Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Solidární zvýšení daně


Bc. Michaela Sobotková
21. 2. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pro roky 2013 až 2015 je zavedeno solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z tzv. nadlimitního příjmu.

Foto: Fotolia.eu

 

Lidé, kteří měsíčně vydělávají více než 103 536 korun hrubého, musí od roku 2013 platit také solidární daň ve výši sedmi procent. Jak správně v tomto případě vypočítat zálohu na daň z příjmů, vám poradí tento článek.


 
Lidé, jejichž měsíční příjem převyšuje částku 103 536 korun, musí od letošního roku platit navíc solidární daň ve výši 7 %. Změna ve způsobu zdanění nabyla účinnosti 1. 1. 2013, a to na základě zákona č. 500/2012 Sb. (novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), a bude platit až do roku 2015.
 
Pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti bude solidární zvýšení daně zohledněno již při výpočtu zálohy, a to na základě ustanovení § 38ha zákona o daních z příjmů (ZDP).
 
Při výpočtu podle § 38h odst. 2 ZDP se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy. Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi:
  • příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a
  • 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (tj. 4 x 25.884 Kč = 103.536 Kč)
 
Podle vyhlášky č. 324/2012 Sb. činí:
  • výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011 částku 25.093 Kč,
  • přepočítací koeficient je 1,0315,
  • tj. průměrná mzda pro rok 2013 činí 25.093 x 1,0315 = 25.884 Kč,
  • její 48násobek (pro zdaňovací období) činí 1.242.432 Kč (48 x 25.884 Kč) a
  • její 4násobek (pro zálohy) činí 103.536 Kč (4 x 25.884 Kč).
 
Výpočet zálohy DPFO ze závislé činnosti (§ 38ha ZDP):

 (ZD) – (4 x PM)
--------------------- x 7
100
 
ZD … základ daně
PM … průměrná mzda podle zákona o sociálním zabezpečení

Příklad 1

Panu Dvořákovi byl za leden zúčtován příjem podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti ve výši 130 000 Kč.
 
Výpočet částky zvýšení zálohy:
 
 (130 000) – (4 x 25 884)            26 464
-------------------------------- x 7 =  ---------- x 7 = 1 852,48 Kč
                100                               100
 
Celková výše zálohy před uplatněním slev tak bude činit [(130 000 x 1,34) x 0,15] + 1 852,48 = 26 130 + 1 852,48 = 27 983 Kč.

Příklad 2

Paní Horáková s hrubým příjmem 150.000 Kč měsíčně má u plátce daně podepsané Prohlášení k dani na zdaňovací období 2013 a uplatňuje pouze základní slevu na dani – na poplatníka.

Výpočet měsíční zálohy
Hrubá mzda 150 000,00
+ pojistné na sociální zabezpečení 25 % 37 500,00
+ pojistné na zdravotní pojištění 9 % 13 500,00
Základ pro výpočet zálohy (superhrubá mzda) 201 000,00
Základ daně (zaokrouhlený na stokoruny nahoru) 201 000,00
Částka pro výpočet solidárního zvýšení zálohy (150 000 – 103 536) 46 464,00
   
Záloha na daň sazbou 15 % (15 % z 201 000) 30 150,00
+ solidární zvýšení zálohy (7 % z 46 464); s přesností na 2 desetinná místa podle § 146 DŘ 3 252,48
Záloha na daň celkem (30 150 + 3 252,48) 33 402,48
Záloha na daň celkem (zaokrouhlená na koruny nahoru) 33 403,00
– sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP (na poplatníka) 2 070,00
Skutečně sražená záloha 31 333,00

Paní Horáková bude mít po skončení roku povinnost podat daňové přiznání k DPFO podle § 38g odst. 4 ZDP, protože již při výpočtu zálohy na daň platila měsíční solidární zvýšení daně.


Zdroj: Česká daňová správa; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Hana
12. 1. 2015 11:59:33
Přesně tak. Také jsem dostala odstupné a najednou koukám, nějaká solidární daň. Copak se z ní asi platí...?????? Přijde mi to strašně nefér!
Hlášení závadného obsahu

Roman
10. 2. 2014 10:03:08
Jak vyplnit příklad 2 do danového přiznání příjem se solidární daní jsem měl jenom jeden měsíc díky odstupnému a nyní řeším danové přiznání.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jana
10. 1. 2014 8:42:24
Info z Finanční správy:

Jak se uplatňuje solidární zvýšení daně při aplikaci metody vynětí za účelem zamezení dvojímu zdanění příjmů?
Při aplikaci metody vynětí za účelem zamezení dvojímu zdanění příjmů se podle §38f zákona o daních z příjmů vyjímají příjmy ze zahraničí pro účely výpočtu daňové povinnosti podle §16 zákona o daních z příjmů, jejíž součástí je solidární zvýšení daně podle §16a tzn., že z ostatních příjmů tj. z příjmů po vynětí se vypočte daň podle §16 včetně případného solidárního zvýšení daně, pokud ostatní příjmy splní podmínku pro uplatnění §16a.

Jak se uplatňuje solidární zvýšení daně při aplikaci metody zápočtu za účelem zamezení dvojímu zdanění příjmů?
Při výpočtu daňové povinnosti s využitím práva na zamezení dvojímu zdanění podle § 38f odst. 2 zákona o daních z příjmů se za daňovou povinnost, kterou lze snížit o daň z příjmů zaplacenou v zahraničí, považuje daň vypočtená podle § 16 zákona o daních z příjmů, včetně případného solidárního zvýšení daně podle § 16a zákona o daních z příjmů.

Vypočte se solidární zvýšení daně také u poplatníka, který má pouze příjmy ze zdrojů v zahraničí, které jsou vyňaty ze zdanění v ČR?
Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona o daních z příjmů je součástí daňové povinnosti na dani z příjmů fyzických osob. K vyloučení dvojího zdanění se obecně použije § 38f zákona o daních z příjmů. V případě poplatníka, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze zahraničí, které jsou podle § 38f zákona o daních z příjmů vyjmuty ze zdanění, není povinnost podat daňové přiznání dle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů. §38g odst. 4 se v případě takového poplatníka neuplatní, neboť v jeho případě se daň nezvyšuje o solidární zvýšení daně a daňová povinnost v ČR nevzniká.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
9. 1. 2014 21:38:39
Vztahuje se tato dan i na prijmy ze zahranici?? jeste presneji receno prijmy, ktere budou "daneny" metodou vyneti?
Hlášení závadného obsahu

Magda
12. 3. 2013 16:26:03
Ta solidární daň se vztahuje i na odstupné? To mě vůbec nenapadlo. Taky se mi to nezdá moc fér...
Hlášení závadného obsahu

Jana
11. 3. 2013 12:14:51
Solidární - mělo být :-)
Hlášení závadného obsahu

Jana
11. 3. 2013 12:14:05
Solární daň? Proč ne? Jen mi přijde dost nespravedlivé ji platit z odstupného. Je mi 57 let, teď jsem přišla o práci pro nadbytečnost, nová v nedohlednu...a zaplatila jsem solidární daň z odstupného. Tak to mi přijde opravdu postavené na hlavu..
Hlášení závadného obsahu

Karel
21. 2. 2013 8:09:14
No, tak to letos asi Bora Bora nebude...
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
NENO DESIGN LTD.
Stylová svítidla a vypínače (FONTINI, FONT BARCELONA, ALDO BERNARDI)
eshop.neno.cz

E&R LG Club Partner Brno
Spotřební elektronika a domácí spotřebiče
www.e-r.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru