Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Náklady z pohledu daňové uznatelnosti


Ing. Petra Husáková
22. 12. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud byly náklady vynaloženy pro účely podnikání, může se pravděpodobně jednat o daňově uznatelné náklady.

Foto: 123RF

 

Tápete v otázkách zařazení nákladů daňově (ne)uznatelných? Pro daňově uznatelné náklady existují přísná pravidla, která najdeme v zákoně o daních z příjmů. Pojďme si ukázat, jak si snížit daňový základ, potažmo i daň, jejich správným zařazením.


 
Důležitým krokem pro správné zařazení nákladů je znát jejich charakteristiku. Podstatné je identifikovat, zda byly vynaloženy k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, tedy zda byly vynaloženy pro účely podnikání. Jestliže ano, pravděpodobně by se mohlo jednat o daňově uznatelný náklad.

Aby to však nebylo tak jednoduché, je potřeba znát pár dalších vodítek. Náklady potom jednoznačně můžeme označit za daňově uznatelné či neuznatelné.

Komplexní informace o výčtu daňově uznatelných nákladů najdeme v zákoně o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Náklady snižující daňový základ dle § 24 ZDP uvádíme níže v krátkém výčtu (kompletní výčet je v ZDP):
 • odpisy hmotného a nehmotného majetku,
 • pořizovací cena cenných papírů,
 • daňová zůstatková cena vyřazeného hmotného majetku,
 • škody vzniklé v důsledku živelních pohrom,
 • tvorba rezerv a opravných položek (zákon o rezervách),
 • pojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance (zákon o sociálním pojištění),
 • náklady na pracovní cesty (zákon o cestovních náhradách).
Náklady daňově neuznatelné:
 • výdaje na pořízení hmotného majetku,
 • výdaje na nákup cenných papírů,
 • výdaje na reprezentaci,
 • penále a pokuty (nesmluvní),
 • daň z příjmů, daň dědická, darovací,
 • manka a škody přesahující přijaté náhrady,
 • tvorba účetních rezerv a opravných položek.
Tab.: Náklady daňově neúčinné spolehlivě najdeme v účtové osnově na níže uvedených účtech
 
Účet Název účtů pro evidenci daňově neúčinných nákladů Příklady
513 Náklady na reprezentaci Pohoštění, občerstvení, večeře s obchodními partnery
528 Ostatní sociální náklady Náklady nad rámec účtu 527
543 Dary Dary ve formě peněžních prostředků, zásob, zboží, výrobků i dlouhodobě hmotného investičního majetku
545 Ostatní pokuty a penále Pokuty a penále hrazené státním institucím, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně, ČSSZ apod.
554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv Např. rezervy na opravy hmotného majetku v 1. odpisové skupině apod.
559 Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti Opravné položky v souvislosti s provozním výsledkem hospodaření
574 Tvorba a zúčtování finančních rezerv Tvorba a zúčtování finančních rezerv v souvislosti s finančním výsledkem hospodaření


Seznámili jsme se s daňovou problematikou nákladů a věříme, že třídění nákladů z hlediska daňové uznatelnosti pro vás již nebude nic obtížného. Jestliže máte nějaký zapeklitý náklad, který nemůžete správně klasifikovat, a jste na pochybách, neváhejte se obrátit na daňového poradce. Můžete se na daný účetní případ podívat společně více zblízka a díky odborné pomoci ušetřit mnoho peněz.

Důležité je také klidné spaní ze správně podaného daňového přiznání – věřte, že za to vám daňový specialista určitě stojí.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Orange Academy s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Dětské skupiny mohou žádat o příspěvek na provoz

24. 1. 2022 | Poprvé pro rok 2022 mohou dětské skupiny žádat o státní příspěvek na svůj provoz. Finanční podporu mohou využít na pokrytí běžných výdajů, jako jsou náklady na mzdy, povinné další vzdělávání pečujících osob, spotřební materiál či stravování dětí atp. Žádost je nutné podat nejpozději 31. 1. 2022 prostřednictvím elektronické aplikace. Nárok na příspěvek mají všechny subjekty s oprávněním k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, kromě složek státu a státních příspěvkových organizací. Více informací a konkrétní podmínky, které je třeba splnit, najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
CAPITAL Control s.r.o.
Komplexní účetní servis
www.capitalcontrol.cz

Wiseversa s.r.o.
Služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence.
www.wiseversa.cz

Kurzovní lístek

24,53 Kč
0,180 Kč
21,69 Kč
0,242 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.01.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru