Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob


Bc. Michaela Sobotková
21. 1. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Pokud obdržíte příjem, který je osvobozen od daně z příjmů a je vyšší než 5 000 000 Kč, musíte to oznámit správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém jste příjem obdrželi.


 
Osvobození od daně z příjmů fyzických osob jsou uvedena v § 4, § 4a, § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3 zákona o daních příjmů (dále jen „ZDP“). Příjmy osvobozené se do daňového přiznání neuvádí a z tohoto titulu se daňové přiznání nepodává.
 
Pokud ale fyzická osoba obdrží příjem, který je od daně z příjmů osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel (za rok 2015 tedy do 1. dubna 2016).
 
Tato povinnost se týká poprvé příjmů získaných ve zdaňovacím období roku 2015 a nalezneme ji v ustanovení § 38v ZDP. Nejčastěji se bude jednat o příjem z prodeje obchodních podílů či cenných papírů, dále o dary, dědictví, výhry atp.
 
V oznámení je nutné uvést:
  • výši příjmu,
  • popis okolností nabytí příjmu,
  • datum, kdy příjem vznikl.
Pro oznámení je možné použít tento tiskopis Finanční správy. Pokud jde o příjem plynoucí do společného jmění manželů, bude stačit, když tuto skutečnost oznámí správci daně pouze jeden z manželů.
 
Dle sdělení k oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob se povinnost oznámit osvobozený příjem nevztahuje na příjem, o němž může údaje správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce. Správci daně přístupnou evidencí je katastr nemovitostí České republiky.
 
Oznamovací povinnost se tedy nevztahuje na osvobozený příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku zapisované do katastru nemovitostí České republiky, nebo na příjem z prodeje nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí České republiky (ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a), b) a u) ZDP).

Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu

Pokud neoznámíte správci daně osvobozený příjem nad 5 000 000 Kč, můžete (dle § 38w ZDP) očekávat pokutu ve výši:
  • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splníte, aniž byste k tomu byli vyzváni,
  • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splníte v náhradní lhůtě poté, co jste k tomu byli vyzváni, nebo
  • 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud nesplníte tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.
O povinnosti platit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o pokutě.
 
Správce daně může zcela nebo částečně prominout pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud k nesplnění povinnosti došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.


Zdroj: Finanční správa, § 38v a § 38w zákona o daních z příjmů
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Zakázková truhlárna
Zabýváme se zakázkovou výrobou dle přání zákazníka +prodej materiálů
www.truhlarstvipohan.cz

Odlitky a otisky nožiček
3D odlévací sady, Šperky z otisku nožičky nebo ručičky, Hrnky s otisky
www.3d-memories.cz

Daňový kalendář

20. 2. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 2. 2020 Přiznání DPH (za leden 2020)
25. 2. 2020 Souhrnné hlášení (za leden 2020)
25. 2. 2020 Kontrolní hlášení (za leden 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,80 Kč
-0,030 Kč
22,88 Kč
-0,014 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.02.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru