro kterou pořízení takového zboží není v členském státě ukončení přepravy předmětem daně), musíme sledovat další limit – tentokrát limit 10 000 EUR za kalendářní rok (limit 10 000 EUR se týká všech států dohromady za všechny takovéto zásilky od ledna do prosince).
 
a) Pokud limit 10 000 EUR nepřekročíme – „nic se neděje“ – zboží stále prodáváme všem zákazníkům „bez DPH“.

b) Pokud limit 10 000 EUR překročíme (bez ohledu na to, že jsme nepřekročili limit 2 000 000 Kč), tak se v zemi, kam zboží zasíláme (resp. ve všech zemích EU, kam zboží zasíláme) musíme zaregistrovat k tamní dani z přidané hodnoty – a plnit si tam své daňové povinnosti (podávat tamní přiznání k DPH, platit tamní daň z přidané hodnoty atd.).

Nicméně existuje zjednodušení, a pokud se nechceme registrovat v dané zemi (resp. ve všech zemích, kam zboží zasíláme), můžeme se „zapojit“ do systému tzv. režimu jednoho správního místa (OSS – One Stop Shop) – tento systém v ČR spravuje brněnský finanční úřad a komunikace probíhá v češtině – své povinnosti v oblasti DPH ze všech států EU si můžeme plnit pomocí jednoho formuláře v českém jazyce včetně jedné společné platby DPH v EUR (nemusíme se tedy registrovat k DPH v každé zemi zvlášť, podávat tam přiznání k DPH ani v každé zemi zvlášť platit daň z přidané hodnoty). Přiznání k DPH v takovémto případě podáváme čtvrtletně na zmiňovaný finanční úřad v Brně, v tomto přiznání rozlišíme jednotlivá plnění podle zemí a tamních sazeb DPH, nakonec vše sečteme a DPH zaplatíme v EUR jednou částkou.

Z pohledu České republiky stále nejsme plátci DPH (pokud zároveň nepřekročíme obrat 2 000 000 Kč). Tj. naše prodeje např. na prodejně v ČR stále budeme fakturovat „bez DPH“.
 
Jak v programu POHODA nastavit režim One Stop Shop, se můžete názorně podívat v našem videonávodu.

3) rozvíjející se české s. r. o. – plátce DPH – prodává své zboží ve své prodejně na území ČR a zároveň má svůj e-shop a zboží zákazníkům i posílá


Naše modelové s. r. o. se již rozrostlo, překročilo obrat 2 000 000 Kč a stalo se plátcem DPH v České republice. Své zboží prodává těmito způsoby:

a) prodej ve své prodejně v Praze,

b) prodej s přepravou zákazníkům po území ČR,

c) prodej s přepravou zákazníkům v EU – soukromým osobám/nepodnikatelům,

d) prodej s přepravou zákazníkům v EU – firmám (plátcům DPH).

ad a) prodej zboží v prodejně v Praze

Veškeré prodeje s. r. o. fakturujeme „s českou DPH“ – např. 21 %.

Místem plnění (tedy státem, kde se daný prodej daní) je v případě prodeje zboží bez přepravy nebo odeslání místo, kde se zboží nachází v době prodeje. Je tedy lhostejné, kdo si zboží zakoupí – jestli český občan, zahraniční turista nebo jiné s. r. o., zdanění je vždy stejné (prodej zboží podléhá české DPH).

ad b) prodej zboží včetně přepravy po území ČR


Místem plnění je tady místo, kde se zboží nachází v době začátku přepravy (tedy Praha, resp. ČR) – zboží podléhá české DPH – fakturujeme „s DPH“. Opět je lhostejné, kdo je naším zákazníkem, zdanění proběhne vždy stejně.

ad c) prodej zboží včetně přepravy zákazníkovi do EU – soukromé osobě/nepodnikateli


Tady rozlišujeme již zmíněné 2 situace, a to, jestli jsme již překročili limit zaslaného zboží 10 000 EUR za kalendářní rok, nebo ne:
 
a) V případě, že jsme ještě limit 10 000 EUR nepřekročili – zboží prodáváme „s českou DPH“ – uvádíme v přiznání k DPH za řádek č. 1 (v případě základní sazby) – „dodání zboží v tuzemsku“. Na tomto řádku tedy uvádíme společně jak zboží prodané v naší prodejně v Praze, tak zboží, které jsme poslali zákazníkům/nepodnikatelům do EU (do překročení obratu 10 000 EUR).b) V případě, že jsme již limit 10 000 EUR překročili – takovéto zboží nepodléhá české DPH (účtujeme „bez DPH“ a ani již neuvádíme na řádek č. 1 přiznání k DPH „dodání zboží v tuzemsku“).

Takovéto prodeje již daníme v jednotlivých zemích EU – tam podléhají tamní sazbě daně (může být jiná, než v ČR) a v daných zemích podáváme i příslušná daňová přiznání. A opět tady existuje zmiňované zjednodušení, že místo podávání přiznání k DPH v různých zemích EU můžeme využít systém jednotného správního místa (v Brně) a všechny naše daňové povinnosti z celé EU vyřešit jedním formulářem v češtině a jednou společnou platbou daně v EUR.

Kromě českého přiznání k DPH tedy podáváme i přiznání v jednotlivých státech EU, případně alternativně české přiznání k DPH a jedno přiznání v režimu OSS (nahrazující jednotlivá přiznání v daných státech EU).

ad d) prodej zboží plátci daně (DPH) registrovaném v jiném členském státě EU – s prokazatelnou přepravou do státu EU


Pokud dodáváme zboží osobě registrované k DPH v jiném členském státě EU (tedy osobě s platným DIČ/VAT – které si můžeme ověřit zde) a zároveň máme důkazy o tom, že zboží bylo skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu EU (např. ho tam sami odešleme) – pak již realizujeme osvobozené dodání zboží do jiného členského státu. Tj. fakturujeme „bez DPH“. Takové plnění vykazujeme v přiznání k DPH na řádku č. 20 „dodání zboží do jiného členského státu“ a zároveň uvádíme v souhrnném hlášení. Kromě výše uvedených základních variant prodeje zboží existuje i celá řada jiných variant a „výjimek“ – jako jsou např. třístranné obchody, dodání nového dopravního prostředku, prodej zboží s instalací nebo montáží, dodání zboží na palubě, dodání nemovitostí, dodání energií soustavami nebo sítěmi, přemístění majetku/zboží, vývoz zboží mimo EU apod. V takových případech pak platí i specifická pravidla týkající se zdanění v oblasti DPH.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Díky životnímu pojištění můžete ušetřit na daních

21. 5. 2024 | Od 1. 1. 2024 lze díky životnímu pojištění odečíst od základu daně až 48 000 Kč ročně. Tento odpočet zahrnuje soukromé životní pojištění, penzijní spoření, dlouhodobý investiční produkt a pojištění dlouhodobé péče. Podmínky pro uplatnění daňového odpočtu zahrnují sjednání pojištění minimálně do věku 60 let, na dobu alespoň 10 let pro smlouvy od 2024 (nebo 5 let pro starší smlouvy), a pojištění musí být na riziko dožití či smrt nebo dožití. Příspěvky od zaměstnavatele do 50 000 Kč ročně jsou osvobozeny od odvodů. Při předčasném ukončení smlouvy musíte dodanit všechny ušetřené daně za posledních 10 let.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
INVALA, v.o.s.
Účetní společnost
www.invala.cz

AKVA-TERA.CZ (SK)
e-shop akvaristika a teraristika od A-Z
www.akva-tera.cz

Kurzovní lístek

24,75 Kč
0,070 Kč
22,86 Kč
0,138 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme