Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak řešit nejasnosti ohledně použití reverse charge?


Bc. Michaela Sobotková
19. 6. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud si nejste jisti, zda máte při poskytnutí zdanitelného plnění použít režim přenesení daňové povinnosti, můžete požádat o závazné posouzení, nebo aplikovat právní fikci, že dané plnění reverse charge podléhá.

Foto: Fotolia

 

Pokud si nejste jisti, zda máte při poskytnutí zdanitelného plnění použít režim přenesení daňové povinnosti, máte dvě možnosti, jak tuto situaci řešit. Můžete požádat o závazné posouzení, nebo aplikovat právní fikci, že dané plnění reverse charge podléhá.


 

Právní fikce na základě dohody mezi poskytovatelem a příjemcem plnění

V případě, že není zřejmé, zda dané plnění spadá pod konkrétní položky pro aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti, a mají-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, důvodně za to, že zdanitelné plnění vymezené na základě § 92f zákona o DPH podléhá režimu přenesení daňové povinnosti a tento režim k tomuto plnění použijí, považuje se toto plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.
 
Obě strany (poskytovatel i příjemce plnění) však musí jednat ve shodě a uplatnit režim přenesení daňové povinnosti v rozsahu všech zákonem definovaných povinností. Potom může být aplikována právní fikce, že dané plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá (§ 92f odst. 2 zákona o DPH).
 
Jak vyplývá z výše uvedeného, proto, aby dané zdanitelné plnění bylo v těchto sporných případech považováno za plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, je nezbytné zajistit faktické použití tohoto režimu, které představuje naplnění všech zákonných podmínek pro aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti, a to nejen poskytovatelem, ale zejména také příjemcem plnění.
 
Poskytovatel plnění splní zákonné podmínky použití režimu přenesení daňové povinnosti, jestliže vystaví daňový doklad, ve kterém uvede údaj „daň odvede zákazník“ podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vede údaje podle § 92a odst. 3 zákona o DPH a podá výpis z této evidence správci daně podle § 92a odst. 5 zákona o DPH (od 1. 1. 2016 splní povinnosti spojené s kontrolním hlášením).
 
Příjemce plnění splní zákonné podmínky použití režimu přenesení daňové povinnosti tím, že doplní výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, splní povinnosti související s evidencí pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH, včetně podání výpisu z této evidence správci daně (od 1. 1. 2016 splní povinnosti spojené s kontrolním hlášením), a příslušnou daň přizná.

Závazné posouzení GFŘ

Pokud si nejste jisti, zda máte při poskytnutí určitého zdanitelného plnění použít režim přenesení daňové povinnosti, můžete požádat také Generální finanční ředitelství o závazné posouzení určitého zdanitelného plnění pro účely použití režimu přenesení daňové povinnosti (dle § 92h zákona o DPH).
 
V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení žadatel musí uvést popis daného zdanitelného plnění (v žádosti lze uvést vždy pouze jedno zdanitelné plnění) a návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení (viz § 92i zákona o DPH).

Procesní řízení o závazném posouzení upravují ustanovení § 132 a § 133 daňového řádu.
 
Podání žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení v dané oblasti podléhá správnímu poplatku ve výši 10.000 Kč podle zákona o správních poplatcích.


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Šárka
15. 1. 2016 14:17:09
Poradíte mi prosím, jak mám účtovat doklad od Treehouse island, inc? Nemám žádné info o VAT, mám jen fakturu s názvem a adresou: Treehouse Island, Inc. Orlando, FL 32801, číslo faktury, datum, částka v dolarech... platba proběhla kartou z účtu. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Blanka Třískova
19. 6. 2015 7:35:48
Dobrý den, vyrábíme textilní trhaninu (rozvlákněný textilní materiál různého druhu), kód 52029100, určeno k dalšímu zpracování. V celním sazebníku je kód 5202, ale ne kód 52020000 jako v příloze 5 DPH. Patří toto do režimu přenesené daňové povinnosti pod kód 5202? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Make-up Studio
Holandská dekorativní kosmetika nejen pro TV, film, divadlo a reklamu.
www.make-upstudio.cz

Agentura BYT, spol. s r.o
správa nemovitostí, vedení účetnictví
www.agenturabyt.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
-0,145 Kč
23,24 Kč
0,025 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 16.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru