Náklady z pohledu daňové uznatelnosti


Ing. Petra Husáková
22. 12. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud byly náklady vynaloženy pro účely podnikání, může se pravděpodobně jednat o daňově uznatelné náklady.

Foto: 123RF

 

Tápete v otázkách zařazení nákladů daňově (ne)uznatelných? Pro daňově uznatelné náklady existují přísná pravidla, která najdeme v zákoně o daních z příjmů. Pojďme si ukázat, jak si snížit daňový základ, potažmo i daň, jejich správným zařazením.


 
Důležitým krokem pro správné zařazení nákladů je znát jejich charakteristiku. Podstatné je identifikovat, zda byly vynaloženy k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, tedy zda byly vynaloženy pro účely podnikání. Jestliže ano, pravděpodobně by se mohlo jednat o daňově uznatelný náklad.

Aby to však nebylo tak jednoduché, je potřeba znát pár dalších vodítek. Náklady potom jednoznačně můžeme označit za daňově uznatelné či neuznatelné.

Komplexní informace o výčtu daňově uznatelných nákladů najdeme v zákoně o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Náklady snižující daňový základ dle § 24 ZDP uvádíme níže v krátkém výčtu (kompletní výčet je v ZDP):
 • odpisy hmotného a nehmotného majetku,
 • pořizovací cena cenných papírů,
 • daňová zůstatková cena vyřazeného hmotného majetku,
 • škody vzniklé v důsledku živelních pohrom,
 • tvorba rezerv a opravných položek (zákon o rezervách),
 • pojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance (zákon o sociálním pojištění),
 • náklady na pracovní cesty (zákon o cestovních náhradách).
Náklady daňově neuznatelné:
 • výdaje na pořízení hmotného majetku,
 • výdaje na nákup cenných papírů,
 • výdaje na reprezentaci,
 • penále a pokuty (nesmluvní),
 • daň z příjmů, daň dědická, darovací,
 • manka a škody přesahující přijaté náhrady,
 • tvorba účetních rezerv a opravných položek.
Tab.: Náklady daňově neúčinné spolehlivě najdeme v účtové osnově na níže uvedených účtech
 
Účet Název účtů pro evidenci daňově neúčinných nákladů Příklady
513 Náklady na reprezentaci Pohoštění, občerstvení, večeře s obchodními partnery
528 Ostatní sociální náklady Náklady nad rámec účtu 527
543 Dary Dary ve formě peněžních prostředků, zásob, zboží, výrobků i dlouhodobě hmotného investičního majetku
545 Ostatní pokuty a penále Pokuty a penále hrazené státním institucím, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně, ČSSZ apod.
554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv Např. rezervy na opravy hmotného majetku v 1. odpisové skupině apod.
559 Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti Opravné položky v souvislosti s provozním výsledkem hospodaření
574 Tvorba a zúčtování finančních rezerv Tvorba a zúčtování finančních rezerv v souvislosti s finančním výsledkem hospodaření


Seznámili jsme se s daňovou problematikou nákladů a věříme, že třídění nákladů z hlediska daňové uznatelnosti pro vás již nebude nic obtížného. Jestliže máte nějaký zapeklitý náklad, který nemůžete správně klasifikovat, a jste na pochybách, neváhejte se obrátit na daňového poradce. Můžete se na daný účetní případ podívat společně více zblízka a díky odborné pomoci ušetřit mnoho peněz.

Důležité je také klidné spaní ze správně podaného daňového přiznání – věřte, že za to vám daňový specialista určitě stojí.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Orange Academy s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vrácení DPH osobám usazeným mimo EU

1. 6. 2023 | Osoby povinné k dani, které nejsou usazené v EU, mohou podat žádost o vrácení tuzemské DPH. Za rok 2022 lze žádost odevzdat nejpozději do 30. 6. 2023. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení DPH zaniká. Žádost je třeba podat v českém jazyce Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu (nelze ji podat elektronicky). DPH se vrací na principu vzájemnosti a nevrací se například u plnění souvisejících s pracovními cestami, osobní spotřebou či náklady na reprezentaci.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Tlakový vzduch .cz
Vše pro výrobu, úpravu, rozvod a použití tlakového vzduchu.
www.tlakovyvzduch.cz

Escape Consult spol.s r.o
Specialisté na účetní a mzdovou agendu, daňové poradenství
www.escapeconsult.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
26. 6. 2023 Přiznání DPH (za květen 2023)
26. 6. 2023 Souhrnné hlášení (za květen 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,69 Kč
-0,060 Kč
22,15 Kč
-0,065 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.06.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme