Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zdaňování odměn členů výboru SVJ


Ing. Libor Sládek
30. 1. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Abychom mohli správně vypočítat daň z příjmů z odměny člena výboru za výkon funkce, je nutné stanovit, zda takový příjem podléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Foto: Shutterstock

 

Členové výboru společenství vlastníků za výkon své funkce ve většině případů pobírají nějakou odměnu. Nebývají to sice nijak závratné částky, ale i přesto je potřeba vědět, zda jejich příjem podléhá zdanění a zdravotnímu a sociálnímu pojištění.


 
Členové výboru společenství vlastníků (dále jen „SVJ“) jsou dle § 1205 nového občanského zákoníku členy orgánu právnické osoby. Příjmy členů orgánu právnické osoby jsou dle § 6 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) příjmem ze závislé činnosti. Členové výboru s takovými příjmy jsou považováni za „zaměstnance“. SVJ je považováno za „zaměstnavatele“.
 
Dle § 6 odst. 12 ZDP jsou základem daně příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „sociální pojištění“) a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „zdravotní pojištění“), které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel.
 
Abychom mohli správně vypočítat daň z příjmů z odměny člena výboru za výkon funkce, je nutné stanovit, zda takový příjem podléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Sociální pojištění

Dle § 6 zákona o nemocenském pojištění jsou zaměstnanci účastni pojištění rovněž v případě, jestliže vykonávají zaměstnání na území České republiky a sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění. Rozhodný příjem od 1. 1. 2014 činí 2.500 Kč.
 
Pokud je tedy měsíční příjem nižší než 2.500 Kč, jedná se o zaměstnání malého rozsahu, jímž se rozumí zaměstnání, v němž sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání je nižší než rozhodný příjem nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec. A při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání aspoň ve výši rozhodného příjmu.
 
Vzhledem k tomu, že sociálního pojištění jsou dle § 8 zákona o důchodovém pojištění účastni zaměstnanci, pouze pokud jsou účastni nemocenského pojištění, tak v případě, že měsíční odměna za výkon funkce člena výboru SVJ je nižší než 2.500 Kč, nepodléhá tato odměna sociálnímu pojištění.

Zdravotní pojištění

Pro účely posouzení, zda příjem odměny člena výboru SVJ podléhá zdravotnímu pojištění, je rozhodující § 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který stanoví, že pojištěnec je plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem.
 
Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu (§ 6 ZDP), s výjimkami uvedenými v bodech 1 až 7. Jen konstatuji, že takovou výjimkou nejsou členové výboru SVJ.
 
Vzhledem k tomuto ustanovení podléhá zdravotnímu pojištění odměna za výkon funkce člena výboru SVJ v jakékoliv výši.

Daň z příjmů

Jak jsem již výše uvedl, základem daně z příjmů ze závislé činnosti je odměna za výkon funkce člena výboru SVJ zvýšená o částku odpovídající sociálnímu pojištění a zdravotnímu pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel.
 
V případě, že měsíční odměna za výkon funkce člena výboru SVJ nedosáhne částky 2.500 Kč, bude podléhat pouze zdravotnímu pojištění. Pokud bude měsíční odměna 2.500 Kč a více, bude podléhat pojištění sociálnímu i zdravotnímu.
 
Sazba zdravotního pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel, činí 9 % z odměny, sazba sociálního pojištění pak 25 % z odměny.
 
Základem daně tedy bude:
  • v případě odměny menší než 2.500 Kč za měsíc bude odměna zvýšená o 9 % zdravotního pojištění,
  • v případě, kdy měsíční odměna bude 2.500 Kč a více, bude odměna zvýšená o 25 % sociálního pojištění a 9 % zdravotního pojištění.
Záloha daně z příjmů fyzických osob ze základu pro výpočet zálohy, zaokrouhleného do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru, za kalendářní měsíc činí 15 %. Jen upozorňuji, že u příjmů za výkon funkce člena výboru SVJ nelze použít daň vybíranou srážkou.
 
Při výpočtu daně z příjmů je samozřejmě možné zohlednit slevy na dani (§ 35ba ZDP) na základě podepsaného prohlášení k dani, pokud se týká členů výboru, kteří toto prohlášení nemají podepsáno u jiného zaměstnavatele. Nejčastěji se bude jednat o již nepracující důchodce.
 
 
Související článek:
Zdaňování příjmů u společenství vlastníků
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zdenka
2. 2. 2020 12:10:09
Mohou si členové výboru sami sobě odhlasovat odměnu sami sobě?5
Hlášení závadného obsahu

ludmila
29. 12. 2018 10:54:23
zdanění odměn členů výboru - důchodců , hlavně zdravotní pojištění
Hlášení závadného obsahu

Jiří Vosátka
12. 10. 2018 13:16:44
pro jistotu Vám posílám originál , kdyby se původní můj odkaz neotevřel
Hlášení závadného obsahu

Jody
17. 6. 2018 9:21:05
Odmena pro clena je 1000kc, svj odvede navic 9% zdravotni a z toho vypoctenou 15% dan. Musi jeste neco zasilat nekam clen nebo staci ruto castku uvede v priznani? A lze tuto odmenu vyplatit zpetne? Pokud ano do jake doby? Dekuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Věra
17. 1. 2018 8:10:16
jsem členem výboru SVJ / na Dohodu o provedení práce/. Současně jsem důchodkyně , odvádím si sama daň z příjmu fyzických osob.
Budu si odvádět sama zdravotní poj. a daň na základě potvrzení od účetní nebo toto provede zaměstnavatel / SVJ/ _
Hlášení závadného obsahu

benjamin
29. 11. 2017 12:27:31
Na schůzi shromáždění vlastníků byla členům výboru odsouhlasena celková odměna v čisté výši 8000,- Kč a tato částka je jim vyplácena s tím, že se navíc platí finančnímu úřadu, ČSSZ a zdravotní pojišťovně. Je to v pořádku?
Hlášení závadného obsahu

benjamin
29. 11. 2017 12:20:10
zdanění odměn členů výboru SVJ
Hlášení závadného obsahu

makahari
29. 11. 2017 12:16:34
zdaňování odměn
Hlášení závadného obsahu

makahari
29. 11. 2017 12:07:36
zdaňování odměn členů výboru
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jakou formou předložit prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování?

22. 1. 2021 | Existují dvě možnosti, jak podat prohlášení poplatníka pro rok 2021 nebo žádost o roční zúčtování za rok 2020. Prohlášení či žádost může zaměstnanec vlastnoručně podepsat a předat svému zaměstnavateli v listinné podobě. Druhou možností je využití elektronické formy, ale v tomto případě je nutné opatřit dokument uznávaným elektronickým podpisem, nebo musí zaměstnavatel v rámci svého vnitřního systému jednoznačně zaměstnance identifikovat. K předání příslušných dokumentů je možné využít i datovou schránku, případně e-mail opatřený uznávaným elektronickým podpisem.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Tailor Services, s.r.o.
Podniková ekonomika a management pro náročné.
www.tailorservices.com

DH účetnictví
Vedeme účetnictví drobným podnikatelům, středním firmám a spolkům.
www.dhucetnictvi.cz

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,15 Kč
0,055 Kč
21,51 Kč
0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru