Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Sleva za umístění dítěte za rok 2016


Ing. Filip Sinecký
21. 10. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Uplatnit „školkovné“ neboli slevu za umístění dítěte ve školce umožňuje zákon o daních z příjmů již od roku 2014.

Foto: Adobe Stock

 

Školkovné neboli sleva za umístění dítěte ve školce patří mezi daňové slevy, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmů fyzických osob a lze ji uplatnit pouze za celý kalendářní rok. U jakých zařízení můžete tuto slevu za rok 2016 uplatnit a v jaké výši?


 
Uplatnit „školkovné“ neboli slevu za umístění dítěte ve školce umožňuje zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) již od roku 2014 (§ 35ba odst. 1 písm. g) a § 35bb ZDP) a v přiznání k daním z příjmů fyzických osob se píše na ř. 69a (pozor, pro rok 2016 může být formulář ještě změněn a řádky nemusí korespondovat).
 
Školkovné patří mezi daňové slevy, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmů fyzických osob. Není jej možné uplatňovat měsíčně u zaměstnavatele jako daňové zvýhodnění, lze ho uplatnit pouze za celý kalendářní rok a je nutné doložit potvrzení školky o jeho úhradě.
 
Zpočátku zákon definoval poměrně široce a ne zcela jasně okruhy předškolních zařízení, za které je možné uplatnit slevu, pokud potomek do takového zařízení chodí a rodiče platí řádně školné. Od roku 2016 se okruh takových zařízení zužuje, takže nebude stačit, že dítě navštěvuje téměř jakoukoliv školku, ale musí se splnit striktnější podmínky a pravidla daná ZDP a doprovodnými předpisy.
 
Slevu za umístění dítěte ve školce lze uplatnit u mateřské školy dle školského zákona nebo obdobného zařízení v zahraničí, zařízení služby péče o dítě v dětské skupině, zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění (např. firemní či soukromá školka), pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona, a dále např. u lesní školky, soukromých jeslí apod.
 
Nelze uplatnit u poplatků různým zájmovým kroužkům nebo u jednorázového hlídání dětí ať už doma, nebo ve veřejných institucích či obchodech apod. Naopak např. chůva s živnostenským oprávněním vázané živnosti může být považována za splnění podmínek pro uplatnění slevy.

Předškolní zařízení, u kterých lze slevu uplatnit

Novelizací zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování péče o dítě v dětské skupině, se od června 2015 upravilo nejen poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině, ale i zákon o daních z příjmů, čímž se výrazně zúžil dosud poměrně široký počet poskytovatelů služeb péče o dítě v dětské skupině, u kterých bylo možné uplatnit slevu za umístění dítěte.
 
V zákoně o dětských skupinách je nově definován pojem dětská skupina: „Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů, spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.“
 
Zákonem č. 127/2015 Sb. bylo pro zdaňovací období 2016 novelizováno znění § 35bb ZDP, čímž se zejména změnil pojem „umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku“ za pojem „umístění v předškolním zařízení“, čímž se se nově podle § 35bb odst. 6 ZDP rozumí:
  • mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí (může být státní, soukromá podle školského zákona, ale i např. lesní školka),
  • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině – zde je nutná registrace dětské skupiny u Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) pro uznatelnost slevy za školkovné (pokud dětská skupina není registrována u MPSV, což je dobrovolné, nemůže si poplatník uplatnit slevu),
  • zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou:
    • zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
    • mateřskou školou podle školského zákona.
Zde asi nejvíce výkladových problémů bude činit „srovnatelný charakter“, kde lze vykládat i podle názorů státní správy, že péče by měla být obsahem a intenzitou určitou alternativou k mateřským školám nebo dětským skupinám.

 
Tím se upravily podmínky pro čerpání slevy na dani za umístění dítěte předškolního věku v zákonem vyjmenovaných zařízeních. Do konce roku 2015 zákon o daních z příjmů neobsahoval definici těchto zařízení a teoreticky šlo slevu uplatnit na téměř jakékoliv zařízení pečující o děti předškolního věku, které svým charakterem poskytovalo péči obdobnou mateřským školám (včetně mateřské školy samotné).

Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů

Od roku 2014 je možné uplatnit slevu ve výši skutečně zaplacených výdajů za umístění vyživovaného dítěte v daném zdaňovacím období daného roku, kromě stravného, maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti.
 
Za rok 2014 činila tato částka 8.500 Kč a pro rok 2015 to bylo 9.200 Kč. Slevu může uplatnit pouze jeden z poplatníků (rodičů) ve společně hospodařící domácnosti (nelze rozdělit ani poměrově mezi oba rodiče).
 
V důsledku zvýšení minimální mzdy je za rok 2016 možné uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku až do výše 9.900 Kč ročně za každé dítě.
 
Uplatnit slevu lze, pouze pokud námi vyživované dítě bylo umístěno v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Jedná se např. i o firemní či soukromou školku či jiné obdobné zařízení, jako je například lesní školka, soukromé jesle nebo dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku. S výjimkou zájmových kroužků.
 
Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka (vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti – vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů a také na dítě druhého z manželů, příp. registrovaných partnerů). V případě vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud je dítě svěřeno do péče, která nahrazuje péči rodičů.
 
Od roku 2017 (v případě schválení novely zákona o daních z příjmů) by se definice měla změnit tak, že výše této slevy odpovídá výši poplatníkem vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Petra Šilhavá
6. 2. 2017 8:21:44
Pokud bylo dítě ve společné hospodařící domácnosti jen do 11/2016 je možné uplatnit Potvrzení o výši vynaložených nákladů za celý rok 2016?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

20. 1. 2022 | Žádost o roční zúčtování by se měla podat již na novém tiskopise (vzor č. 2). Zaměstnavatelé by neměli zapomenout zohlednit nové částky daňového zvýhodnění na děti, případně limit pro úroky na bytové potřeby, který je od 1. 1. 2021 pouze ve výši 150 000 Kč (nižší limit platí pro ty, kteří si bytovou potřebu obstarali kdykoliv po 1. 1. 2021, při obstarání bytové potřeby do 31. 12. 2020 včetně zůstává limit maximálně 300 000 Kč).
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Objednávkový systém Arebo
Objednávkový systém usnadňuje práci velkoobchodům, výrobcům a dovozcům
www.arebo.cz

a-daimond.eu jewels s.r.o
On-line prodej zlatých šperků s diamanty a drahými kameny.
www.ad-klenoty.cz

Kurzovní lístek

24,35 Kč
0,085 Kč
21,45 Kč
0,053 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.01.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru