Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Na co se bude vztahovat 10% sazba DPH od 1. 5. 2020?


Ing. Michal Kadlec
14. 2. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Příprava a podávání nápojů v kavárnách budou od 1. 5. 2020 zdaněny 10% sazbou DPH.

Foto: 123RF

 

Řada zdanitelných plnění bude nově od 1. května 2020 podléhat 10% sazbě DPH. Škála těchto plnění je široká – od kadeřnických služeb až po točené pivo. U kterých dalších služeb a zboží se sazba změní a kde dochází k nejasnostem?


 
Dodání zboží a poskytnutí služeb, které jsou předmětem DPH a nejsou osvobozeny, podléhají obecně základní sazbě DPH (21 %). Pokud platí jiná sazba než základní (první snížená 15 % nebo druhá snížená 10 %), příslušnou sazbu nalezneme přímo v § 47 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“) a potom zejména v jeho přílohách.

Tab.: Přílohy k zákonu o DPH, které se týkají sazeb DPH
 
Příloha č. Sazba Popis
2 Služby 15 % Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně
2a Služby 10 % Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně
3 Zboží 15 % Seznam zboží podléhajících první snížené sazbě daně
3a Zboží 10 % Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně

Pro to, abychom správně určili, jestli dodávané zboží nebo poskytovaná služba podléhá podle těchto příloh jiné než základní (21%) sazbě daně, musíme splnit tyto podmínky:
  1. Správně určit číselný kód klasifikace CZ-CPA pro služby nebo kód nomenklatury celního sazebníku pro zboží (a použít verzi „číselníků“, kterou uvádí zákon u jednotlivých plnění).
  2. Zboží nebo služby musí výslovně odpovídat slovnímu popisu uvedenému u daného kódu v přílohách ZDPH a musí také odpovídat popisu v textové části pod tabulkami příloh zákona.
Klasifikaci produkce (CZ-CPA) nalezneme na webu Českého statistického úřadu a kombinovanou nomenklaturu (společný celní sazebník EU) na webu Celní správy.

Od 1. 5. 2020 dochází ke změnám sazeb u řady položek, a to zařazení zboží a služeb do druhé snížené (10%) sazby daně. Ne u všech položek je dnes zcela jasné, jak budeme od května správně postupovat, řada položek by zasloužila metodický výklad tvůrce zákona.

Služby zařazené od 1. 5. 2020 do druhé snížené (10%) sazby DPH

Do druhé snížené sazby patří například úprava a rozvod vody.
 
CZ-CPA Popis služby Sazba DPH před 1. 5. 2020 v % Sazba DPH od 1. 5. 2020 v %
36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí 15 10

Tato položka zahrnuje například čištění vody pro účely její dodávky a distribuci této vody prostřednictvím sítí, úpravu vody pro průmyslové a jiné účely, údržbu vodoměrů, ale taky distribuci vody cisternami nebo jinými systémy.

Naopak nezahrnuje například provoz zavlažovacích systémů pro zemědělské účely, instalaci vodoměrů nebo jejich odečet.
 
CZ-CPA Popis služby Sazba DPH před 1. 5. 2020 v % Sazba DPH od 1. 5. 2020 v %
37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi 15 10

Součástí těchto služeb je zejména odvádění odpadních vod za použití zařízení, jako jsou odpadní potrubí, kanalizace nebo trativody, úpravu odpadních vod prostřednictvím fyzikálních, chemických a biologických procesů (…) nebo údržbu a čištění kanalizací a trativodů. Dále se jedná o služby vyprazdňování a čištění žump a septiků a servis chemických toalet nebo údržba a čištění kanalizací a trativodů.

Naopak služby, které zde zahrnuty nejsou, jsou služby dekontaminace povrchových a podzemních vod v místě znečištění, čištění a odblokování odpadních trubek v budovách nebo výstavba, přestavba a opravy kanalizací.
 
CZ-CPA Popis služby Sazba DPH před 1. 5. 2020 v % Sazba DPH od 1. 5. 2020 v %
56 Stravovací služby, podávání nápojů, pokud:
  • nejsou jako služby osvobozeny od daně podle § 57 až § 59 ZDPH,
  • se nejedná o podávání alkoholických nápojů (to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10 – čepované pivo) anebo
  • se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podávání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24
15 (stravování)
21 (čepované pivo)
10 (stravování)
10 (čepované pivo)

Stravovací služby osvobozené podle § 57 až § 59 ZDPH jsou služby poskytované v rámci výchovy a vzdělávání, zdravotnických a sociálních služeb.

Alkoholickými nápoji se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí alkoholické nápoje podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10 – představuje pivo podávané z nádob o obsahu převyšujícím deset litrů. Čepované pivo tedy přechází od 1. 5. 2020 z 21% do 10% sazby daně.

Kód 56 však mezi stravovací služby nezařazuje poskytování jídel a občerstvení, která nejsou připravovaná na místě a jsou prodávaná prostřednictvím prodejních automatů nebo prodej nakoupených balených nápojů. Ale přípravu a podávání nápojů např. ve stáncích bychom do kódu 56 zařadili, jakož i přípravu a podávání nápojů v kavárnách.
 
CZ-CPA Popis služby Sazba DPH před 1. 5. 2020 v % Sazba DPH od 1. 5. 2020 v %
81.21.10* Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech 15 10
81.22.11 Služby mytí oken prováděné v domácnostech 15 10

*Verze platná k 1. 1. 2008  

Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken prováděné v domácnostech považujeme úklid v obytném prostoru nebo rodinném domě. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných prostor bytového domu.

Za čištění lze pokládat i mytí a voskování podlah, čištění vnitřních zdí, leštění nábytku. Do těchto služeb bychom už ale nezařadili práce jako např. vymetání komínů, čištění krbů, kamen, pecí, spalovacích zařízení, kotlů, ventilačního potrubí, odsávacích jednotek atd.
 
CZ-CPA Popis služby Sazba DPH před 1. 5. 2020 v % Sazba DPH od 1. 5. 2020 v %
88.10
88.91
Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany 15 10

Mezi tyto služby bychom zařadili např. asistenční služby pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením nebo hlídání dětí. Vzhledem k tomu, že v popisu služeb je „domácí“ – lze dovozovat, že služby center denní péče už pod tyto služby spadat nebudou.

Také hlídání dětí zde bude spadat pouze tehdy, jestli půjde o domácí hlídání dětí. Pokud bude chůva hlídat dítě v jeho domově, bude situace asi jasná, pokud ale dítě dovezeme k chůvě domů – už to bude dosti diskutabilní, jestli se jedná o domácí péči – spíše ne. Ale hlídání dítěte v nějakém zařízení už sem spadat nebude.

Dále by do těchto služeb s 10% sazbou DPH mohly spadat profesní rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením, ale taky pouze prováděné doma. Nicméně i tato oblast by zasloužila nějaký metodický pokyn.
 
CZ-CPA Popis služby Sazba DPH před 1. 5. 2020 v % Sazba DPH od 1. 5. 2020 v %
77
85
91
Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků – na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu 21 10
 
CZ-CPA Popis služby Sazba DPH před 1. 5. 2020 v % Sazba DPH od 1. 5. 2020 v %
95.23 Opravy obuvi a kožených výrobků 21 10
95.29.11 Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků 21 10
95.29.12 Opravy jízdních kol 21 10

Mezi opravy kožených výrobků můžeme zařadit zejména opravy zavazadel a ručních tašek.

Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému DPH přitom hovoří o drobných opravách oděvů a bytového textilu (včetně spravování a přešívání). České pojetí hovoří o opravách výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost.

U oprav jízdních kol by bylo dobré metodicky upravit/definovat opravy elektrokol, koloběžek a elektrokoloběžek (možná i tříkolek nebo čtyřkolek).
 
CZ-CPA Popis služby Sazba DPH před 1. 5. 2020 v % Sazba DPH od 1. 5. 2020 v %
96.02 Kadeřnické a holičské služby 21 10

Tyto služby zahrnují mytí, úpravy, stříhání vlasů a jiné kadeřnické služby a také holení a úpravu vousů. Kosmetické služby, manikúra a pedikúra, depilace apod. by už mezi tyto služby nepatřily.

Ke změně sazby však došlo i přímo v zákoně:
 
Ustanovení ZDPH Popis služby Sazba DPH před 1. 5. 2020 v % Sazba DPH od 1. 5. 2020 v %
§ 47 Elektronicky poskytované služby spočívající v poskytování knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh pro kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, které by byly zbožím, na jehož dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně (10 %), pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, včetně jejich zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona nebo obdobných služeb poskytovaných podle jiného právního předpisu 21 10

Zboží zařazené od 1. 5. 2020 do druhé snížené (10%) sazby DPH

Položky 4901–4904 již v 10% sazbě byly a od 1. 5. 2020 do této sazby byly zařazeny i položky 4911 včetně souvisejících nosičů 8523.
 
Nomenklatura Název zboží Sazba DPH před 1. 5. 2020 v % Sazba DPH od 1. 5. 2020 v %
4901–4905, 4911, 8523 Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud:
  • jsou obsaženy na hmotném nosiči a
  • nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu nebo které se výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu nebo audiovizuálního obsahu
15, 10 10

Hmotnými nosiči se pak rozumí zejména disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení (rychle mazatelné paměťové karty – flash memory card), čipové karty a jiná média pro záznam apod., karty se zabudovaným magnetickým proužkem, magnetické pásky, magnetické disky aj. a digitální víceúčelové disky (DVD).
 
Nomenklatura Název zboží Sazba DPH před 1. 5. 2020 v % Sazba DPH od 1. 5. 2020 v %
2201 Pitná voda 21 10

Pitnou vodou se rozumí pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Otázkou, kterou by bylo dobré ještě metodicky dořešit, je dodání teplé vody, která není definovaná jako pitná. Vyhláška č. 252/2004 Sb., která stanoví hygienické požadavky „vodu“, rozlišuje vodu pitnou a vodu teplou.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Julie s
11. 11. 2021 14:34:33
patří do 10% prodej desertů vyráběných a podávaných v kavárně ?
Hlášení závadného obsahu

Věra
26. 10. 2021 9:07:29
Dobrý den, chtěla bych se optat, do jaké skupiny DPH zařadit vánoční přání a samolepky? Děkuji moc.
Hlášení závadného obsahu

Jarmila
22. 7. 2021 10:29:08
Dobrý den, do jaké sazby patří periodická soustava prvků. Dodavatelé nám je dodávají s různými sazbami.
Hlášení závadného obsahu

Bohumil
15. 3. 2021 8:50:54
Dobrý den, zajímá mne výše DPH při úklidu sněhu v okolí domu. Rozlišuje se, zda jde o pozemek, který patří k bytovému domu nebo městské části? Děkuji za odpověď. Rambousek Bohumil
Hlášení závadného obsahu

olga nagajová
30. 6. 2020 9:40:14
A co slíbená DPH 10 % na vstupné na kulturní pořady
Hlášení závadného obsahu

Mlčoch
18. 6. 2020 13:37:07
Zdravím, vaříme obědy a rozvážíme je. Patříme do 10%?
Hlášení závadného obsahu

Viktorie
2. 6. 2020 17:54:22
patří do 10% prodej sladkosti v restaurací?
Hlášení závadného obsahu

Laďka
6. 5. 2020 20:33:46
Oprava jízdních kol 10% včetně materiálu, nebo materiál 21%
Hlášení závadného obsahu

Zavadil Rudolf
6. 5. 2020 11:31:35
Vyúčtování vody za rok 2020
Hlášení závadného obsahu

Tom
1. 5. 2020 12:53:19
Dobrý den. Kam zařadit zmrzlinu = v případě že ji zkonzumuje v cukrárně v misce lžičkou tak to bude 10% ale pokud ji natočím do kornoutu zákazník s ní odejde to bude 15%
Tak nějak je vysvětleno metodicky pivo tak by to mělo být asi tak nebo se pletu.
Hlášení závadného obsahu

Pavel Skála
Uživatel POHODA
29. 4. 2020 10:08:12
DPH 10 % se bude týkat jen jízdních kol, opravy elektrokol budou mít nadále 21 % ?
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
4. 4. 2020 21:29:10
Oprava jako celek 10% včetně dílů. Prouze samotný prodej dílů bez opravy by byl 21%
Hlášení závadného obsahu

František
4. 4. 2020 20:12:56
Dobrý den.Zajímá mne, jestli při opravě jízdních kol je třeba rozlišit DPH u dílů použitých při opravě a DPH u práce. Jestli celková oprava jízdního kola včetně použitých dílů spadá do snížené 10% DPH
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Program Antivirus A i B je možné čerpat do konce února 2022

1. 12. 2021 | Příspěvek z programu Antivirus A, který poskytuje zaměstnavatelům náhradu mzdových nákladů za zaměstnance, kteří mají nařízenou karanténu či izolaci, ve výši 80 % (max. 39 000 Kč měsíčně na 1 zaměstnance), je nově možné čerpat až do 28. 2. 2022. Obnovil se také program Antivirus B, jenž poskytuje náhradu mzdových nákladů firmám, které z důvodů současné situace nemohou fungovat naplno. Výše příspěvku činí 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně pojistného (max. 29 000 Kč měsíčně na 1 zaměstnance). Čerpat ho je možné od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022. Celý program Antivirus vláda prodloužila do 30. 6. 2022.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ProVysavače.cz
Specialisté na sáčky do vysavačů, HEPA filtry, hubice a příslušenství
www.provysavace.cz

Sdružení účetních poradců
Účetní pro online byznys, výrobu i služby.
www.sup-team.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2021 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2021)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2021 Přiznání DPH (za listopad 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,45 Kč
-0,080 Kč
22,49 Kč
0,023 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.12.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru