Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpovědi na dotazy z online poradny – 83. díl


Redakce
21. 7. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Jak začít podnikat v affiliate marketingu? Jak vypočítat nárok na dovolenu zaměstnankyni, která se vrací z mateřské dovolené, ale jen na zkrácený úvazek? Dnes odpovídáme na dotazy, které jste nám zaslali do online poradny.


 

Daň z přidané hodnoty

Sazba DPH při poskytování stravovacích služeb
Máme uzavřenou smlouvu na poskytování stravovacích služeb. V rámci této smlouvy vaříme jídla a čerstvé, ohřáté, určené k přímě spotřebě je expedujeme v našich gastro nádobách a našimi řidiči k dodavateli. Jedná se o pacientskou stravu, kterou jednotlivým pacientům rozděluje personál nemocnice. Jakou mám při fakturaci požít sazbu DPH?

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Dodávka připravených jídel ve várnicích, obalech či jídlonosičích do jiného zařízení se považuje za dodání potravin, a proto se uplatní 15% sazba DPH, jelikož se nejedná o stravovací služby ve smyslu zákona o DPH podléhající druhé snížené sazbě 10 % DPH, které jsou uvedeny v příloze číslo 2a k zákonu o DPH.

Za stravovací službu je považováno dodání připravených jídel nebo nápojů, avšak pouze s dalšími podpůrnými službami, kterými se rozumí například poskytnutí prostoru pro konzumaci jídla, stolů a židlí, omyvatelného nádobí a příboru a jejich následný úklid nebo poskytnutí obsluhy.
 
Fakturace do Německa a DPH
Na základě spolupráce zprostředkovávám prodej a nákup vozidel do Německa. Za každé vozidlo mám určitou provizi a fakturuji v podstatě jen tuto službu, nic víc. Účtárna v Německu po mně chce, aby na fakturách nově stála podmínka, na jakém základě vystavuji faktury bez DPH. Můžete mi poradit, jaký paragraf, případně komentář mám na faktury uvádět?

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Pokud je provize za zprostředkovatelskou službu fakturována osobě registrované k DPH v jiném členském státě, pak je místem plnění místo, kde má odběratel sídlo dle § 9 odst. 1 zákona o DPH. Na vydanou fakturu plátce uvede informaci, že daň odvede zákazník. Uvedení této informace na daňovém dokladu může být následující: „Místo plnění podle § 9 odst. 1) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se nachází ve státě, v němž má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání. Osoba, které je služba poskytována, je povinna přiznat a zaplatit daň ve svém státě (reverse charge).“
 
Odpočet DPH na nákup firemního vozu
Jsem OSVČ, plátce DPH, uplatňující paušální výdaje. Plánuji koupit firemní vůz využívaný plně pro potřeby podnikání. Mohu uplatnit odpočet DPH na nákup vozu?

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Paušální výdaje procentem z příjmů nebo paušální výdaje na dopravu podléhají zákonu o daních z příjmů fyzických osob. Pokud je fyzická podnikající osoba plátce DPH, pak uplatňuje nárok na odpočet DPH v souladu se zákonem o DPH bez ohledu na to, jakým způsobem uplatňuje výdaje dle zákona o daních z příjmů.

Mzdy a práce

Jakým způsobem může OSVČ zaměstnávat
Může OSVČ zaměstnávat další lidi na živnostenský list? Nebo jen na dohodu o provedení práce?

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Osoba samostatně výdělečně činná není při dodržení zákonných podmínek nijak omezena možností zajistit si zaměstnance pro výkon činnosti, se kterými lze sjednat hlavní pracovní poměr, dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. „Pořízením“ zaměstnance však vzniká novému zaměstnavateli mnoho povinností, zejména:
  • registrace k dani z příjmů ze závislé činnosti či srážkové dani,
  • registrace zaměstnavatele na České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně zaměstnance,
  • oznámení nového zaměstnance na České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně zaměstnance,
  • zajištění bezpečnosti práce na pracovišti a zdravotních prohlídek zaměstnanců,
  • vedení veškeré potřebné dokumentace vztahující se k pracovněprávním vztahům atd.

Nárok na dovolenou po mateřské dovolené
Zaměstnankyně je na mateřské dovolené. Chce po mateřské ihned nastoupit do práce na zkrácený úvazek. Můžete mi poradit s výpočtem nároku na dovolenou? Od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 pracovala 40 hodin týdenní pracovní doby. Od 1. 2. 2021 do 15. 8. 2021 čerpala mateřskou dovolenou 196 dnů a od 16. 8. do 31. 12. 2021 by pracovala na poloviční úvazek (20 hodin týdenní pracovní doby). Vypočetla jsem to dle nových pravidel na 156 hodin dovolené. Nejsem si ale jistá, jak je to s nárokem, když nastoupí ihned po mateřské dovolené do práce.

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Dle ustanovení § 12 odst. 4 zákoníku práce: „Dochází-li u zaměstnance v průběhu příslušného kalendářního roku ke změně délky stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce jednotlivých období s rozdílnou délkou stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby.“

Mateřská dovolená se počítá jako výkon práce, to znamená, že zaměstnankyni po dobu mateřské dovolené vzniká nárok na řádnou dovolenou.

Podnikání

Využití auta v podnikání
Jsem FO podnikající v ČR, neplátce DPH. Vůz v mém majetku, který budu používat výhradně pro účely podnikání (převážně v zahraničí), je registrovaný v zahraničí. Mohu na tento vůz uplatnit náklady zde v ČR? Pokud ano, jakým způsobem? A jak se řeší silniční daň? Lze uplatnit i dálniční známku a pronajaté parkovací místo zde v ČR? Hádám, že kvůli doložitelnosti používání vozu pouze k účelu dosažení zisku bude nutné vést knihu jízd?

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Obecně platí, že vozidlo musí mít poplatník zaregistrované tam, kde je jako podnikatel legálně usazen. Pokud je vozidlo provozováno bez splnění platných tuzemských předpisů, pak na toto vozidlo nelze ani uplatnit daňově uznatelné výdaje k dosažení a zajištění příjmů.

Předmětem daně silniční jsou pouze silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, jsou-li registrovaná a provozovaná v České republice a používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání.
 
Affiliate marketing
Zajímám se o affiliate marketing, ale v celosvětovém měřítku. Chtěla bych cílit především na anglicky mluvící zákazníky. Proto by mě zajímalo, jak by se potom řešila platba daní v ČR a jak si nastavit celý systém. Podle toho, co jsem našla, by měl stačit živnostenský list, ale určitě je k tomu zapotřebí i mnohem víc.

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Affiliate marketing je marketingový nástroj fungující na provizním systému. Může být propagován na webových stránkách, kde partner zapojený do affiliate marketingu propaguje určité zboží či jednoduše odkazuje na nějaký produkt inzerenta. Do odkazu reklamy či do textového odkazu je umístěn identifikátor, kterým se pozná, že uživatel přišel z daných stránek. Pokud uživatel následně nakoupí u inzerenta, typicky přes e-shop, dané zboží do určité doby, tak je partnerovi (majiteli stránek) vyplacena provize.

Výdělečnou činnost lze mimo jiné vykonávat na základě zápisu v živnostenském rejstříku. Při registraci k samostatné výdělečné činnosti je nutné se zaregistrovat na České správě sociálního zabezpečení a na své zdravotní pojišťovně.

V případě přijetí či poskytnutí služby osobě neusazené v tuzemsku může také vzniknout povinnost registrace k DPH, a to v podobě identifikované osoby.
 
Archivace dokumentů
Je nějaká doba, po kterou musí firma archivovat výrobní dokumentaci (např. výkresy, technologický postup atd.), když je všechno i v elektronické podobě?

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Archivace výrobních dokumentů vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, který definuje podmínky i pro elektronickou podobu. Také norma ETSI definuje, jak k dokumentu připojit elektronický podpis a případně časové razítko. Zásadní podmínkou pro elektronickou archivaci je zajištění důvěryhodnosti archivovaných dokumentů.

V souladu s platnou legislativou se jedná zejména o tyto požadavky na elektronickou archivaci dokumentů:
  • věrohodnost původu,
  • neporušenost obsahu,
  • čitelnost.
Pokud nelze tyto podmínky elektronické archivace dokumentů dodržet, pak je nutné dokumenty archivovat v jiné podobě.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pro daň z příjmů využívejte nové formuláře

14. 10. 2021 | Od 14. září platí nové formuláře pro daň z příjmů. Konkrétně se jedná o formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro zdaňovací období, které začalo 1. ledna 2021 a skončilo 13. září 2021, je možné použít i staré formuláře, pro zdaňovací období, které skončí až po 13. září, je nutné použít formulář nový.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetní kancelář Olomouc
Jana Kovaříková - Soukromá účetní kancelář
www.kovarikova.cz

TechProg s.r.o.
Prodej a servis IT techniky, sítě optické a metalické, outsorcing IT

Daňový kalendář

25. 10. 2021 Přiznání DPH (za září 2021)
25. 10. 2021 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Souhrnné hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Kontrolní hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,41 Kč
0,020 Kč
21,90 Kč
0,014 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru