Slevy na dani za rok 2023


Bc. Zuzana Bartůšková
15. 3. 2024
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Slevu za umístění dítěte si lze uplatnit naposledy v daňovém přiznání za rok 2023.

Foto: Depositphotos

 

Zatímco nezdanitelné částky snižují základ daně, slevy na dani snižují přímo daň. Jaké slevy na dani si můžeme uplatnit v daňovém přiznání za rok 2023? A které z nich si za rok 2023 uplatníme již naposledy? Vše se dozvíte v následujícím článku.


 

Sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka (§ 35ba odst. 1 písm. a) představuje základní slevu, kterou mohou uplatnit všichni daňoví poplatníci včetně daňových nerezidentů. Její výše činí 30 840 Kč. V daňovém přiznání se uplatňuje vždy v celé výši a nijak se nekrátí. A to ani v případě, že měl poplatník zdanitelné příjmy jen po část roku.

Sleva na manžela

Slevu na manžela (§ 35ba odst. 1 písm. b) může poplatník uplatnit na manžela/ku žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjmy přesahující částku 68 000 Kč ročně. A to ve výši 24 840 Kč. Je-li manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek. Za manžela se považuje i registrovaný partner.

Sleva se uplatňuje ve výši 1/12 za každý měsíc, na jehož počátku jsou splněny podmínky trvání manželství a společně hospodařící domácnosti. Podmínka ročních příjmů do limitu 68 000 Kč musí být splněna vždycky a vždycky se posuzuje za celý rok.

Do limitu příjmů se nepočítá:
 • dávky státní sociální podpory (viz zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), tj.:
  • přídavky na dítě,
  • příspěvek na bydlení,
  • porodné,
  • rodičovský příspěvek a
  • pohřebné,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna podle zákona č. 359/1999 Sb., tj.:
  • příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
  • příspěvek při převzetí dítěte,
  • příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla a
  • příspěvek při ukončení pěstounské péče,
 • dávky osobám se zdravotním postižením podle zákona č. 329/2011 Sb., tj.:
  • příspěvek na mobilitu a
  • příspěvek na zvláštní pomůcku,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., tj.:
  • příspěvek na živobytí,
  • doplatek na bydlení a
  • mimořádná okamžitá pomoc,
 • příspěvek na péči a sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby; sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení),
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb.,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebnímu spoření (viz zákon č. 96/1993 Sb. a zák. č. 42/1994 Sb.),
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání (soustavná příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) a
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Všechny ostatní příjmy, které nejsou výslovně uvedené, se do příjmů manžela zahrnují. A to včetně příjmů osvobozených nebo zdaněných srážkou. Příjmy se zahrnují do příjmů za rok, ve kterém byly vyplaceny. Bez ohledu na to, za jaké jsou období.

Jedinou výjimku představují příjmy ze závislé činnosti dle § 6 ZDP (ze zaměstnání), kdy se do roku 2023 počítají i příjmy za prosinec vyplacené do konce ledna 2024. Příjmy zahrnovanými do příjmu manželky je např. nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, starobní a invalidní důchody, osvobozené příjmy z prodeje movitých a nemovitých věcí, příjmy ze zaměstnání zdaněné srážkovou daní (např. dohoda o provedení práce do 10 000 Kč bez podpisu prohlášení poplatníka) atd.

Změna u slevy na manžela od 1. 1. 2024

Od zdaňovacího období 2024 byla navíc přidána jedna podmínka pro uplatnění slevy na manžela. A to taková, že musí žít ve společné domácnosti s vyživovaným dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let. Nově bude slevu na manželku upravovat § 35bb ZDP. Za vlastní dítě poplatníka nelze považovat vnuka.

Toto omezení se použije poprvé při podávání daňového přiznání za rok 2024.

Sleva na invaliditu a držitele průkazu ZTP/P

Sleva na invaliditu (§ 35ba odst. 1 písm. c) až e) ZDP) se uplatňuje ve výši 1/12 za každý měsíc, na jehož počátku poplatník splní podmínky pro její uplatnění. A činí:
 • 2 520 Kč ročně u poživatelů invalidních důchodu 1. a 2. stupně,
 • 5 040 Kč ročně u poživatelů invalidních důchodu 3. stupně,
 • 16 140 Kč, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P.
Slevu může uplatnit i poplatník, kterému nárok na invalidní důchod zanikl z důvodu vzniku nároku na starobní důchod.

Sleva na studenta

Sleva na studenta (§ 35ba odst. 1 písm. f) ZDP) se uplatní naposledy v daňovém přiznání za rok 2023 a činí 4 020 Kč ročně. Od roku 2024 je zrušena. Sleva se uplatní ve výši 1/12 za každý měsíc, na jehož počátku jsou splněny podmínky. To představuje rozdíl oproti daňovému zvýhodnění na studující dítě, které lze uplatnit již v měsíci, kdy student zahájil studium.

Příklad 1

Student do 26 let studuje VŠ. Studium zahájil 4. 10. 2023. Odkdy může uplatnit slevu na studenta? Žije ve společné domácnosti s rodiči. Odkdy mohou rodiče uplatnit daňové zvýhodnění na dítě?

Slevu na studenta může student uplatnit za listopad a prosinec 2023. Tj. až od měsíce, na jehož počátku byly splněny podmínky. Od ledna 2024 je sleva na studenta zrušena. Daňové zvýhodnění mohou rodiče studenta uplatnit již od října 2023, tj. od měsíce zahájení studia. Vlastní výdělečná činnost studenta VŠ nebrání rodičům v uplatnění daňového zvýhodnění na dítě. Slevu na studenta může studující poplatník uplatnit do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.

Sleva za umístění dítěte (školkovné)

I sleva za umístění dítěte (§ 35ba odst. 1 písm. g) a § 35bb ZDP) – znění zákona platné do 31. 12. 2023, se uplatní naposledy v daňovém přiznání za rok 2023. Od roku 2024 je zrušena.

Za zdaňovací období 2023 se uplatní ve výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období maximálně ve výši 17 300 Kč na jedno dítě. Slevu uplatňuje vždy jen jeden z rodičů a je možné ji uplatnit jen na dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

Školkovné nelze uplatnit na vnuka. Lze uplatnit na dítě vlastní, osvojence nebo v péči nahrazující péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, a také na dítě druhého z manželů.

Předškolním zařízením se rozumí:
 • mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
 • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo obdobné zařízení v zahraničí a
 • zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou:
  • zařízením služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
  • mateřskou školou podle školského zákona.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Dream PRO, s.r.o.
Eventová agentura pro Vaše akce
www.dreampro.cz

Prodej a servis laserů
Prodáváme a servisujeme laserové stroje, dodáváme také náhradní díly
www.narran.cz

Kurzovní lístek

25,23 Kč
-0,005 Kč
23,71 Kč
0,001 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme