Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zdanění odměn členů statutárních orgánů


Ing. Ivan Macháček
2. 7. 2008
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Odměny za výkon funkce členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob jsou podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP příjmem ze závislé činnosti. Jedná se především o odměny vyplácené členům představenstva akciových společností a členům dozorčích rad obchodních kapitálových společností (akciové spol. a spol. s r.o.).


 

V r. 2007 se tyto odměny nezahrnovaly ani do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální pojištění, ani do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na všeobecné zdravotní pojištění.

Zatímco v zákonu o pojistném na sociální zabezpečení nedošlo pro rok 2008 u těchto osob k žádné změně, v zákonu č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění došlo na základě zákona č. 261/2007 Sb. k novému vymezení definice zaměstnání a pojmu zaměstnanec.

Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud je zaměstnanec; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění v r. 2008 považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů. Zákon v tomto ustanovení uvádí nově sedm výjimek, ale mezi těmito výjimkami nejsou uvedeni členové statutárních a dalších orgánů právnických osob.

Z výše uvedeného vyplývá, že od ledna 2008 se zahrnují odměny za výkon funkce členů statutárních a dalších orgánů právnických osob do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na všeobecné zdravotní pojištění.

Nadále i v roce 2008 platí, že odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob jsou na straně plátce daňově neuznatelné podle znění § 25 odst. 1 písm. d) ZDP. Podle nového znění § 24 odst. 2 písm. f) ZDP bude daňově uznatelným nákladem na straně zaměstnavatele pojistné na zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem z odměny vyplacené členovi statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby.

Příklad č. 1

Zaměstnanec byl zvolen členem dozorčí rady společnosti, kde je zaměstnán. Za vykonávanou práci obdrží v červenci 2008 hrubou mzdu 20 000 Kč, za členství v dozorčí radě odměnu 10 000 Kč. Zaměstnanec má podepsané prohlášení k dani.
 

Výpočet měsíční zálohy na daň Červenec 2008
Hrubá mzda   20 000 Kč
Odměna člena dozorčí rady   10 000 Kč
Vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění   20 000 Kč
SP hrazené zaměstnancem (8 % z 20 000 Kč)     1 600 Kč
SP hrazené zaměstnavatelem (26 % z 20 000 Kč)     5 200 Kč
Vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění   30 000 Kč
ZP hrazené zaměstnancem (4,5 % z 30 000 Kč)     1 350 Kč
ZP hrazené zaměstnavatelem (9 % z 30 000 Kč)     2 700 Kč
Superhrubá mzda (20 000 Kč + 10 000 Kč + 5 200 Kč + 2 700 Kč)   37 900 Kč
Záloha na daň (15 % ze základu 37 900 Kč)     5 685 Kč
Sleva na dani na poplatníka     2 070 Kč
Záloha po slevě     3 615 Kč
Čistá mzda (30 000 Kč – 1 600 Kč – 1 350 Kč – 3 615 Kč)   23 435 

Příklad č. 2

Člen představenstva není zaměstnancem akciové společnosti a za vykonávanou funkci dostane za měsíc červenec 2008 odměnu 30 000 Kč. Funkcionář nepodepsal prohlášení k dani u společnosti.

Výpočet měsíční zálohy na daň Červenec 2008
Odměna člena představenstva   30 000 Kč
Vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění           0 Kč
Vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění   30 000 Kč
ZP hrazené zaměstnancem (4,5 % z 30 000 Kč)     1 350 Kč
ZP hrazené zaměstnavatelem (9 % z 30 000 Kč)     2 700 Kč
Superhrubá mzda (30 000 Kč + 2 700 Kč)   32 700 Kč
Záloha na daň (15 % ze základu 32 700 Kč)     4 905 Kč
Čistá odměna (30 000 Kč – 1 350 Kč – 4 905 Kč)  23 745 Kč


Příklad č. 3

Pracovník banky byl zvolen členem dozorčí rady společnosti. Za členství v dozorčí radě obdrží odměnu 5 000 Kč měsíčně. Fyzická osoba nepodepsala u společnosti prohlášení k dani.

I když příjem za členství v dozorčí radě nepřesahuje částku 5 000 Kč a osoba nepodepsala prohlášení k dani, neproběhne zdanění podle § 6 odst. 4 ZDP daní vybíranou srážkou sazbou daně ze superhrubé mzdy. Zdanění srážkovou daní se totiž vztahuje jen na příjmy podle § 6 odst. 1 písm. a) a d) ZDP, pokud jejich výše nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 5 000 Kč a poplatník nepodepsal prohlášení k dani.

Odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob jsou zdaňovány podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP. Z toho důvodu proběhne zdanění z odměny člena dozorčí rady formou měsíční zálohy na daň vypočtené ze superhrubé mzdy.

Výpočet měsíční zálohy na daň Červenec 2008
Odměna člena dozorčí rady    5 000 Kč
Vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění    5 000 Kč
ZP hrazené zaměstnancem (4,5 % z 5 000 Kč)       225 Kč
ZP hrazené zaměstnavatelem (9 % z 5 000 Kč)       450 Kč
Superhrubá mzda (5 000 Kč + 450 Kč)    5 450 Kč
Záloha na daň (15 % ze základu 5 500 Kč)       825 Kč
Čistá odměna (5 000 Kč – 225 Kč – 825 Kč)   3 950 Kč

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

OSVČ: Zatím nepodávejte žádost o kompenzační bonus

23. 10. 2020 | Žádat o kompenzační bonus ve výši 500 Kč za den zatím OSVČ nemohou. Konečná podoba bonusu i formulář žádosti budou totiž známy až po skončení zrychleného legislativního procesu. Návrh zákona zatím čeká ve Sněmovně na schválení. Finanční správa proto žádosti přijímat prozatím nemůže. Více informací o kompenzačním bonusu se dozvíte na Portálu POHODA.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
SME Vision s.r.o.
Postaráme se o Vaše DPH v zahraničí, účetnictví a mzdy v ČR
www.smevision.cz

CASNET je firma s tradicí
CASNET to jsou kvalitní, vždy dostupné a spolehlivé služby v IT
www.casnet.cz

Daňový kalendář

26. 10. 2020 Přiznání DPH (za září 2020)
26. 10. 2020 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2020)
26. 10. 2020 Souhrnné hlášení (za září 2020 a 3. čtvrtletí 2020)
26. 10. 2020 Kontrolní hlášení (za září 2020 a 3. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,22 Kč
-0,010 Kč
22,96 Kč
-0,074 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru