Sleva na manžela či manželku za rok 2020


Bc. Michaela Sobotková
8. 3. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Rodičovský příspěvek je jednou z dávek státní sociální podpory, proto se do vlastního příjmu manželky nezahrnuje. Tzv. mateřská ale ano.

Foto: 123RF

 

Za jakých podmínek si můžete uplatnit slevu na manželku či manžela ve výši 24 840 Kč? Jaké příjmy se do vlastního příjmu v limitu 68 000 Kč za rok počítají a jak slevu správně uplatnit, pokud ke svatbě dojde v průběhu roku?


 
V ročním zúčtování nebo daňovém přiznání si můžete uplatnit mimo jiné tzv. slevu na manžela podle § 35ba písm. b) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Sleva je ve výši 24 840 Kč. Pokud má manžel či manželka přiznaný nárok na průkaz ZTP/P, částka se zvyšuje na dvojnásobek, tedy 49 680 Kč. Slevu na manžela nemůžete uplatňovat měsíčně, ale pouze jednorázově právě v daňovém přiznání či ročním zúčtování daně.

Za manžela/manželku se pro účely daně z příjmů považuje i partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.

Podmínkou uplatnění je, že manžel nebo manželka žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnostinemá vlastní příjem přesahující 68 000 Kč za zdaňovací období.

Do vlastního příjmu manžela/manželky se nezahrnují (úplný výčet):
 • dávky státní sociální podpory (sem patří např. i rodičovský příspěvek, porodné, přídavek na dítě),
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4 ZDP.
U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela či manželky nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů, nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Příjmy, které se do příjmů manžela/manželky zahrnují (namátkový výčet příjmů):
 • veškeré příjmy od zaměstnavatele „v hrubém“,
 • příjmy z podnikání, příjmy z nájmu atp.,
 • příjmy od daně osvobozené např. z prodeje nemovitosti, auta, cenných papírů,
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřovné,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská),
 • odměny pěstouna.
Pozor si dejte na novinku v podobě kompenzačního bonusu. I když je kompenzační bonus příjmem osvobozeným od daně (dle § 4 odst. 1 písm. zj) ZDP), patří mezi příjmy započitatelné do vlastního příjmu manžela (manželky) pro uplatnění slevy.

Rodičovský příspěvek je jednou z dávek státní sociální podpory (stejně tak i porodné nebo přídavek na dítě), proto se do vlastního příjmu nezahrnuje. Peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská) představuje dávku vyplácenou v rámci nemocenského pojištění, proto se do vlastního příjmu zahrne.

Do vlastního příjmu se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku, přitom:
 • příjmy ze zaměstnání vyplacené za prosinec 2020 až v lednu 2021 se zahrnují do vlastního příjmu manžela/manželky roku 2020,
 • u vyplácených dávek, jako je např. mateřská, nemocenská, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti, ale platí, že dávky vyplacené v lednu 2021 se již započítávají do vlastního příjmu manžela/manželky roku 2021.
Více informací najdete v pokynu GFŘ D-22 k § 35ba odst. 1 písm. b).
 
Sestavit daňová přiznání ručně může být někdy pěkný oříšek, ale ne tak s programem TAX. Fyzické osoby si v Taxu jednoduše vyplní odpočty, slevy na dani a samozřejmě také příjmy a výdaje. Právnickým osobám TAX usnadní sestavení a odeslání přiznání spolu s výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha v účetní závěrce, přehled o změnách kapitálu a přehled o peněžních tocích.

V případě, že svatba proběhne v průběhu roku, slevu na manžela či manželku, pokud na ni vznikne nárok (viz podmínky výše), si můžete uplatnit ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátky byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně.

Příklad: Svatba proběhla dne 15. 8. 2020. Slevu na manžela/manželku si můžete uplatnit za měsíce září až prosinec, tedy: 4/12 z 24 840 = 8 280 Kč.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Lucie
6. 4. 2021 16:02:54
Dobrý den,
manžel podává daňové přiznání a rádi bychom uplatnili slevu na dani jak na něho, tak na mě jako na manželku. Příjem za loňský rok mám cca 17 tis. z nájmu, starám se o maminku, tudíž žádné jiné příjmy nemám. Manžel podá přiznání a tam slevu i na mě a já přiznání nepodávám nebo podám a přiznám ten nájem?
Děkuji, Marii
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila zvýšení limitu pro DPH

23. 6. 2022 | Vláda schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým by se měl s účinností od 1. 1. 2023 zvýšit roční limit pro povinnou registraci k DPH. A to z jednoho milionu korun na dva. V souvislosti s tímto krokem by měla od příštího roku vzrůst na dvojnásobek taktéž podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh teď míří ke schválení do Parlamentu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
APIS Nymburk, spol. s r.o
Účetnictví a mzdy pro firmy, OSVČ a SVJ. Ekonomické poradenství.
www.apis-nb.cz

Optimalizace daně
Pověřte nás vedením účetnictví a vy máte více času na podnikání
www.ucetnictvi-schvachova.cz

Daňový kalendář

27. 6. 2022 Přiznání DPH (za květen 2022)
27. 6. 2022 Souhrnné hlášení (za květen 2022)
27. 6. 2022 Kontrolní hlášení (za květen 2022)
1. 7. 2022 Přiznání k dani z příjmů za rok 2021 (prodloužený termín)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,73 Kč
-0,005 Kč
23,39 Kč
-0,109 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.06.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme