Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zdanění autorských honorářů od roku 2014


Bc. Renata Blahová
26. 3. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Příjmy už zdaněné srážkovou daní (tj. příjmy do 10 000 Kč měsíčně) je možné zahrnout do základu daně v daňovém přiznání.

Foto: Fotolia

 

Od roku 2014 se rozšířil okruh autorských honorářů. Limit pro uplatnění srážkové daně z příjmu za autorské příspěvky se zvýšil ze 7 000 Kč na 10 000 Kč. Jaké další novinky nastaly v oblasti autorských honorářů od letošního roku?


 
Do roku 2013 se za autorské honoráře považovaly pouze příspěvky médiím (televize, rozhlas, noviny, časopisy). Od roku 2014 se nově jedná o veškeré autorské honoráře. Do autorských honorářů se tedy zahrnují například i honoráře za užití jiných autorských děl, jako jsou například knihy, publikace, práva umělců a architektů na základě autorské smlouvy, pokud se nejedná o činnost v rámci pracovněprávních vztahů.
 
Autorské honoráře jsou podle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“), samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (tzv. srážkovou daní) v případě, že v jednom měsíci od jednoho plátce nepřesáhnou částku 10 000 Kč (do konce roku 2013 platil limit 7 000 Kč). Daň ve výši 15 % strhne a odvede plátce a samotný autor obdrží částku o tuto daň poníženou.
 
V tomto případě už autor neuplatňuje žádné náklady a ani nemá povinnost z těchto příjmů odvádět sociální a zdravotní pojištění. Příjmy nikde neuvádí a nemusí podávat daňové přiznání. Také nemá žádnou registrační povinnost (finanční úřad, živnostenský úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna).

Honorář nad 10 000 Kč v jednom měsíci

Pokud honorář v jednom měsíci od jednoho plátce přesáhne částku 10 000 Kč, jedná se vždy o příjmy podle § 7 ZDP, tedy o příjmy z podnikání. Autor se stává osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) a platí pro něj povinnost podat daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojišťovnu.
 
Nepotřebuje sice živnostenské oprávnění, protože provádí činnost podle autorského zákona, ale musí se registrovat jak na finančním úřadě k dani z příjmů fyzických osob, tak na okresní správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně jako OSVČ.
 
Je-li autorská činnost vykonávána jako hlavní činnost, platí pro autora stejná pravidla jako pro „klasického podnikatele“. Tedy v prvním roce povinnost platit minimální zálohy na sociální a zdravotní, v dalších letech pak podle vyměřovacího základu.
 
Vykonává-li autor tuto činnost jako vedlejší, tzn. je například zároveň zaměstnaný, je důchodce či na mateřské dovolené, a takto si pouze přivydělává, platí pro něj sice všechny výše uvedené povinnosti, ale sociální pojištění platí pouze v případě, pokud přesáhne rozhodnou částku pro daný rok. Zdravotní pojištění pak platí klasicky 13,5 % z poloviny hospodářského výsledku (daňového základu).

Skutečné náklady i paušální výdaje

Autorské příjmy tvoří samostatný dílčí základ daně podle § 7 ZDP. Od příjmů tedy můžeme odečítat skutečné náklady (můžeme vést daňovou evidenci nebo účetnictví). Nebo můžeme uplatnit paušální výdaje ve výši 40 %. Daňovým základem jsou příjmy mínus výdaje.
 
V daňovém přiznání může autor uplatnit slevu na dani na poplatníka, případně další slevy nebo snížení daňového základu, má-li na ně nárok (jedná se například o úroky z úvěrů na bydlení, zaplacené penzijní a životní pojištění apod.).
 
Při uplatnění 40% paušálních výdajů pozor na pravidla platná od roku 2013 pro uplatňování daňového zvýhodnění na dani na děti a slevy na dani na manželku. Tyto slevy nemůžeme uplatnit, pokud víc než polovina celkového daňového základu je tvořena paušálními výdaji.
 
Autorské příjmy, i když příležitostné, nejde nikdy považovat za ostatní příjmy podle § 10 ZDP.

Příjmy zdaněné srážkovou daní v daňovém přiznání

Další novinkou je (podle § 36 odst. 7 ZDP) možnost následně zahrnout příjmy už zdaněné srážkovou daní (tj. příjmy do 10 000 Kč měsíčně) do základu daně v daňovém přiznání. Na žádost autora je plátce daně povinný do deseti dnů od podání žádosti vystavit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani.
 
Autor pak může od příjmů odečíst buď skutečné výdaje, nebo 40% paušální výdaje, může uplatnit slevu na dani, případně další daňové úlevy. Sraženou srážkovou daň pak započte s daňovou povinností podle přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Nevýhodou však je povinnost odvést sociální a zdravotní pojištění, platí stejná pravidla jako u OSVČ.
 
Autoři s příjmy do deseti tisíc korun od jednoho plátce mají tedy dvě možnosti. Buď zdanit 15% srážkovou daní a o nic se už nestarat, nebo podat daňové přiznání, uplatnit výdaje a slevu na dani, ale odvést sociální a zdravotní pojištění.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

francek
22. 4. 2014 11:21:42
Díky, lelo, za odpověď. To znamená, že od roku 2014 se okruh toho, co se považuje za autorské honoráře, nerozšiřuje, pouze se rozšiřuje okruh toho, co je zdaněno srážkovou daní a zvyšuje limit. Trochu mě zmátly úvodní formulace článku, myslím, že jsou trochu nepřesné.
Hlášení závadného obsahu

Hanka
18. 4. 2014 13:51:01
Dobrý den,
ví někdo, jak postupovat v případě, že autor poskytne svoje služby fyzické osobě - nepodnikateli, tj. běžnému občanovi? Nikde v zákoně jsem nenašla výjimku, že by nemusel tento běžný občan srážet a odvádět daň, registrovat se atp... Logicky je nesmysl, aby si nepodnikatel koupil například licenci k nějakému software od FO autora a musel se registrovat na FU a srážet daň, ale zákon k tomu mlčí. Má někdo zkušenost?
Hlášení závadného obsahu

lela
18. 4. 2014 9:55:43
§7, odst. 6 (s odkazem na §7, odst. 2), zákon o daních z příjmů.
Hlášení závadného obsahu

francek
17. 4. 2014 21:29:24
Který paragraf daňového zákona rozšiřuje od roku 2014 okruh toho, co je považované za autorské honoráře?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Account agency s.r.o.
Účetní firma zabývající se zpracováním účetnictví a mezd.
www.a-agency.cz

TIMERA s.r.o.
Voděodolný moderní koupelnový nábytek a zrcadlové galerky.
www.timera.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru