Schvalování novely zákona o DPH stále není u konce


STORMWARE s.r.o.
24. 6. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Legislativní proces schvalování novely zákona o DPH zatím ještě neskončil.

Foto: 123RF

chystase
 

Novela zákona o DPH, která měla být účinná od 1. července 2021, zatím neprošla celým legislativním procesem. Jakými pravidly je tedy potřeba se od prázdnin řídit a jak na režim One Stop Shop v programu POHODA, se dozvíte v tomto článku.


 
Novela zákona o DPH zavádí nová pravidla u prodeje zboží na dálku, při obchodování se zbožím přes digitální platformy a u dovozu zboží nízké hodnoty. Je možné také plně využívat zvláštní režim jednoho správního místa One Stop Shop („OSS“) pro zjednodušení odvodu DPH v rámci EU u vybraných plnění.

Vzhledem k tomu, že legislativní proces schvalování novely zákona o DPH stále není u konce, mohou daňové subjekty od 1. 7. 2021 postupovat podle přímého účinku směrnice o DPH. Daňový subjekt je tedy v době do nabytí účinnosti novely zákona o DPH oprávněn postupovat podle novely směrnice o DPH, avšak při takovém postupu musí plnit i veškeré související podmínky a povinnosti vyplývající zejména z prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 a jeho novelizace.

Přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o DPH lze také postupovat podle dosud účinného zákona o DPH.

Generální finanční ředitelství vydalo dne 21. 6. 2021 k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021 upřesňující informaci.

One Stop Shop v programu POHODA

V programu POHODA jsme rozšířili funkčnost pro režim EU, který se týká prodeje zboží na dálku a poskytnutí služeb koncovému spotřebiteli v jiném členském státě EU. Nastavení režimu OSS a vstup dokladu do tohoto režimu vychází z dosavadní funkčnosti režimu MOSS.

Nastavení režimu OSS

Nastavení režimu OSS provedete v agendě Globální nastavení/Daně/DPH – ostatní zatržením volby One Stop Shop (OSS). Upozorňujeme, že se tato volba zpřístupní až poté, co si zatrhnete volbu Nabízet historické sazby DPH a v sekci Cizí měny volbu Povolit použití cizích měn.

Tím se v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty zpřístupní agenda Sazby DPH v EU, kde si nastavíte sazby DPH platné pro vybrané státy Evropské unie, do kterých poskytujete uvedené zboží a služby.

Vystavení dokladu v režimu OSS

Vystavení dokladu v režimu OSS provedete prostřednictvím povelu Záznam/OSS…, který je nutné zvolit na novém dokladu ještě před vyplněním jeho položek. Povel je dostupný v agendách Pokladna (příjem), Banka (příjem) – pouze v daňové evidenci, Vydané nabídky, Přijaté poptávky, Přijaté objednávky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Výdejky a Interní doklady.

Zmíněný povel otevře dialogové okno One Stop Shop (OSS), kde vyberete příslušný stát spotřeby a v poli Druh dodání nastavíte požadovaný druh zboží nebo služby. Sazby DPH se automaticky načtou z agendy Sazby DPH v EU. Na základě těchto údajů se doklady seskupí ve vystaveném přiznání OSS.

U opravných daňových dokladů je nutné vyplnit i datum zdanitelného plnění původního daňového dokladu. Na základě tohoto data a data zdanitelného plnění opravného daňového dokladu určíme, zda se jedná o opravu před lhůtou pro podání daňového přiznání, nebo o opravu po lhůtě pro podání přiznání.

V aktuální verzi programu POHODA nepodporujeme možnost evidence provozovny v jiném státě EU. V případě, že tuto evidenci potřebujete, kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Agenda Zásoby

Druh poskytnuté služby nebo zboží je možné nastavit v agendě Zásoby na záložce Zaúčtování v poli Druh dodání. Uvedenou hodnotou se po přenesení skladové zásoby na záložku Položky faktury (dokladu) automaticky vyplní i stejnojmenný sloupec.

Členění DPH

Dokladům, které vytvoříte v režimu OSS, můžete přiřadit členění DPH typu R. Tato členění použijete u uskutečněných plnění, u kterých potřebujete uvést částku DPH odváděnou v jiném členském státě a zároveň se tato plnění musí projevit v tuzemském přiznání, do kterého vstupuje základ daně.

U dokladů, které vstupují pouze do přiznání jiného členského státu, využijete typ členění Nezahrnovat do přiznání.

XML komunikace

XML komunikaci jsme rozšířili o možnost vystavení dokladu v režimu OSS. Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách.

Převod ze starší verze

Při převodu účetní jednotky ze starší verze programu zkontrolujeme, zda neobsahuje doklady v režimu MOSS s datem zdanitelného plnění od 1. 7. 2021. Pokud ano, bude k dokladům automaticky nastaven příznak OSS.

Pro správný vstup do daňového přiznání OSS je nutné, aby daňové doklady měly vyplněno pole Druh dodání OSS. Bude-li toto pole prázdné, zobrazí se v logu při převodu databáze upozornění a je nutné uvedené doklady upravit.
 
 Možnost vystavení daňového přiznání v režimu OSS od zdaňovacího období 3q 2021 připravujeme do některé z dalších aktualizací.

Podrobnější informace o režimu One Stop Shop najdete v nápovědě programu POHODA v části „Jak postupovat?“. Pokud se chcete podívat, jak v Pohodě nastavit režim One Stop Shop, zkuste zhlédnout náš nový videonávod, kde si projdete celý proces krok za krokem.
Související článek:
POHODA se připravuje na nová pravidla u DPH
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Předávání účetní závěrky do sbírky listin přes správce daně

17. 8. 2022 | Nově je možné předávat účetní závěrku do sbírky listin prostřednictvím správce daně z příjmů. Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku je koncipována jako příloha k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob, konkrétně k položce 11 I. oddílu. Příloha se podává jako nedílná součást přiznání a má závaznou podobu tiskopisu 25 5404/I MFin 5404/I – vzor č. 1. Finanční správa upozornila v aktualizovaných dotazech a odpovědích na jednu častou chybu, a to na uvádění špatného e-mailu. Kolonka na žádosti o předání účetní závěrky do sbírky listin je určena pro uvedení e-mailu poplatníka, resp. osoby, které má být zaslána informace o tom, že došlo k předání účetní závěrky, nikoliv pro e-mail rejstříkového soudu.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
SOFTLABS CZECH s.r.o.
Tvorba webových stránek a e-shopů, webhosting a levné telefonování
www.softlabs.cz

Ing. Alena Nováková
Profesionální účetní služby
www.alenanovakova.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,63 Kč
0,015 Kč
24,50 Kč
0,315 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme