Máte pouze 5 dnů na zrušení registrace k DPH


Ing. Martina Truhlářová
2. 12. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Na zrušení registrace je podle přechodných ustanovení novely čas pouze do čtvrtka 8. 12. 2022.

Foto: 123RF

 

Daňový balíček 2023 byl dnes vyhlášen ve Sbírce zákonů. Podnikatelé, kteří mají obrat nad 1 000 000 Kč a pod 2 000 000 Kč, mají podle přechodného ustanovení pouze 5 kalendářních dnů na to, aby požádali o zrušení registrace k DPH.


 
Dnes vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 366/2022 Sb. daňový balíček 2023. Jeho účinnost je 1. 1. 2023, nicméně dnešní vyhlášení daňového balíčku ve Sbírce zákonů je zásadní pro plátce, kteří chtějí zrušit svoji registraci k DPH. Na zrušení registrace mají doslova šibeniční termín, čas je pouze do čtvrtka 8. 12. 2022.

Znění příslušných bodů přechodných ustanovení (čl. II bod 8. a 10.) je následující:

„Plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, může do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení požádat o zrušení registrace, pokud jeho obrat podle § 4a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč:
 
a) za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících dni nabytí účinnosti tohoto ustanovení, nebo

b) za období předcházející kalendářnímu měsíci nabytí účinnosti tohoto ustanovení, ve kterém byl osobou povinnou k dani, pokud se stal osobou povinnou k dani po prvním dni dvanáctého kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto ustanovení.

Plátce, který podle bodu 8 nebo 9 podal žádost o zrušení registrace, přestává být plátcem dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace, nejdříve však dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“

Účinnost: ustanovení čl. II bodů 2 až 5 a 8 až 10 nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Jakmile tedy zákon vyjde ve Sbírce, o zrušení registrace k DPH lze požádat do 5 kalendářních dnů. Zákon vyšel ve Sbírce zákonů v pátek 2. 12. 2022, od pátku tedy počítáme 5 kalendářních dnů a lhůta nám končí ve čtvrtek 8. 12. 2022. Pak je také potřeba dát pozor na podmínku, že je nutné mít obrat mezi 1 000 000 Kč a 2 000 000 Kč. Na druhou stranu neplatí podmínka, že musí být dotyčný plátcem DPH alespoň jeden rok, lze to, i pokud je plátcem kratší dobu.

Plátcem pak přestává být osoba k 1. 1. 2023, neboť to je celková účinnost zákona, nebo později, pokud nepřijde rozhodnutí do 31. 12. 2022. Je zde vazba na paušální daň, aby se ti, kteří ji chtějí a mají obrat do 2 000 000 Kč, zvládli zbavit plátcovství do konce roku a mohli si do 10. 1. 2023 podat přihlášku k paušální dani.

Nicméně zrušení DPH se týká i právnických osob, nejen fyzických.

Jak tedy správně postupovat?
  • Do 8. 12. 2022 podat odhlášku k DPH (stačí běžný formulář žádosti o zrušení registrace, odvolala bych se v ní na přechodná ustanovení odst. 8), žádost lze podat pouze elektronicky. Po této lhůtě už půjde zrušení registrace pouze za běžných podmínek. Tj. do 31. 12. 2022, pokud je osoba plátcem alespoň rok a má obrat pod 1 000 000 Kč za posledních 12 měsíců, anebo po 1. 1. 2023, pokud je plátcem alespoň rok a má obrat 2 000 000 Kč za posledních 12 měsíců.
  • Je potřeba mít obrat mezi 1 000 000 Kč a 2 000 000 .
  • Fyzické osoby, které o to budou stát, mohou požádat (za předpokladu splnění ostatních podmínek) do 10. 1. 2023 o paušální daň (bude splněna podmínka, že daný subjekt není plátcem DPH).
Finanční správa vydala k novele zákona o DPH – zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022) také upřesňující informaci.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Petr
6. 12. 2022 20:00:30
Jakou má logiku, že pokud jsem se stal plátcem DPH v březnu a za posledních 12 měsíců od účinnosti zákona jsem nedosáhl obratu ani jeden milion korun, tak nemůžu zrušit registraci k DPH?
Proč musím mít obrat od 1 mio do 2 mio, abych mohl zrušit? Hlava mi to nebere.
Pokud vydělávám více, tak vystoupit z plátcovství můžu, ale když vydělávám prd, tak furt musím být plátce
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Termíny pro podání přehledu OSVČ za rok 2022

21. 3. 2023 | Dokdy máte povinnost podat přehled OSVČ, se odvíjí od toho, zda a do jakého termínu musíte podat daňové přiznání. Pokud nemáte povinnost podat přiznání, platí lhůta pro podání přehledu do 8. 4. 2023. V případě, že podáváte přiznání bez daňového poradce (v listinné podobě nebo osobně), přehled vyplňte a odevzdejte do 2. 5. 2023. Jestliže podáváte přiznání elektronicky, přehled stačí podat do 1. 6. 2023. A pokud za vás podává přiznání daňový poradce, máte na podání přehledu čas až do 1. 8. 2023. Případný nedoplatek pojistného je třeba uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém jste přehled podali.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Strategické ICT
webové aplikace na míru, propojení s firemními IS
www.cofis.cz

Účetnictví a mzdy
Vedení účetnictví, mezd a daňové evidence.
www.kamilanavratilova.cz

Daňový kalendář

27. 3. 2023 Přiznání DPH (za únor 2023)
27. 3. 2023 Souhrnné hlášení (za únor 2023)
27. 3. 2023 Kontrolní hlášení (za únor 2023)
3. 4. 2023 Přiznání k dani z příjmů za rok 2022

Další termíny

Kurzovní lístek

23,85 Kč
-0,140 Kč
22,13 Kč
-0,255 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.03.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme