Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Obrat pro účely DPH


Ing. Michal Kadlec
14. 2. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Osoba povinná k dani se stává plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat.

Foto: 123RF

 

Plátcem DPH se stává osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za 12 předcházejících měsíců přesáhne milion korun. Proto je důležité obrat správně stanovit, a to jak pro registraci k DPH či její zrušení, tak i pro stanovení zdaňovacího období.


 
Obrat je pro účely DPH definovaný jako souhrn úplat (bez DPH), včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění (dodání zboží a poskytnutí služby) s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za:
 • zdanitelná plnění (plnění, která jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozena),
 • plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, tedy např. i dodání zboží do jiného členského státu, vývoz zboží apod.,
 • následující plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně:
  • finanční, penzijní a pojišťovací činnosti,
  • dodání a nájem nemovité věci.
Do obratu se však nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku – a ani (zaplacené) zálohy (je to platba před uskutečněním zdanitelného plnění).

Úplatou je částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně.

Dotací k ceně jsou přijaté finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů EU atd., pokud je příjemci dotace stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a výše slevy se váže k jednotkové ceně plnění (touto dotací se nerozumí dotace k výsledku hospodaření a na pořízení dlouhodobého majetku).

Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.

Plátcem se pak stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Osoba povinná k dani se pak stává plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Přihlášku k registraci podáváme do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročíme stanovený obrat.

Nicméně musíme mít na paměti, že bez ohledu na to, jestli přihlášku podáme, nepodáme nebo podáme pozdě – plátcem se stáváme vždy právě od zmiňovaného prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročíme stanovený obrat.

Podstatný je okamžik, kdy je dané plnění uskutečněné – a ne okamžik, kdy je plnění zaplacené. To je třeba sledovat především při vedení daňové evidence, kdy se soustředíme (pro účely daně z příjmů) většinou právě na okamžik platby.

S výší obratu souvisí i zdaňovací období (měsíční/čtvrtletní). Nový plátce DPH se automaticky stává měsíčním plátcem, pokud se chce stát plátcem čtvrtletním, musí splnit několik podmínek:
 • změnu provede nejdříve ve druhém kalendářním roce po roce registrace,
 • nepřesáhl za předcházející kalendářní rok obrat 10 000 000 Kč,
 • není nespolehlivým plátcem ani není skupinou,
 • změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce ledna příslušného roku (nejlépe na formuláři přiznání k DPH za poslední období předcházejícího roku).
Správce daně zruší (může zrušit) registraci plátce, jehož obrat nepřesáhl za dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1 000 000 Kč. O zrušení plátcovství (registrace k DPH) můžeme požádat za stejných podmínek.

Příklad 1

Společnost založená v květnu 2017 měla následující tržby za prodej služeb tuzemským zákazníkům:
 
Období Tržba Obrat za posledních 12 měsíců
05/2017 75 000 75 000
06/2017 100 000 175 000
07/2017 100 000 275 000
08/2017 100 000 375 000
09/2017 100 000 475 000
10/2017 100 000 575 000
11/2017 100 000 675 000
12/2017 100 000 775 000
01/2018 80 000 855 000
02/2018 80 000 935 000
03/2018 80 000 1 015 000
04/2018 80 000  
05/2018 80 000  
06/2018 80 000  
07/2018 80 000  
08/2018 80 000  
09/2018 80 000  
10/2018 80 000  
11/2018 80 000  
12/2018 80 000  

Velmi častou chybou při počítání obratu je, že sčítáme „tržby“ pouze za leden až prosinec. Musíme totiž každý měsíc počítat obrat za předcházejících dvanáct měsíců (tedy např. květen–duben, červen–květen, červenec–červen atd.).

V našem příkladu by byl obrat počítaný za leden 2018 až prosinec 2018 pouze 960 000 Kč (za rok 2017 775 000 Kč) a mohlo by se stát, že povinnost registrace k DPH nevzniká. Nicméně obrat musíme počítat na každých dvanáct bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců – tedy, když počítáme od začátku vzniku společnosti, obrat 1 000 000 Kč je překročen již v březnu 2018.

Společnost má povinnost podat přihlášku k DPH do 16. 4. 2018 a od 1. 5. 2018 se stává měsíčním plátcem DPH. Pokud by společnost neměla tentokrát za kalendářní rok (leden–prosinec) obrat větší než 10 000 000 Kč, mohla by od 1. 1. 2020 za stanovených podmínek přejít na plátcovství čtvrtletní.

Příklad 2

Podnikatel OSVČ začal podnikat v lednu 2018 a má tržby pouze z prodeje zboží. První fakturu dostal proplacenou až v červnu 2018.
 
Období Prodej v ČR Dodání zboží do EU Obrat za 12 měsíců
01/2018 20 000 200 000 220 000
02/2018 20 000 200 000 440 000
03/2018 20 000 200 000 660 000
04/2018 20 000 200 000 880 000
05/2018 20 000 200 000 1 100 000
06/2018 20 000 200 000  
07/2018 20 000 200 000  
08/2018 20 000 200 000  
09/2018 20 000 200 000  
10/2018 20 000 200 000  
11/2018 20 000 200 000  
12/2018 20 000 200 000  

Zaplacení nebo nezaplacení faktury nemá na obrat pro tento účel žádný vliv a do obratu počítáme veškeré prodeje (bez ohledu na jejich zaplacení).

Do obratu nezahrnujeme pouze prodej zboží v ČR, ale taky plnění osvobozená od DPH s nárokem na odpočet daně (tedy i dodání zboží do EU).

Obrat 1 000 000 Kč byl tedy překročen v květnu 2018. Podnikatel musí do 15. 6. 2018 podat přihlášku k DPH a od 1. 7. 2018 se stává plátcem DPH.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

leryz
25. 5. 2020 18:02:13
Dobrý den,
počítají se do obratu také smluvní pokuty za vadné provedení stavby ?
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Natalja
27. 1. 2020 17:48:36
Dobrý den, počítá se do obratu Dotace z ESF? Děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

Aneta
1. 8. 2019 18:26:48
Dobry den, pokud se stanu plátcem DPH, ale pracuji v Nemecku (pro českou firmu), platím daně v ČR, nebo v Nemecku? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Sysa
12. 7. 2019 15:40:37
Dobrý den, zdravotnická péče se do obratu nezapočítává, pokud tedy zubař poskytne bělení zubů za cca 20 000 Kř/rok, nemá povinnost registrovat se k DPH? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
4. 7. 2019 10:10:48
Dobrý den, bylo by dobré, aby na celkový obrat pro registraci upozorňovala sama Pohoda i v předstihu třeba při přiblížení nastaveného limitu např. 900tis.

Tuto funkci jsem v systému nenašel.
Je to škoda. Účetní každý měsíc sčítá obraty za předešlé měsíce.
P.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Žádost o vrácení DPH z jiných členských států

23. 9. 2020 | Plátci DPH, kteří chtějí požádat o vrácení daně z jiných členských států, tak musí učinit do 30. 9., a to elektronicky prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy. Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem nemohou být předány jiným členským státům k vyřízení. Další informace a návod najdete na webu Finanční správy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
MARWI CZ
Prodej součástek pro jízdní kola
www.marwi.cz

Jana Holoubková
Účetnictví, daňová evidence, mzdy, SVBJ, ostatní přiznání k daním.
seznam.cz

Daňový kalendář

30. 9. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020
30. 9. 2020 Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,11 Kč
0,090 Kč
23,29 Kč
0,097 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru