Náklady z pohledu daňové uznatelnosti


Ing. Petra Husáková
22. 12. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud byly náklady vynaloženy pro účely podnikání, může se pravděpodobně jednat o daňově uznatelné náklady.

Foto: 123RF

 

Tápete v otázkách zařazení nákladů daňově (ne)uznatelných? Pro daňově uznatelné náklady existují přísná pravidla, která najdeme v zákoně o daních z příjmů. Pojďme si ukázat, jak si snížit daňový základ, potažmo i daň, jejich správným zařazením.


 
Důležitým krokem pro správné zařazení nákladů je znát jejich charakteristiku. Podstatné je identifikovat, zda byly vynaloženy k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, tedy zda byly vynaloženy pro účely podnikání. Jestliže ano, pravděpodobně by se mohlo jednat o daňově uznatelný náklad.

Aby to však nebylo tak jednoduché, je potřeba znát pár dalších vodítek. Náklady potom jednoznačně můžeme označit za daňově uznatelné či neuznatelné.

Komplexní informace o výčtu daňově uznatelných nákladů najdeme v zákoně o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Náklady snižující daňový základ dle § 24 ZDP uvádíme níže v krátkém výčtu (kompletní výčet je v ZDP):
 • odpisy hmotného a nehmotného majetku,
 • pořizovací cena cenných papírů,
 • daňová zůstatková cena vyřazeného hmotného majetku,
 • škody vzniklé v důsledku živelních pohrom,
 • tvorba rezerv a opravných položek (zákon o rezervách),
 • pojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance (zákon o sociálním pojištění),
 • náklady na pracovní cesty (zákon o cestovních náhradách).
Náklady daňově neuznatelné:
 • výdaje na pořízení hmotného majetku,
 • výdaje na nákup cenných papírů,
 • výdaje na reprezentaci,
 • penále a pokuty (nesmluvní),
 • daň z příjmů, daň dědická, darovací,
 • manka a škody přesahující přijaté náhrady,
 • tvorba účetních rezerv a opravných položek.
Tab.: Náklady daňově neúčinné spolehlivě najdeme v účtové osnově na níže uvedených účtech
 
Účet Název účtů pro evidenci daňově neúčinných nákladů Příklady
513 Náklady na reprezentaci Pohoštění, občerstvení, večeře s obchodními partnery
528 Ostatní sociální náklady Náklady nad rámec účtu 527
543 Dary Dary ve formě peněžních prostředků, zásob, zboží, výrobků i dlouhodobě hmotného investičního majetku
545 Ostatní pokuty a penále Pokuty a penále hrazené státním institucím, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně, ČSSZ apod.
554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv Např. rezervy na opravy hmotného majetku v 1. odpisové skupině apod.
559 Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti Opravné položky v souvislosti s provozním výsledkem hospodaření
574 Tvorba a zúčtování finančních rezerv Tvorba a zúčtování finančních rezerv v souvislosti s finančním výsledkem hospodaření


Seznámili jsme se s daňovou problematikou nákladů a věříme, že třídění nákladů z hlediska daňové uznatelnosti pro vás již nebude nic obtížného. Jestliže máte nějaký zapeklitý náklad, který nemůžete správně klasifikovat, a jste na pochybách, neváhejte se obrátit na daňového poradce. Můžete se na daný účetní případ podívat společně více zblízka a díky odborné pomoci ušetřit mnoho peněz.

Důležité je také klidné spaní ze správně podaného daňového přiznání – věřte, že za to vám daňový specialista určitě stojí.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Orange Academy s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila zvýšení limitu pro DPH

23. 6. 2022 | Vláda schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým by se měl s účinností od 1. 1. 2023 zvýšit roční limit pro povinnou registraci k DPH. A to z jednoho milionu korun na dva. V souvislosti s tímto krokem by měla od příštího roku vzrůst na dvojnásobek taktéž podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh teď míří ke schválení do Parlamentu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Tovomarket s.r.o.
montáž, servis a prodej v oblasti voda, topení a plyn
www.tovomarket.cz

EPADUS s.r.o.
Kompletní účetní služby včetně mezd a poradenství.
www.epadus.cz

Daňový kalendář

27. 6. 2022 Přiznání DPH (za květen 2022)
27. 6. 2022 Souhrnné hlášení (za květen 2022)
27. 6. 2022 Kontrolní hlášení (za květen 2022)
1. 7. 2022 Přiznání k dani z příjmů za rok 2021 (prodloužený termín)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,73 Kč
-0,020 Kč
23,50 Kč
-0,088 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.06.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme