Paušální výdaje čekají velké změny


Ing. Martina Truhlářová
27. 3. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od roku 2018 budeme moci při využívání paušálních výdajů vždy použít slevu na manžela (manželku) a daňové zvýhodnění na děti.

Foto: Shutterstock

chystase
 

Novela zákona o daních z příjmů sníží limity u paušálních výdajů. Zároveň ale bude možné využít slevu na manžela a daňové zvýhodnění na děti. Jaké paušální výdaje můžeme uplatnit za rok 2016 a jaké budeme moci uplatnit za roky 2017 a 2018?


 
V současné době Senát vrátil Poslanecké sněmovně s drobnými úpravami návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (Senátní tisk č. 53) a v rámci kterého dochází mimo jiné ke snížení limitů u paušálních výdajů. V souvislosti s tím se znovu povoluje uplatnění slevy na manžela (manželku) a daňového zvýhodnění na děti u poplatníků, kteří uplatňují paušální výdaje.
 
Pokud bude novela schválena Poslaneckou sněmovnou, podepíše ji prezident a bude publikována ve Sbírce zákonů, nabude v části, týkající se daně z příjmů, účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Paušální výdaje pro rok 2016

U daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016 budeme postupovat podle stávajících předpisů.
 
Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit výdaje ve výši uvedené v následující tabulce.

Tab.: Paušální výdaje pro rok 2016
 
Druh příjmu Výdaje Maximální limit
Z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
Z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného
80 % 1 600 000 Kč
Z příjmů ze živnostenského podnikání 60 % 1 200 000 Kč
Z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 30 % 600 000 Kč
Z jiných příjmů ze samostatné činnosti
(lékaři, advokáti, umělci atd.)
40 % 800 000 Kč
Z příjmů z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů 30 % 600 000 Kč
 
 
Připomeňme, že pokud poplatník uplatní paušální výdaje, má se za to, že v této částce jsou zahrnuty veškeré výdaje vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti. Tedy například odpisy majetku pokračují dle odpisového plánu (odpisy se nestaví) – příslušný odpis za rok počítáme též jako součást uplatněných paušálních výdajů.
 
Uplatnění paušálních výdajů s sebou nese povinnost vést následující evidence:
  • záznamy o příjmech,
  • evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti nebo nájmu.
Výjimkou z možnosti uplatnění paušálních výdajů jsou příjmy dosahované v rámci společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) nebo ze společenství jmění (dle § 1236 a násl. občanského zákoníku).
 
Pokud nejsou výdaje v souvislosti se společnými příjmy v těchto případech rozděleny mezi poplatníky stejně jako společné příjmy, lze uplatnit výdaje pouze v prokazatelné výši, tedy skutečně dosažené výdaje.
 
Obdobně se postupuje u spoluvlastníků. Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit pouze skutečné výdaje.
 
Příjmy a výdaje plynoucí poplatníkovi ze společenství jmění s výjimkou společenství jmění dědiců za dobu jeho trvání se zahrnují do zdaňovacího období, ve kterém společenství jmění zaniklo.

Uplatnění slevy a daňového zvýhodnění pro rok 2016

V daňovém přiznání za rok 2016 bude stále platit, že pokud poplatník uplatní paušální výdaje, a jeho součet dílčích základů daně z § 7 (z podnikání) nebo z § 9 (z nájmu), u kterých byly tyto výdaje uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže:
  • snížit daň o slevu na manžela (manželku),
  • uplatnit daňové zvýhodnění na děti.
Ohledně zmíněných 50 % je běžným příkladem podnikatel, který má zároveň příjmy ze zaměstnání. Pokud jeho příjmy ze závislé činnosti jsou nižší nežli jeho příjmy z podnikání a u příjmů z podnikání uplatní paušální výdaje, nemůže si uplatnit ani slevu na manželku ani daňové zvýhodnění na děti. Podobná situace se v praxi vyskytuje také u souběhu příjmů ze zaměstnání a z pronájmu podle § 9.

Paušální výdaje v roce 2017

V úvodu zmíněná novela zákona o daních z příjmů s sebou nese snížení maximálních limitů paušálních výdajů na polovinu dle následující tabulky.

Tab.: Paušální výdaje od roku 2017
 
Druh příjmu Výdaje Maximální limit
Z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
Z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného
80 % 800 000 Kč
Z příjmů ze živnostenského podnikání 60 % 600 000 Kč
Z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 30 % 300 000 Kč
Z jiných příjmů ze samostatné činnosti
(lékaři, advokáti, umělci atd.)
40 % 400 000 Kč
Z příjmů z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů 30 % 300 000 Kč
 

Jde tedy o snížení limitů pro uplatnění paušálních výdajů z 2 000 000 Kč na 1 000 000 Kč. Zároveň se ruší omezení uplatnění slevy na manžela (manželku) a daňového zvýhodnění na děti. Nově tedy půjde uplatnit odpočty na tyto vyživované osoby i v případě použití paušálních výdajů.
 
V daňovém přiznání za rok 2017, podle přechodných ustanovení k zákonu, budeme mít ještě možnost postupovat podle dvou různých způsobů. Záleží jen na našem rozhodnutí:
  • Uplatníme-li výdaje v maximálním limitu z 2 000 000 Kč (tedy v limitech podle zákona platného pro rok 2016), nebudeme moci uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na děti.
  • Uplatníme-li výdaje v maximálním limitu z 1 000 000 Kč (tedy v limitech podle zákona platného od roku 2017), můžeme si uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na děti.
Bude tedy na rozhodnutí poplatníka, kterou možnost ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 zvolí. Při sestavování přiznání za rok 2017 se vyplatí propočítat obě varianty a vybrat tu pro nás výhodnější. Tato možnost výběru ze dvou variant je ovšem omezena pouze na rok 2017. V dalších letech již budou pravidla jasně dána.

Paušální výdaje v roce 2018 a v následujících letech

Pokud nedojde k žádné další změně v zákoně o daních z příjmů, budou pro rok 2018 platit již pouze maximální limity dle tabulky uvedené výše pro rok 2017. Zároveň od roku 2018 budeme moci při využívání paušálních výdajů vždy použít slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na děti.
 
Na závěr ještě shrňme maximální limity paušálních výdajů a možnosti uplatnění slevy a daňového zvýhodnění v jednotlivých letech, pokud se rozhodneme uplatňovat paušální výdaje (a neuplatňujeme tedy výdaje skutečné).
 
Tab.: Maximální limity paušálních výdajů a možnosti uplatnění slevy a daňového zvýhodnění
 
Rok 2016 Rok 2017 – možnost výběru Rok 2018 a následující
Maximální limity z 2 000 000 Kč + nemůžeme uplatnit slevu a daňové zvýhodnění 1. Maximální limity z 2 000 000 Kč + nemůžeme uplatnit slevu a daňové zvýhodnění

2. Maximální limity z 1 000 000 Kč + můžeme uplatnit slevu a daňové zvýhodnění
Maximální limity z 1 000 000 Kč + můžeme uplatnit slevu a daňové zvýhodnění
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

hanka
6. 2. 2019 13:25:40
může použít výdajový paušál i s.r.o. s příjmem do 1000000 s živností podle § 7.
Hlášení závadného obsahu

25217453
14. 11. 2018 21:56:15
zkouška
Hlášení závadného obsahu

RRKK
29. 3. 2018 3:53:15
Dobrý den, můžu v daňovém přiznání uplatnit výdaje paušálem (§7) a v § 10 prodej nemovitosti skutečné výdaje? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

kometa
24. 3. 2018 20:54:59
Mám syn nárok jako instalatér (má ŽL) na 80% paušál nebo jen 60% ?
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

martinam
10. 3. 2018 18:28:29
Dobrý den, mám prvním rokem živnostenské oprávnění na poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness. Mohu si v přiznání uplatnit výdaje paušálem ve výši 60%? Děkuji Mádrová
Hlášení závadného obsahu

2963
14. 2. 2018 12:44:17
Kocour - uplatnění slevy na dani (bonusu) na děti je u příjmu do 1 milionu Kč v případě uplatnění výdajů procentem z příjmu pro rok 2017 v pořádku.
Hlášení závadného obsahu

Kocour
30. 1. 2018 9:46:41
Dobrý den, ověřuji pouze správnost postupu.
Příjem: 685.365,- (řemeslná živnost)výdaje 80%, 2 děti - nárok na slevu na ně? Děkuji a pěkný den přeji!
Hlášení závadného obsahu

Martin
2. 6. 2017 16:12:44
2Petr: v základu daně můžou být například ještě příjmy ze závislé činnosti, tudíž dílčí základy daně §7 + §9 můžou být nižší, než 50% celkového základu daně
Hlášení závadného obsahu

Robert
22. 4. 2017 21:34:22
Dobrý den,všem bych chtěl jako podnikatel který ve strojírenství podniká 25 let doporučit na podzim volit někoho,kdo tuto hovadinu zase zruší. Loni jsem se dostal bohužel po 24 letech do DPH a od té doby pouze a jen platím. Nyní mě opět sráží na kolena snížení hranice limitu paušálu. Já mám jasno. N apodzim budu volit stranu která tuto hovadinu zruší. Robert
Hlášení závadného obsahu

Jan
9. 4. 2017 0:14:15
Když vydělám za rok celkem 2mil. Z toho 1.milion spadá do 60% výd.paušálu a druhý milion do 40% výd.paušálu. Mohu tedy uplatnit výdaj 600+400tis. nebo jsem jako OSVČ limitován celkovým příjmem za rok max.1 milion?
Hlášení závadného obsahu

Jan
9. 4. 2017 0:09:49
Podnikám ve finančnictví a pojišťovnictví, takže mám příjmy kde uplatňuji 60% výdaj.
i 40%. Pokud např. Mohu tedy uplatnit výdaj max.600+400 nebo je celkový limit na OSVČ jen těch 600tis?
i 40% výdaj.
Hlášení závadného obsahu

zdenek
8. 4. 2017 11:44:02
jak to bude v r. 2017, 2018 s §13(tuším) - spolupracující manželka, hlavně jestli si pomůžu s limitem paušálu
Hlášení závadného obsahu

Naďa
29. 3. 2017 10:47:54
Pro Olinu: Děkuji, ptala jsem se na příjmy podle § 9 a ty jsem tam neviděla. Asi jsem text nesrolovala až dolů.
Hlášení závadného obsahu

Olina
29. 3. 2017 10:21:27
pro Naďu: Jak to, že ne? Já to tam normálně v § 7 odstavec 7 písmeno c) vidím. :-)
Hlášení závadného obsahu

Naďa
29. 3. 2017 9:56:48
Proč uvádíte "Z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku". V zákonu o DP není uvedeno, že by měl být pronajímaný majetek v obchodním majetku.
Hlášení závadného obsahu

Martina Truhlářová
27. 3. 2017 14:18:57
Ano, v této věci ke změnám nedochází.
Hlášení závadného obsahu

Verca
27. 3. 2017 13:30:23
Lze nadale z kazde zivnosti zvlast? V pripade, ze mame remeslnou na 80 % a dalsi zivnost na 60 %... ?
Hlášení závadného obsahu

Martina Truhlářová
27. 3. 2017 12:25:00
Základ daně u fyzických osob je tvořen dílčímí základy daně z §6 (závislá činnost), z §7 (podnikání), z §8 (z kapitálového majetku), z §9 (z pronájmu) a z §10 (ostatní příjmy). Pro to, aby si mohl poplatník uplatnit slevu na manželku a zvýhodnění na děti musí součet jeho dílčích základů daně z §7+§9 (u kterých uplatňuje výdaje paušálem) tvořit méně jak 50 % celkového základu daně, tj. §6+§7+§8+§9+§10. Místo příjmů by tedy mělo být přesně "dílčí základ daně".
Hlášení závadného obsahu

Petr
27. 3. 2017 8:58:57
"V daňovém přiznání za rok 2016 bude stále platit, že pokud poplatník uplatní paušální výdaje, a jeho příjem z § 7 (z podnikání) a z § 9 (z nájmu) v úhrnu je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže:"

Mozna mi muzete vysvetlit v kterych pripadech neni prijem vetsi nez 50% celkoveho zakladu dane? Nebo dokonce jednoduseji kdy prijem neni vyssi nez 100% zakladu dane.

Predpokladam ze tam melo byt "vydaje" misto "prijem".
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Platba daně z nemovitých věcí

25. 5. 2023 | Dnešek je posledním dnem, kdy měly poplatníkům dorazit složenky s informacemi k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2023. Ať už do poštovní schránky, do e-mailu, nebo datové schránky. Pokud výše daně nepřesáhne 5 000 Kč, je celá částka daně splatná do středy 31. 5. 2023. V případě, že je daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách (do 31. 5. a do 30. 11. 2023). Je však možné uhradit celou částku daně naráz do konce května. Daň lze zaplatit bezhotovostním převodem na účet příslušného finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, nebo složenkou na poště (pozor, od letošního roku je zrušena bezplatná daňová složenka).


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Truhlářství Drál
Zakázková výroba nábytku.
www.truhlarstvidral.cz

HP Konzult, spol. s r.o.
Společnost nabízející daňové poradenství, účetní a mzdové služby
www.hpkonzult.cz

Daňový kalendář

31. 5. 2023 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
15. 6. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
26. 6. 2023 Přiznání DPH (za květen 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,70 Kč
0,050 Kč
22,12 Kč
0,126 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme