Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Mohou daně snížit daně?


Ing. Michal Kadlec
30. 7. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud nemovitá věc neslouží k podnikání celá, ale pouze její část, je třeba i daň jako daňový náklad krátit vhodným způsobem.

Foto: 123RF

 

Placení daní nemáme rádi, ale některé daně nám mohou snížit daň z příjmů. Které daně to jsou, za jakých podmínek mohou daň z příjmů snížit a jak o nich účtovat? Více se dozvíte v dnešním článku.


 

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob vypočítáme na základě hospodářského výsledku – tj. od výnosu odečteme náklady a výsledek uvádíme na řádek 10 daňového přiznání. Tento hospodářský výsledek dále v rámci tohoto přiznání upravujeme o položky zvyšující nebo snižující základ daně.

Výslednou daň pak účtujeme: 591 – Daň z příjmů (splatná) / 341 – Daň z příjmů.

Teprve po zaúčtování této daně sestavujeme výkazy. Zůstatek účtu 591 (Daň z příjmů) nám hospodářský výsledek na řádku 10 přiznání již neovlivní – nemá tedy logicky žádný vliv na výši daně – i když daň účtujeme na „nákladový“ účet (591).

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty účtujeme obvykle na účet 343 – Daň z přidané hodnoty.

Příklad

Tab.: Pořízení počítače
 
  Částka v Kč MD D
Základ daně 20 000 501  
DPH 21 % 4 200 343  
Celkem 24 200   321
  • 501 Spotřeba materiálu
  • 343 – Daň z přidané hodnoty
  • 321 – Závazky z obchodních vztahů
Částka DPH 4 200 Kč nám tedy žádným způsobem neovlivní základ pro daň z příjmů (není to nákladový účet).

Ale může nastat i jiná situace, a to, že si odpočet DPH ve výši 4 200 Kč neuplatníme (například zapomeneme/špatně zaúčtujeme, nechceme si uplatnit abychom neměli nadměrný odpočet, nemáme nárok na odpočet apod.).

V tomto případě pak jak základ daně, tak samotnou daň účtujeme na účet 501 a DPH nám tak vlastně snižuje základ daně z příjmů. Postupujeme vlastně stejně, jako když nakupuje neplátce DPH.


Stejná situace, kdy si DPH neuplatníme sice v přiznání k DPH, ale sníží nám základ daně pro daň z příjmů právnických osob, nám může vzniknout i v jiných situacích:
  • při zrušení registrace k DPH – kdy část DPH „vracíme“,
  • při úpravách a vyrovnání odpočtů DPH – kdy je nárok snižován,
  • při stanovení DPH náhradním způsobem v případě nesplnění registrační povinnosti k DPH.

Silniční daň

Daňovou povinnost u silniční daně účtujeme obvykle:  531 – Silniční daň / 345 – Ostatní daně a poplatky (zálohy na tuto daň pak:  345 – Ostatní daně a poplatky / 221 – Bankovní účty).

Pokud daň platí provozovatel vozidla (poplatník této daně), pak je tato daň jeho daňovým nákladem. V případě, že by tuto daň platil někdo jiný – např. podnikatel, který si auto vypůjčil s tím, že silniční daň bude hradit – pak by to pro něj ale nebyl daňově uznatelný náklad.

Na druhou stranu ale, pokud by silniční daň platil zaměstnavatel (z důvodů služebních cest zaměstnance „svým“ autem) – pak by i tato daň byla u zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí nám většinou tvoří součást pořizovací ceny nemovité věci – a do nákladů se nám tak dostane teprve ve formě odpisů. Pokud by však do pořizovací ceny daň nevstupovala (např. kdyby ji platil někdo jiný než nabyvatel – nejčastěji ručitel) a byla by zaplacena – byla by daňovým nákladem.

Pokud je daň nákladem, účtujeme ji obvykle na účet 538 – Ostatní daně a poplatky.

Daň z nemovitých věcí

Pokud nemovitá věc „slouží k podnikání“, pak i tato zaplacená daň může být daňovým nákladem. V případě, že nemovitá věc neslouží k podnikání celá, ale pouze z části – pak je nutné i daň jako daňový náklad krátit vhodným způsobem (nejčastěji podle podlahové plochy využívané k podnikání).

K účtování této daně použijeme nejlépe účet 532 – Daň z nemovitosti.

Kolky, správní poplatky

Nejrůznější správní nebo místní poplatky (třeba i ve formě kolků) jsou určitým druhem daně. Pokud tyto poplatky souvisejí s „podnikáním“ můžou být taky daňově uznatelným nákladem. Účtujeme je na účet 538 – Ostatní daně a poplatky.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetnictví a mzdy
Vedení účetnictví, mezd a daňové evidence.
www.kamilanavratilova.cz

CK Alexandria
Dovolená u moře, exotické i lyžařské zájezdy.
www.alexandria.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,69 Kč
0,070 Kč
23,67 Kč
0,198 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru