Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Půjčování peněz mezi právnickými osobami


Ing. Jiří Nigrin
21. 4. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Jaká platí pravidla pro půjčování peněz mezi právnickými osobami? V článku se zaměříme podrobněji na to, jak si daňově počínat při bezúročné zápůjčce a při půjčce mezi spojenými osobami.


 
Nový občanský zákoník přinesl do oblasti půjček nové terminologické pojmy. Místo půjčky máme nyní zápůjčku, výpůjčku a výprosu.
 
Smlouvu o zápůjčce vymezuje nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“) v § 2390 až § 2394. Smlouva o zápůjčce vzniká, přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu. Zápůjčka může být peněžitá i nepeněžitá. Peněžitá zápůjčka se splácí v měně místa plnění a může být úročená i bezúročná.
 
Smlouvu o výpůjčce upravuje NOZ v § 2193 až § 2200. Smlouvou o výpůjčce přenechává půjčitel vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.
 
Smlouva o výprose je uzavřena podle § 2189 NOZ tehdy, když půjčitel přenechá někomu bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, a účel, ke kterému se má věc užívat.
 
Jelikož výpůjčka i výprosa jsou bezplatné, budeme se v dalším textu zabývat pouze zápůjčkou.

Bezúročná zápůjčka

Podle § 19b odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“) je od daně z příjmů právnických osob osvobozen bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu, pokud v úhrnu příjmy z tohoto prospěchu od téže osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, částku 100 000 Kč, a to u:
  • vydlužitele při bezúročné zápůjčce,

  • vypůjčitele při výpůjčce a

  • vyprositele při výprose.
 
Majetkovým prospěchem není jistina případné zápůjčky, ale ohodnocení získaného majetkového prospěchu v porovnání s běžnou cenou na trhu. Hranice 100 000 Kč se testuje pro každý jednotlivý příjem.
 
Z uvedeného ustanovení vyplývá, že poplatník může mít více takovýchto majetkových prospěchů, ale pro účely této hranice se sčítají pouze ty příjmy, které plynou od téže osoby.

Příklad 1

Společnost Zápůjčka, s.r.o. si vypůjčila od společnosti Gama, s.r.o. bezúročně 2 000 000 Kč, přičemž obvyklý úrok činí např. 3,5 %. Vzhledem k tomu, že tento majetkový prospěch nepřevýšil částku 100 000 Kč (úrok by činil 70 000 Kč), bude tento příjem od daně z příjmů právnických osob osvobozen.

Půjčka mezi osobami spojenými

Pokud se však jedná o bezúročné zápůjčky, které byly sjednány mezi spojenými osobami, je třeba pamatovat na ustanovení § 23 odst. 7 ZDP, kde byl nahrazen text „upraví základ daně“ textem „upraví se“. Cílem této změny bylo umožnit upravovat (zvyšovat) základ daně jak správci daně, tak samotnému poplatníkovi, pokud má pochybnost o správně nastavených cenách.
 
Od 1. 1. 2015 byl z tohoto ustanovení vypuštěn text, že ceny obvyklé se použijí i v případě, že je mezi poplatníky daně z příjmů právnických osob tato cena rovna nule.
 
A zároveň byl doplněn do § 23 odst. 3 písm. a) bod 19, že výsledek hospodaření se zvýší „o částku ve výši rozdílu mezi cenou sjednanou mezi spojenými osobami a cenou, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, o kterou byl snížen základ daně poplatníka podle § 23 odst. 7; toto ustanovení se nepoužije pro tu část rozdílu, která byla mezi těmito spojenými osobami vypořádána.“

Příklad 2

Společnost Alfa, s.r.o. a Beta, s.r.o. jsou spojenými osobami. Alfa, s.r.o. zapůjčila bezúročně společnosti Beta, s.r.o. 1 000 000 Kč. Obvyklá cena úroku je 3,5 %. Vzhledem k tomu, že se jedná o spojené osoby, zvýší se základ daně u společnosti Beta, s.r.o. o 35 000 Kč.
 

Aby byl zachován daňový režim u nízkoúročených zápůjček platný do konce roku 2013, byla ponechána výjimka pro nízkoúročené a bezúročné zápůjčky v případě, kdy sjednaná výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nižší, než by byla cena sjednaná mezi nespojenými osobami, a kdy je věřitelem daňový nerezident a z daňových rezidentů člen obchodní korporace (společník obchodní společnosti a člen družstva, právnická nebo fyzická osoba).
 
Ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) ZDP, omezující výši daňových nákladů u tzv. finančních nákladů, mezi které patří i úroky z úvěrů a zápůjček, se vztahuje také na věřitele, který je osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi.

Úroky u mateřské společnosti související s držbou podílu

Za daňové výdaje (náklady) nelze podle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP uznat také náklady mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti. Důvodem je osvobození příjmů mateřské společnosti od společnosti dceřiné za určitých podmínek.
 
Za náklady související s držbou podílu v dceřiné společnosti se považují i úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v období šesti měsíců před nabytím tohoto podílu, a to po dobu trvání této držby a po dobu, kdy podíl drží osoba, která je s osobou, která úvěr nebo zápůjčku přijala, spojenou osobou, pokud poplatník neprokáže, že úvěr nebo půjčka s držbou tohoto podílu nesouvisí.
 
Mateřská a dceřiná společnost jsou pro tento případ vymezeny v § 19 odst. 3 ZDP.


Související článek:
Půjčka do společnosti od společníka
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Mercedes store
Online nákup autodílů, doplňků, dárků nejen pro auto.
www.mercedes-store.com

Daňová a účetní kancelář
daňové poradenství, vedení účetnictví
www.talab.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,77 Kč
-0,020 Kč
23,27 Kč
0,013 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru