Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Sleva na manžela či manželku za rok 2020


Bc. Michaela Sobotková
8. 3. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Rodičovský příspěvek je jednou z dávek státní sociální podpory, proto se do vlastního příjmu manželky nezahrnuje. Tzv. mateřská ale ano.

Foto: 123RF

 

Za jakých podmínek si můžete uplatnit slevu na manželku či manžela ve výši 24 840 Kč? Jaké příjmy se do vlastního příjmu v limitu 68 000 Kč za rok počítají a jak slevu správně uplatnit, pokud ke svatbě dojde v průběhu roku?


 
V ročním zúčtování nebo daňovém přiznání si můžete uplatnit mimo jiné tzv. slevu na manžela podle § 35ba písm. b) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Sleva je ve výši 24 840 Kč. Pokud má manžel či manželka přiznaný nárok na průkaz ZTP/P, částka se zvyšuje na dvojnásobek, tedy 49 680 Kč. Slevu na manžela nemůžete uplatňovat měsíčně, ale pouze jednorázově právě v daňovém přiznání či ročním zúčtování daně.

Za manžela/manželku se pro účely daně z příjmů považuje i partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.

Podmínkou uplatnění je, že manžel nebo manželka žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnostinemá vlastní příjem přesahující 68 000 Kč za zdaňovací období.

Do vlastního příjmu manžela/manželky se nezahrnují (úplný výčet):
 • dávky státní sociální podpory (sem patří např. i rodičovský příspěvek, porodné, přídavek na dítě),
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4 ZDP.
U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela či manželky nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů, nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Příjmy, které se do příjmů manžela/manželky zahrnují (namátkový výčet příjmů):
 • veškeré příjmy od zaměstnavatele „v hrubém“,
 • příjmy z podnikání, příjmy z nájmu atp.,
 • příjmy od daně osvobozené např. z prodeje nemovitosti, auta, cenných papírů,
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřovné,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská),
 • odměny pěstouna.
Pozor si dejte na novinku v podobě kompenzačního bonusu. I když je kompenzační bonus příjmem osvobozeným od daně (dle § 4 odst. 1 písm. zj) ZDP), patří mezi příjmy započitatelné do vlastního příjmu manžela (manželky) pro uplatnění slevy.

Rodičovský příspěvek je jednou z dávek státní sociální podpory (stejně tak i porodné nebo přídavek na dítě), proto se do vlastního příjmu nezahrnuje. Peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská) představuje dávku vyplácenou v rámci nemocenského pojištění, proto se do vlastního příjmu zahrne.

Do vlastního příjmu se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku, přitom:
 • příjmy ze zaměstnání vyplacené za prosinec 2020 až v lednu 2021 se zahrnují do vlastního příjmu manžela/manželky roku 2020,
 • u vyplácených dávek, jako je např. mateřská, nemocenská, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti, ale platí, že dávky vyplacené v lednu 2021 se již započítávají do vlastního příjmu manžela/manželky roku 2021.
Více informací najdete v pokynu GFŘ D-22 k § 35ba odst. 1 písm. b).
 
Sestavit daňová přiznání ručně může být někdy pěkný oříšek, ale ne tak s programem TAX. Fyzické osoby si v Taxu jednoduše vyplní odpočty, slevy na dani a samozřejmě také příjmy a výdaje. Právnickým osobám TAX usnadní sestavení a odeslání přiznání spolu s výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha v účetní závěrce, přehled o změnách kapitálu a přehled o peněžních tocích.

V případě, že svatba proběhne v průběhu roku, slevu na manžela či manželku, pokud na ni vznikne nárok (viz podmínky výše), si můžete uplatnit ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátky byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně.

Příklad: Svatba proběhla dne 15. 8. 2020. Slevu na manžela/manželku si můžete uplatnit za měsíce září až prosinec, tedy: 4/12 z 24 840 = 8 280 Kč.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Lucie
6. 4. 2021 16:02:54
Dobrý den,
manžel podává daňové přiznání a rádi bychom uplatnili slevu na dani jak na něho, tak na mě jako na manželku. Příjem za loňský rok mám cca 17 tis. z nájmu, starám se o maminku, tudíž žádné jiné příjmy nemám. Manžel podá přiznání a tam slevu i na mě a já přiznání nepodávám nebo podám a přiznám ten nájem?
Děkuji, Marii
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

OSVČ si mohou podávat žádosti o ošetřovné za březen

23. 4. 2021 | Od 22. 4. si mohou OSVČ zažádat o ošetřovné poskytované z důvodu uzavření škol za období od 1. 3. do 31. 3. 2021. Žádost můžete podat prostřednictvím elektronického formuláře nebo také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, a to do 21. 5. 2021. Výše ošetřovného činí 400 Kč za den včetně víkendů. Ošetřovné nelze ale kombinovat s kompenzačním bonusem.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Logopedické pomůcky Vendy
Logopedické pomůcky, knihy, naučné hry, školní potřeby
www.logopedie-vendy.cz

ROTSCHEIN, s.r.o.
Komplexní služby v oblasti účetnictví, mezd a daní
www.ucetni-kancelar.eu

Daňový kalendář

26. 4. 2021 Přiznání DPH (za 1. čtvrtletí 2021) – daň je možné uhradit bez sankcí až do 16. 8. 2021 (platí pro ty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně)
26. 4. 2021 Souhrnné hlášení (za březen 2021 a 1. čtvrtletí 2021)
26. 4. 2021 Kontrolní hlášení (za březen 2021 a 1. čtvrtletí 2021)
26. 4. 2021 Přiznání DPH (za březen 2021) – daň je možné uhradit bez sankcí až do 16. 8. 2021 (platí pro ty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,85 Kč
-0,015 Kč
21,42 Kč
-0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.04.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru