Identifikovaná osoba v roce 2015 v programu POHODA


Bc. Zuzana Bartůšková
6. 3. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Od 1. 1. 2015 zavádí novela zákona o DPH ke stávajícím důvodům povinné registrace identifikované osoby navíc možnost dobrovolné registrace. Jak se s identifikovanou osobou vypořádat v programu POHODA, vám poradí tento článek.


 
Identifikovanou osobou se stává osoba povinná k dani, která není plátce DPH, za podmínek stanovených zákonem o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., dále jen „ZDPH“). Osobou povinnou k dani je fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje ekonomické činnosti. Zjednodušeně řečeno je osobou povinnou k dani každý podnikatel.
 
Identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet DPH na vstupu. Ten může uplatnit pouze plátce.
 
Identifikovaná osoba má měsíční zdaňovací období a přiznání podává pouze za měsíc, ve kterém jí vznikla povinnost přiznat daň. Přiznání podává identifikovaná osoba stejně jako plátce do 25. dne následujícího měsíce. Ve stejné lhůtě je splatná i daň.

Povinná registrace identifikované osoby

Osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou povinně ze zákona v následujících případech.
 
  • Pořízení zboží z EU nad limit – § 6g ZDPH
Osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou, pokud v předchozím kalendářním roce pořídila zboží z EU v hodnotě přesahující 326 000 Kč.
 
Faktura se zapíše do programu POHODA s členěním DPH PN. Vyměření DPH se provede přes povel Záznam/Vyměření DPH... V dialogovém okně Vyměření a odpočet DPH vyberete způsob vyměření, a to buď z celkové hodnoty dokladu, nebo po položkách, a na další straně se nechá zatrhnutá pouze volba Vyměření DPH a doplní se členění DPH DDzbožíEU. Volba Odpočet DPH je u identifikované osoby vždy vypnutá.
 
Při sestavování přiznání se pořízení zboží z EU promítne na ř. 3 (základní sazby) nebo 4 (snížená sazba) přiznání k DPH.
 
  • Přijetí služby z EU – § 6h ZDPH
Při přijetí služby z EU nebo ze třetí země nezáleží na rozdíl od pořízení zboží z EU na částce. Pokud je místo plnění v tuzemsku, stává se příjemce služby osobou identifikovanou k dani, a to ke dni přijetí služby.
 
Faktura se zapíše do programu POHODA s členěním DPH PN. Vyměření DPH se provede přes povel Záznam/Vyměření DPH... V dialogovém okně Vyměření a odpočet DPH vyberete způsob vyměření, a to buď z celkové hodnoty dokladu, nebo po položkách, a na další straně se nechá zatrhnutá pouze volba Vyměření DPH a doplní se členění DPH DDslRegEU. Volba Odpočet DPH je u identifikované osoby vždy vypnutá.
 
Nárok na odpočet může uplatnit pouze plátce.Při sestavování přiznání se pak pořízení služby z EU promítne na ř. 5 (základní sazby) nebo 6 (snížená sazba) přiznání k DPH.
 
  • Přijetí služby z třetí země (mimo EU) – § 6h ZDPH
Osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou ke dni přijetí služby ze třetí země (mimo EU).
 
Při přiznání DPH se postupuje podobně jako v předchozím případě. Pouze s tím rozdílem, že při vyměření DPH se vybere členění DPH DDosDan. Tím dojde k promítnutí služby z třetí země na řádek 12 (základní sazba) nebo 13 (snížená sazba) daňového přiznání.
 
  • Poskytnutí služby do EU – § 6i ZDPH
Osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby osobě povinné k dani s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH.
 
V tomto případě neplatí identifikovaná osoba DPH, protože povinnost platit daň přenese na příjemce služby v jiném členském státě.
 
Při vystavování faktury vybereme přímo na faktuře členění DPH USregEU. V přiznání DPH je to řádek 21. Poskytnutí služby do EU vykáže identifikovaná osoba v souhrnném hlášení. Souhrnné hlášení nalezneme v programu POHODA v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Souhrnné hlášení. Službu do EU vykážeme pod kódem plnění 3.
 
Souhrnné hlášení se podává vždy elektronicky do 25. dne následujícího měsíce po měsíci poskytnutí služby.

Dobrovolná registrace identifikované osoby

Od 1. 1. 2015 zavádí novela zákona o DPH ke stávajícím důvodům povinné registrace identifikované osoby navíc možnost dobrovolné registrace identifikované osoby.
 
Osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována. A to v následujících případech.
 
  • Bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa – § 6j ZDPH
Od 1. 1. 2015 dochází ke změně místa plnění u poskytování elektronických služeb koncovým zákazníkům. Místo plnění bude v místě příjemce služby.
 
Pro zjednodušení výběru daní se zavádí v rámci EU zvláštní režim jednoho správního místa nebo také Mini One Stop Shop.
 
Více informací o zvláštním režimu jednoho správního místa naleznete v článku Zvláštní režim jednoho správního místa od 1. 1. 2015.
 
  • Pořizuje zboží z jiného státu EU do limitu – § 6k ZDPH
Osoba povinná k dani, která pořizuje zboží z jiného státu EU do limitu 326 000 Kč ročně, se může rozhodnout, že se stane dobrovolně identifikovanou osobou. Po překročení limitu se stává identifikovanou osobou povinně podle § 6g ZDPH.
 
  • Bude pořizovat služby z EU nebo třetí země – § 6l ZDPH
Plánuje-li osoba povinná k dani pořizovat služby z EU nebo třetí země, při jejichž pořízení by se stala identifikovanou osobou podle § 6h, může se dobrovolně registrovat jako identifikovaná osoba ještě před pořízením služby.

Příklad

Česká osoba povinná k dani (není plátce ani identifikovaná osoba) si objedná reklamní služby od slovenského plátce DPH. Slovenský plátce požaduje platné DIČ, aby mohl vykázat poskytnutí služby do souhrnného hlášení. Proto se česká osoba povinná k dani dobrovolně registruje jako identifikovaná osoba ještě před přijetím služby a sdělí slovenskému poskytovateli služby své DIČ.

Pokud by česká osoba toto neudělala, stala by se identifikovanou osobou ze zákona v okamžiku přijetí služby.Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Iveta Měchurová
22. 2. 2016 8:10:43
dělám výlety po Česku pro klienty americké firmy, oni vyberou peníze za výlet, mě pošlou "čisté" peníze bez provize, nic nefakturujeme, jenom je ta provize ve smlouvě, jak je to v tomto případě s identifikovanou osobou? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

M.L.
16. 2. 2016 17:06:41
Dobrý den,
mám jednu otázku - pokud na svých stránkách poskytuji reklamu agentuře, která sídlí ve Velké Británii (nebo v jiných zemích), musím se stát identifikovanou osobou?
Hlášení závadného obsahu

Radek
22. 1. 2016 10:20:10
Zuzana Bartůšková jenže mě to řekli na finačáku
abych se stal OSOBOU IDENTIFIKOVANOU
při poskytování služeb do třetí země /REKLAMA PŘÍJEM Z GOOGLE ATD...
a podávám každý měsíc VIES (za předpokladu že mě přijdou peníze z ciziny).
Hlášení závadného obsahu

Honza
4. 1. 2016 8:40:14
Dobrý den,
rád bych se zeptat jak to bude, když nakoupím zboží v Číně a budu ho prodávat v USA na živnost. Stačí jen identifikovaná osoba (samozřejmě, když nepřesáhnu limit 1 mil za rok). Platí i pro Čínu limit pořízení zboží 326 tis?
Předem mockrát děkuji za odpověď.
Honza
Hlášení závadného obsahu

Radek
3. 1. 2016 22:18:51
Kateřino Kirchnerová já jsem také identifikovaná osoba, můj daňový poradce z toho byl vystresovaný, že jsem mu řekl že budu mít z reklamy
nad 1 milion Kč ročně, prej se mám přihlásit na plátce DPH. Ale pak mi to nedalo a zašel jsem
na finační úřad a řešili to celý den. A nakonec jsme našli s jedním pánem co to tam vede 30 let :) v knize paragrafů toto..

paragraf 4a
Obrat.
Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které k osobě povinné k dani
záleží na uskutečněná plnění , kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku.

Paragraf 2
Předmět daně.
Předmět daně je.
Dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,
poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,

takže se nemám stát plátcem DPH a mám zůstat stále identifikovanou osobou a dáva měsíční VIES podání, kde hlásím přicházející peníze s ciziny.

(Pokud bych měl obrat na 1 milion korun s místem plnění v TUZEMSKU a to já nemám, protože už to jednou daní v cizině. tak se pro mě nic nemění..)


budu rád když mi to někdo potvrdí z více zdrojů :)
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
3. 1. 2016 15:27:08
Radek: Datovou schránku si kvůli plátcovství DPH zřizovat povinně nemusíte. Ale od 1.1.2016 mají všichni plátci i identifikované osoby povinnost podávat přiznání k DPH, související hlášení a plátci navíc i registraci k DPH a oznámení změn pouze elektronicky. Více informací viz článek: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/elektronicke-podani-dph-od-roku-2016-povinne-pro-v/. Poskytnutí služeb do jiného státu EU na ř. 21 v daňovém přiznání se v kontrolním hlášení neuvádí. Pokud nemáte žádná jiná přijatá ani poskytnutá zdanitelná plnění, nemáte povinnost kontrolní hlášení podávat. Správce daně Vás však může k podání vyzvat a pak musíte do 5 kalendářních dnů předepsaným způsobem pomocí formuláře kontrolního hlášení na výzvu odpovědět, že jste neměl povinnost kontrolní hlášení podat. Mimochodem pokud nemáte žádná jiná uskutečněná plnění než služby s místem plnění v EU nebo třetí zemi, tak se plátcem DPH nestáváte. Do obratu 1 mil. Kč se počítají pouze uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku - viz § 4a Zákona o DPH.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
3. 1. 2016 15:10:40
Kateřina Kirchnerová : při poskytování služeb do třetí země se identifikovanou osobou nestáváte.
Hlášení závadného obsahu

Radek
16. 12. 2015 16:29:45
Už dva roky jedu reklamu do ciziny, tudíž jsem se stal osoba identifikovaná k dani. každý měsíc dělám VIES, a nosím ho na daňové osobně, nemám datovou schránku. Rok 2016 přesáhnu za 12 měsíců cca obrat nad 1 milion ročně, takže se stanu plátce DPH, bude se pro mě něco měnit ? Stále řádek 21 to vím, ale od ledna má plátce DPH podávat kontrolní hlášení. Já mám jen fakturu a peníze do ciziny, nemám žádnou fakturu do ČR. Nikomu nic nepřidávám DPH. Takže nulové DPH z ciziny peníze. jedná se mi o to, jestli také budu muset každý měsíc vyplňovat kontrolní hlášení kde budu hlásit jen NULA NULA NULA. A další otázka pokud se stanu plátce DPH musím si udělat datovou schránku ikdyž nebudu fakturovat nic v tuzemsku ?
Hlášení závadného obsahu

Kateřina Kirchnerová
28. 7. 2015 15:18:31
Dobrý den, pokud budu poskytovat služu (reklama) do třetí země, musím se také registrovat k DPH (jako identifikovaná osoba nebo plátce)? Děkuji, S pozdravem Kateřina Kirchnerová
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Miroslav Jakuš
Podnikové poradenství
www.jakus.cz

www.knihovnicka.cz
brněnská digitální tiskárna s nabídkou expresního tisku nejen knih.
www.knihovnicka.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,29 Kč
0,030 Kč
22,21 Kč
0,124 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme