Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak řešit nejasnosti ohledně použití reverse charge?


Bc. Michaela Sobotková
19. 6. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud si nejste jisti, zda máte při poskytnutí zdanitelného plnění použít režim přenesení daňové povinnosti, můžete požádat o závazné posouzení, nebo aplikovat právní fikci, že dané plnění reverse charge podléhá.

Foto: Fotolia

 

Pokud si nejste jisti, zda máte při poskytnutí zdanitelného plnění použít režim přenesení daňové povinnosti, máte dvě možnosti, jak tuto situaci řešit. Můžete požádat o závazné posouzení, nebo aplikovat právní fikci, že dané plnění reverse charge podléhá.


 

Právní fikce na základě dohody mezi poskytovatelem a příjemcem plnění

V případě, že není zřejmé, zda dané plnění spadá pod konkrétní položky pro aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti, a mají-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, důvodně za to, že zdanitelné plnění vymezené na základě § 92f zákona o DPH podléhá režimu přenesení daňové povinnosti a tento režim k tomuto plnění použijí, považuje se toto plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.
 
Obě strany (poskytovatel i příjemce plnění) však musí jednat ve shodě a uplatnit režim přenesení daňové povinnosti v rozsahu všech zákonem definovaných povinností. Potom může být aplikována právní fikce, že dané plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá (§ 92f odst. 2 zákona o DPH).
 
Jak vyplývá z výše uvedeného, proto, aby dané zdanitelné plnění bylo v těchto sporných případech považováno za plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, je nezbytné zajistit faktické použití tohoto režimu, které představuje naplnění všech zákonných podmínek pro aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti, a to nejen poskytovatelem, ale zejména také příjemcem plnění.
 
Poskytovatel plnění splní zákonné podmínky použití režimu přenesení daňové povinnosti, jestliže vystaví daňový doklad, ve kterém uvede údaj „daň odvede zákazník“ podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vede údaje podle § 92a odst. 3 zákona o DPH a podá výpis z této evidence správci daně podle § 92a odst. 5 zákona o DPH (od 1. 1. 2016 splní povinnosti spojené s kontrolním hlášením).
 
Příjemce plnění splní zákonné podmínky použití režimu přenesení daňové povinnosti tím, že doplní výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, splní povinnosti související s evidencí pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH, včetně podání výpisu z této evidence správci daně (od 1. 1. 2016 splní povinnosti spojené s kontrolním hlášením), a příslušnou daň přizná.

Závazné posouzení GFŘ

Pokud si nejste jisti, zda máte při poskytnutí určitého zdanitelného plnění použít režim přenesení daňové povinnosti, můžete požádat také Generální finanční ředitelství o závazné posouzení určitého zdanitelného plnění pro účely použití režimu přenesení daňové povinnosti (dle § 92h zákona o DPH).
 
V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení žadatel musí uvést popis daného zdanitelného plnění (v žádosti lze uvést vždy pouze jedno zdanitelné plnění) a návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení (viz § 92i zákona o DPH).

Procesní řízení o závazném posouzení upravují ustanovení § 132 a § 133 daňového řádu.
 
Podání žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení v dané oblasti podléhá správnímu poplatku ve výši 10.000 Kč podle zákona o správních poplatcích.


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Šárka
15. 1. 2016 14:17:09
Poradíte mi prosím, jak mám účtovat doklad od Treehouse island, inc? Nemám žádné info o VAT, mám jen fakturu s názvem a adresou: Treehouse Island, Inc. Orlando, FL 32801, číslo faktury, datum, částka v dolarech... platba proběhla kartou z účtu. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Blanka Třískova
19. 6. 2015 7:35:48
Dobrý den, vyrábíme textilní trhaninu (rozvlákněný textilní materiál různého druhu), kód 52029100, určeno k dalšímu zpracování. V celním sazebníku je kód 5202, ale ne kód 52020000 jako v příloze 5 DPH. Patří toto do režimu přenesené daňové povinnosti pod kód 5202? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik



 
 
Security code 
 

Užitečné informace




Firmy v Pohodě
 
LeonTax s.r.o.
Registrovaná daňová a účetní kancelář
www.leontax.cz

Bowling, Pizza, Rozvoz
Bowling. Stylové prostředí - grand canyon. Rozvoz pizzy

Daňový kalendář

2. 3. 2020 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2019
2. 3. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
16. 3. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
20. 3. 2020 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2019 - elektronické podání

Další termíny

Kurzovní lístek

25,29 Kč
-0,060 Kč
23,06 Kč
-0,246 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.02.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru