Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zrušení stropu u daňového bonusu


Ing. Radek Bílý
29. 4. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od roku 2021 se zrušil strop pro čerpání daňového bonusu.

Foto: 123RF

 

Kdy se vyplácí daňový bonus na dítě a jaké dopady na daňové poplatníky má zrušení limitu pro čerpání daňového bonusu, které platí již pro příjmy v roce 2021? Vše se dozvíte v následujícím článku.


 
Novelou č. 609/2020 Sb. byl novelizován zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Jednou z mnoha změn bylo zrušení limitu pro čerpání daňového bonusu, na který se nyní zaměříme.

Při stanovení daňové povinnosti poplatníkům daně z příjmů fyzických osob umožňuje ZDP uplatnit vedle položek odečitatelných od základu daně (viz např. článek Slevy na dani a odčitatelné položky v roce 2020 a 2021) také slevy na dani z příjmů. Jednou ze „slev“ je daňové zvýhodnění na vyživované dítě, tzv. sleva na dítě.

Všechny slevy na dani (například sleva na poplatníka, manželku, studenta apod.) fungují tak, že se uplatní pouze do výše vypočtené daně. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (dále jen daňové zvýhodnění) je specifické tím, že je možné slevu uplatnit „do minusu“. To znamená, že slevu lze uplatnit i vyšší, než je vypočtená daň. Rozdíl, o který sleva převyšuje daň, se nazývá daňovým bonusem, který je možné daňovému poplatníkovi vyplatit jako přeplatek daně.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě je tedy možné uplatnit:
 1. Formou slevy – pokud je daňové zvýhodnění nižší než vypočtená daň.
 2. Formou daňového bonusu – pokud vypočtená daň není žádná, pak se celé daňové zvýhodnění stává daňovým bonusem.
 3. Formou slevy a daňového bonusu – pokud je daň nižší než celkové daňové zvýhodnění. Potom část do výše daně je slevou a část převyšující daň je daňovým bonusem.
V případě, že bude možné daňové zvýhodnění na dítě čerpat pouze formou slevy (viz bod 1), pak v minulosti a ani nyní žádné omezení pro výši uplatněné slevy není. Pokud má daňový poplatník dostatečně vysokou daňovou povinnost, může si v režimu slevy uplatnit neomezené množství dětí.

Pokud daňové zvýhodnění na dítě bude čerpáno zcela nebo částečně formou daňového bonusu (viz bod 2 a 3), pak výše tohoto daňového bonusu byla limitována výší 60 300 Kč v roce 2020. Od roku 2021 byl tento limit zrušen.

Z uvedeného vidíme, že docházelo k nesouladu u poplatníků, kteří uplatňovali stejný počet dětí, ale měli výrazně rozdílné daňové povinnosti. Nutno ale podotknout, že se to týká poplatníků s počtem dětí tři a více, a to ještě v závislosti na výši příjmů a z toho vyplývající daňové povinnosti. Navíc u kompletní rodiny mohl každý z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění na část dětí, a čerpat tak každý daňový bonus až do limitu 60 300 Kč, tj. 120 600 Kč dohromady.

Následující tabulka uvádí vývoj daňového zvýhodnění na dítě v jednotlivých letech.

Tab. 1: Vývoj daňového zvýhodnění na vyživované dítě (částka za zdaňovací období)
 
Rok Na první dítě v Kč Na druhé dítě v Kč Na třetí a každé další dítě v Kč
2014 13 404 13 404 13 404
2015 13 404 15 804 17 004
2016 13 404 17 004 20 604
2017 13 404 19 404 24 204
2018 15 204 19 404 24 204
2019 15 204 19 404 24 204
2020 15 204 19 404 24 204
2021 15 204 19 404 24 204


V další tabulce jsou uvedeny příklady porovnání daňového bonusu v roce 2020 (s omezením výše do 60 300 Kč) s rokem 2021 (bez omezení výše 60 300 Kč). Připomínám, že se jedná o daňový bonus, tj. část daňového zvýhodnění převyšující vypočtenou daň. Pokud má dítě přiznán nárok na průkaz ZTP/P, pak se částka daňového zvýhodnění v předchozí tabulce zvyšuje na dvojnásobek.

Tab. 2: Příklady porovnání daňového bonusu 2020 a 2021
 
Počet dětí Bez ZTP/P Se ZTP/P Bonus 2020 v Kč Bonus 2021 v Kč
2 2 žádné 34 608 34 608
2 1 druhé 54 012 54 012
3 3 žádné 58 812 58 812
3 2 třetí 60 300 83 016
4 4 žádné 60 300 83 016
4 3 čtvrté 60 300 107 220
5 5 žádné 60 300 107 220


Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě:
 • Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit, pokud nečerpá investiční pobídky na základě § 35a nebo § 35b ZDP.
 • Daňové zvýhodnění uplatňují čeští rezidenti. Nerezidenti jej mohou uplatnit, pokud jsou rezidenty některého ze státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a jestliže úhrn příjmů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90 % všech jeho příjmů.
 • Za vyživované dítě poplatníka se považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, ze kterých by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je:
  1. nezletilým dítětem,
  2. zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a:
   1. soustavně se připravuje na budoucí povolání, tj. studium na střední a vysoké škole, a to jak v ČR, tak v cizině. Výjimkou jsou dálkové, večerní, distanční a podobná studia na středních školách,
   2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
   3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
V praxi bývá někdy složité určit, kdy se dítě považuje za vyživované. Jedná se například o děti ve střídavé péči rodičů. U těchto složitějších případů, je možné postupovat podle výkladů Generálního finančního ředitelství, které jsou uvedeny v pokynu GFŘ D-22 v části „K § 38l odst. 3“.
 • Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění (studium, cestování apod.).
 • Jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek.
 • Uzavře-li vyživované dítě manželství a žije-li ve společně hospodařící domácnosti s manželem (manželkou), může uplatnit manžel (manželka) slevu na dani. Nemá-li manžel (manželka) dostatečné příjmy, z nichž by mohl (mohla) uplatnit slevu na dani, může daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte nebo poplatník, u něhož jde ve vztahu k dítěti o péči nahrazující péči rodičů, pokud dítě s ním žije ve společně hospodařící domácnosti.
 • Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden z nich.
 • Daňové zvýhodnění je možné uplatnit za každý měsíc, kdy byly na jeho začátku splněny podmínky pro uplatnění. Je možné jej uplatnit již v tom kalendářním měsíci, kdy se dítě narodilo.
Podmínky pro uplatnění („výplatu“) daňového bonusu:
 • Daňový bonus může čerpat pouze poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjmy ze závislé činnosti nebo podnikání, a to ve výši alespoň 6násobku minimální mzdy. Daňový bonus tedy nemůže čerpat poplatník, který by měl pouze příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy.
 • Daňový bonus je možné uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností BS daně s.r.o.


Související článek:
Slevy na dani a odčitatelné položky v roce 2020 a 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Ošetřovné se od září vrací do starých kolejí

16. 9. 2021 | Od září platí opět podmínky nároku na ošetřovné dle klasických pravidel. To znamená, že rodič může pečovat o nemocné dítě mladší 10 let po dobu 9 kalendářních dnů na základě vystaveného rozhodnutí ošetřujícím lékařem, které rodič předá zaměstnavateli. V případě uzavření školského zařízení vydá toto rozhodnutí škola a rodič jej následně také předá zaměstnavateli.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetnictví Marie Konečná
Vedení účetnictví a daňové evidence
www.ucetnictvi-dane-praha.cz

LX, s.r.o.
kompletní počítačový servis, dodávky HW, SW, operačních systémů.
www.lxw.cz

Daňový kalendář

27. 9. 2021 Přiznání DPH (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Souhrnné hlášení (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Kontrolní hlášení (za srpen 2021)
15. 10. 2021 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,30 Kč
0,015 Kč
21,47 Kč
-0,019 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.09.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru