Zdanění autorských honorářů od roku 2014


Bc. Renata Blahová
26. 3. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Příjmy už zdaněné srážkovou daní (tj. příjmy do 10 000 Kč měsíčně) je možné zahrnout do základu daně v daňovém přiznání.

Foto: Fotolia

 

Od roku 2014 se rozšířil okruh autorských honorářů. Limit pro uplatnění srážkové daně z příjmu za autorské příspěvky se zvýšil ze 7 000 Kč na 10 000 Kč. Jaké další novinky nastaly v oblasti autorských honorářů od letošního roku?


 
Do roku 2013 se za autorské honoráře považovaly pouze příspěvky médiím (televize, rozhlas, noviny, časopisy). Od roku 2014 se nově jedná o veškeré autorské honoráře. Do autorských honorářů se tedy zahrnují například i honoráře za užití jiných autorských děl, jako jsou například knihy, publikace, práva umělců a architektů na základě autorské smlouvy, pokud se nejedná o činnost v rámci pracovněprávních vztahů.
 
Autorské honoráře jsou podle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“), samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (tzv. srážkovou daní) v případě, že v jednom měsíci od jednoho plátce nepřesáhnou částku 10 000 Kč (do konce roku 2013 platil limit 7 000 Kč). Daň ve výši 15 % strhne a odvede plátce a samotný autor obdrží částku o tuto daň poníženou.
 
V tomto případě už autor neuplatňuje žádné náklady a ani nemá povinnost z těchto příjmů odvádět sociální a zdravotní pojištění. Příjmy nikde neuvádí a nemusí podávat daňové přiznání. Také nemá žádnou registrační povinnost (finanční úřad, živnostenský úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna).

Honorář nad 10 000 Kč v jednom měsíci

Pokud honorář v jednom měsíci od jednoho plátce přesáhne částku 10 000 Kč, jedná se vždy o příjmy podle § 7 ZDP, tedy o příjmy z podnikání. Autor se stává osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) a platí pro něj povinnost podat daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojišťovnu.
 
Nepotřebuje sice živnostenské oprávnění, protože provádí činnost podle autorského zákona, ale musí se registrovat jak na finančním úřadě k dani z příjmů fyzických osob, tak na okresní správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně jako OSVČ.
 
Je-li autorská činnost vykonávána jako hlavní činnost, platí pro autora stejná pravidla jako pro „klasického podnikatele“. Tedy v prvním roce povinnost platit minimální zálohy na sociální a zdravotní, v dalších letech pak podle vyměřovacího základu.
 
Vykonává-li autor tuto činnost jako vedlejší, tzn. je například zároveň zaměstnaný, je důchodce či na mateřské dovolené, a takto si pouze přivydělává, platí pro něj sice všechny výše uvedené povinnosti, ale sociální pojištění platí pouze v případě, pokud přesáhne rozhodnou částku pro daný rok. Zdravotní pojištění pak platí klasicky 13,5 % z poloviny hospodářského výsledku (daňového základu).

Skutečné náklady i paušální výdaje

Autorské příjmy tvoří samostatný dílčí základ daně podle § 7 ZDP. Od příjmů tedy můžeme odečítat skutečné náklady (můžeme vést daňovou evidenci nebo účetnictví). Nebo můžeme uplatnit paušální výdaje ve výši 40 %. Daňovým základem jsou příjmy mínus výdaje.
 
V daňovém přiznání může autor uplatnit slevu na dani na poplatníka, případně další slevy nebo snížení daňového základu, má-li na ně nárok (jedná se například o úroky z úvěrů na bydlení, zaplacené penzijní a životní pojištění apod.).
 
Při uplatnění 40% paušálních výdajů pozor na pravidla platná od roku 2013 pro uplatňování daňového zvýhodnění na dani na děti a slevy na dani na manželku. Tyto slevy nemůžeme uplatnit, pokud víc než polovina celkového daňového základu je tvořena paušálními výdaji.
 
Autorské příjmy, i když příležitostné, nejde nikdy považovat za ostatní příjmy podle § 10 ZDP.

Příjmy zdaněné srážkovou daní v daňovém přiznání

Další novinkou je (podle § 36 odst. 7 ZDP) možnost následně zahrnout příjmy už zdaněné srážkovou daní (tj. příjmy do 10 000 Kč měsíčně) do základu daně v daňovém přiznání. Na žádost autora je plátce daně povinný do deseti dnů od podání žádosti vystavit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani.
 
Autor pak může od příjmů odečíst buď skutečné výdaje, nebo 40% paušální výdaje, může uplatnit slevu na dani, případně další daňové úlevy. Sraženou srážkovou daň pak započte s daňovou povinností podle přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Nevýhodou však je povinnost odvést sociální a zdravotní pojištění, platí stejná pravidla jako u OSVČ.
 
Autoři s příjmy do deseti tisíc korun od jednoho plátce mají tedy dvě možnosti. Buď zdanit 15% srážkovou daní a o nic se už nestarat, nebo podat daňové přiznání, uplatnit výdaje a slevu na dani, ale odvést sociální a zdravotní pojištění.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

francek
22. 4. 2014 11:21:42
Díky, lelo, za odpověď. To znamená, že od roku 2014 se okruh toho, co se považuje za autorské honoráře, nerozšiřuje, pouze se rozšiřuje okruh toho, co je zdaněno srážkovou daní a zvyšuje limit. Trochu mě zmátly úvodní formulace článku, myslím, že jsou trochu nepřesné.
Hlášení závadného obsahu

Hanka
18. 4. 2014 13:51:01
Dobrý den,
ví někdo, jak postupovat v případě, že autor poskytne svoje služby fyzické osobě - nepodnikateli, tj. běžnému občanovi? Nikde v zákoně jsem nenašla výjimku, že by nemusel tento běžný občan srážet a odvádět daň, registrovat se atp... Logicky je nesmysl, aby si nepodnikatel koupil například licenci k nějakému software od FO autora a musel se registrovat na FU a srážet daň, ale zákon k tomu mlčí. Má někdo zkušenost?
Hlášení závadného obsahu

lela
18. 4. 2014 9:55:43
§7, odst. 6 (s odkazem na §7, odst. 2), zákon o daních z příjmů.
Hlášení závadného obsahu

francek
17. 4. 2014 21:29:24
Který paragraf daňového zákona rozšiřuje od roku 2014 okruh toho, co je považované za autorské honoráře?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Termíny pro podání přehledu OSVČ za rok 2022

21. 3. 2023 | Dokdy máte povinnost podat přehled OSVČ, se odvíjí od toho, zda a do jakého termínu musíte podat daňové přiznání. Pokud nemáte povinnost podat přiznání, platí lhůta pro podání přehledu do 8. 4. 2023. V případě, že podáváte přiznání bez daňového poradce (v listinné podobě nebo osobně), přehled vyplňte a odevzdejte do 2. 5. 2023. Jestliže podáváte přiznání elektronicky, přehled stačí podat do 1. 6. 2023. A pokud za vás podává přiznání daňový poradce, máte na podání přehledu čas až do 1. 8. 2023. Případný nedoplatek pojistného je třeba uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém jste přehled podali.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Advanis s.r.o.
Účetnictví a daňové poradenství. Praha, Velké Popovice, Chomutov.
www.advanis.cz

AGENTURA KaP s. r. o.
daně . outsourcing . konzultace
www.agentura-kap.cz

Daňový kalendář

27. 3. 2023 Přiznání DPH (za únor 2023)
27. 3. 2023 Souhrnné hlášení (za únor 2023)
27. 3. 2023 Kontrolní hlášení (za únor 2023)
3. 4. 2023 Přiznání k dani z příjmů za rok 2022

Další termíny

Kurzovní lístek

23,85 Kč
-0,140 Kč
22,13 Kč
-0,255 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.03.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme