Příjmy z kapitálového majetku


Bc. Alena Haas Kubátová
11. 4. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Některé příjmy z kapitálového majetku v daňovém přiznání nemusíme uvádět, protože jsou zdaněny tzv. u zdroje.

Foto: 123RF

 

Ani příjmy z kapitálového majetku podle § 8 zákona o daních z příjmů nesmíme zapomenout zahrnout do daňového přiznání. O které příjmy se jedná a které je nutné uvádět v daňovém přiznání a které nikoliv?


 
V daňovém přiznání uvádíme pět kategorií příjmů. Jsou to:
 • příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“),
 • příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP,
 • příjmy z kapitálového majetku podle § 8 ZDP,
 • příjmy z nájmu podle § 9 ZDP,
 • ostatní příjmy podle § 10 ZDP.
A právě příjmy podle § 8 jsou předmětem dnešního článku. Tyto příjmy zdaňujeme v daňovém přiznání jako dílčí základ daně z příjmů fyzických osob, kdy každý jednotlivý dílčí základ daně je tvořen úhrnem zdanitelných příjmů, od nichž odečítáme daňově účinné výdaje, které však mohou být i nulové (právě jako v případě § 8 – viz níže).

Celkový základ daně se pak rovná součtu dílčích základů daně za jednotlivé druhy příjmů. Pro dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku platí, že nemůže skončit v daňové ztrátě, nicméně může být snížen ztrátou z jiných druhů příjmů.

Které příjmy spadají do § 8 ZDP? Zákon o daních z příjmů jich uvádí velké množství, proto uveďme alespoň ty nejčastější. Jde o:
 • příjmy z podílů na zisku obchodní korporace či podílového fondu, je-li tento podíl představován cenným papírem, nebo pokud poplatník získává úrok z držby cenných papírů,
 • příjmy z držby a následného výnosu z dluhopisů (vyjma výnosu, který je rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem),
 • příjmy z podílů na zisku tichého společníka,
 • úroky z peněžních prostředků na účtu, jenž není určen k podnikání (pokud nebyl zdaněn u zdroje srážkovou daní),
 • výnos z jednorázového vkladu a z vkladu jemu na úroveň postaveného,
 • úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů či zápůjček,
 • úroky z prodlení a poplatky s tím spojené,
 • dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem,
 • dávky doplňkového penzijního spoření,
 • plnění ze soukromého životního pojištění apod.
Uvedené typy příjmů jsou příjmy z kapitálového majetku pouze za předpokladu, že nejde o příjmy ze závislé činnosti. Tedy pokud plnění neprobíhá na základě příjmů z pracovněprávního či jiného vztahu, nebo nejde o příjem za práci člena družstva, společníka s. r. o., komanditisty, komplementáře, společníka v. o. s., odměny likvidátora nebo člena orgánu právnické osoby.

Jak se kapitálový majetek daní?

Některé příjmy z kapitálového majetku v daňovém přiznání nemusíme uvádět, protože jsou zdaněny tzv. u zdroje, tj. u samotného plátce. V takovém případě je uplatněna zvláštní sazba daně ve výši 15 %. To se týká např. úroků z držby cenných papírů, úroků z účtů, plnění ze soukromého životního pojištění, podílů na zisku z obchodní korporace apod. Takový výnos již poplatník nezdaňuje, a proto jej ani neuvádí v daňovém přiznání. Plátcem je v tomto případě např. banka či jiná finanční instituce.

U plnění ze soukromého životního pojištění se ještě zastavme. Došlo-li k vyplacení pojištění formou odbytného na účet poplatníka, není možné v takovém případě zároveň v daňovém přiznání uplatnit odpočet nezdanitelné části základu daně podle § 15 odst. 6 ZDP (odpočet za zaplacené soukromé životní pojištění).

Pokud však příjmy z kapitálového majetku u plátce zdaněny zvláštní sazbou daně nejsou, je poplatník povinen uvést je v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V daňovém přiznání jsou tyto příjmy uváděny až v momentě jejich skutečné výplaty. Některé příjmy podle § 8 jsou od daně z příjmů osvobozené, takové v daňovém přiznání rovněž neuvádíme. Jejich výčet nalezneme v § 4 ZDP.

Příjmy z kapitálového majetku není možné v daňovém přiznání snížit o výdaje/náklady. Proto jim je také v daňovém přiznání vymezen poměrně malý prostor, pouze jeden řádek (č. 38) a nevyplňuje se žádná příloha jako v případě příjmů podle § 7, § 9 a § 10.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob podává daňové přiznání v případě, kdy jde o tyto příjmy:
 • úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček,
 • úroky z prodlení,
 • úrokové a jiné výnosy z držby směnek.
Příjmy z kapitálového majetku nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Pozor však musíme dát v situaci, kdy tyto příjmy překročí hranici 1 701 168 Kč. V takovém případě půjde o příjem zdaněný sazbou daně ve výši 23 %, oproti standardním 15 %. Na druhou stranu byla zrušena solidární daň ve výši 7 %, která se tedy za rok 2021 již neplatí.

Slevy na dani a daňová zvýhodnění

Má-li poplatník příjmy plynoucí výhradně jen z kapitálového majetku, i tak může v daňovém přiznání uplatnit slevy na dani podle § 35ba ZDP. Jedná se o:
 • základní slevu na poplatníka,
 • slevu na manželku či manžela s/bez průkazu ZTP/P,
 • sleva na invaliditu – pro poživatele invalidního důchodu pro invaliditu 1., 2. nebo 3. stupně,
 • slevu na držitele průkazu ZTP/P,
 • slevu na studenta,
 • slevu za umístění dítěte.
Zrovna tak si může od daňového základu odečíst nezdanitelné části základu daně, kam patří:
 • dary,
 • úroky ze stavebního spoření, hypotečního úvěru, z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo hypotečním úvěrem,
 • příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • členské příspěvky zaplacené odborové organizaci,
 • úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
Ale pozor, v případě daňového bonusu, tedy daňového zvýhodnění na vyživované dítě, musíme pamatovat na fakt, že si jej může uplatnit pouze ten daňový poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem pouze podle § 6 nebo § 7 ZDP (a to ještě alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Martin
26. 4. 2022 23:55:19
Zajímalo by mě jak se v daňovém přiznání nakládá se záporným příjmem z kapitálového majetku. Příkladem může být nevymožitelná směnka, ztráta z vkladu relizovaného v cizí měně při směně zpět do CZK, kdy devizový kurz způsobí ztrátu, kryptoměny kdy jejich kurz při směně do CZK způsobí ztrátu, úhrada vkladu z garančního fondu, kdy tato nepokrývá celý vklad, či způsobí převodem na CZk kurzovou ztrátu.
Hlášení závadného obsahu

Martin
26. 4. 2022 23:46:19
Ztráta z kapitálového majetku
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nabíjecí stanice elektromobilů změní odpisovou skupinu

28. 6. 2022 | Nabíjecí stanice elektromobilů a plug-in hybridů, které budou uvedené do užívání od 1. 7. 2022, budou již zařazeny do odpisové skupiny 2, pokud se bude jednat o samostatný hmotný majetek. Nabíjecí stanice uvedené do užívání před datem 1. 7. 2022 bude také možné přeřadit do druhé odpisové skupiny. V tomto případě bude ale použití odpisové skupiny 2 pouze dobrovolné, nikoliv povinné.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Podlahářství
Podlahářská firma zabývajíci se komplexní dodávkou podlahových krytin.
www.podlahari.net

KOLINGER unikátní pohovky
unikátní pohovky pro život
www.kolinger.com

Daňový kalendář

1. 7. 2022 Přiznání k dani z příjmů za rok 2021 (prodloužený termín)
15. 7. 2022 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2022)
25. 7. 2022 Přiznání DPH (za červen 2022)
25. 7. 2022 Souhrnné hlášení (za červen 2022 a 2. čtvrtletí 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,73 Kč
0,000 Kč
23,42 Kč
0,024 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 28.06.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme