Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Může si Slovák uplatnit daňový bonus na dítě?


Bc. Michaela Hauzarová
14. 3. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Pro správné posouzení nároku na uplatnění daňového zvýhodnění je v první řadě nutné posoudit, zda se jedná o daňového rezidenta či nerezidenta ČR. Od toho se následně odvíjí možnost a způsob uplatnění slev na dani či nezdanitelných částí základu daně.


 
Dotaz:
S manželem jsme oba Slováci s přechodným pobytem v České republice a manžel pracuje. Má nárok na daňový bonus na děti?
 
 Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:

Pro správné posouzení nároku na uplatnění daňového zvýhodnění je v tomto případě v první řadě nutné posoudit, zda se jedná o daňového rezidenta či nerezidenta ČR. Daňovým rezidentem ČR je podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona o daních z příjmů („ZDP“) fyzická osoba, která splňuje alespoň jednu ze dvou podmínek, tj. má na území ČR bydliště, anebo se zde obvykle zdržuje, tj. že zde pobývá alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce, a to souvisle, nebo v několika časových obdobích. Za bydliště se považuje místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž se dá usuzovat jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.
 
Naopak osoba, která nemá na území ČR bydliště a ani se na území ČR obvykle nezdržuje (tj. v kalendářním roce se zde zdržuje méně než 183 dnů) a zároveň má příjmy ze zdrojů na území ČR, se dle § 2 odst. 3 ZDP považuje za daňového nerezidenta ČR. Za daňového nerezidenta ČR se může považovat ale i osoba, která splňuje jednu ze dvou podmínek daňového rezidentství v ČR stanovenou v zákoně o daních z příjmů (např. dobu pobytu), jestliže podle kritérií mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění je považována za daňového rezidenta druhého státu, nikoliv České republiky.
 
Příkladem může být situace, kdy má poplatník stálé bydliště v jiném státě, ale v ČR tráví v přechodném bydlišti více jak 183 dnů. Pak se doporučuje využít kritérium, kterým je středisko životních zájmů, tedy kde má poplatník stálý byt, rodinu, majetek či bankovní účty, tam je rezidentem. Pokud má příslušník jiného státu středisko životních zájmů také v ČR, pak si může u finančního úřadu („FÚ“) dle bydliště v ČR podat žádost o daňový domicil (rezidentství) v ČR a při kladném vyjádření FÚ je považován za daňového rezidenta.

Daňový nerezident uplatní daňové zvýhodnění pouze v daňovém přiznání

Daňový nerezident ČR může daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 90 % všech jeho příjmů. S výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6 ZDP, nebo jsou od daně osvobozeny podle § 4, § 6 nebo § 10 ZDP, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje poplatník potvrzením zahraničního správce daně.
 
Daňové zvýhodnění na děti ve společně hospodařící domácnosti (včetně případného daňového bonusu), ale i slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až f) ZDP (např. na manželku) či nezdanitelné části základu daně může však daňový nerezident uplatnit pouze v rámci daňového přiznání, přičemž daňový bonus na děti může uplatnit pouze poplatník, který měl za příslušné zdaňovací období zdanitelné příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy.
 
Pro úplnost doplním, že pokud by se jednalo o příjmy na území České republiky ze samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP, kdy osoba samostatně výdělečně činná uplatňuje výdaje procentem z příjmů, pak tato osoba nemůže v souladu s ustanovením § 35ca ZDP uplatnit daňové zvýhodnění na dítě ani slevu na manžela či manželku.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Mario
16. 10. 2019 10:17:18
Dobry den.Som slovak pracujuci v cr.Pracujem v jednej fabrike uz 3 roky.Z agentury som prestupil pod kmen od 1.7.2019.Z personalneho odomna pytali akurat rodne listy deti a splnomocnenie ze moja druzka sa neuplatnuje o zlavach na deti.Co presne potrebujem aby som mal natok na prispevok na deti a co by som musel presne z dokladnovat.Bude stacit aj najomna zmluva?Ci potrebujem trvali pobyt?Dakujem.
Hlášení závadného obsahu

ataner.j
14. 3. 2017 11:39:35
a může si manžel(nerezident) uplatnit bonus na děti, když si tento uplatňuje manželka, pracující a žijící na slovensku?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

25. 10. 2021 | Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ladera Solutions, s.r.o.
Komplexní účetnictví a daně. Vzdělávání a personální poradenství.
www.ladera.cz

Umělecký kovář Kotalík
Cokoliv od hřebíku po rozhlednu
www.kovarina.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
0,080 Kč
22,18 Kč
0,119 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru