Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Mohou daně snížit daně?


Ing. Michal Kadlec
30. 7. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud nemovitá věc neslouží k podnikání celá, ale pouze její část, je třeba i daň jako daňový náklad krátit vhodným způsobem.

Foto: 123RF

 

Placení daní nemáme rádi, ale některé daně nám mohou snížit daň z příjmů. Které daně to jsou, za jakých podmínek mohou daň z příjmů snížit a jak o nich účtovat? Více se dozvíte v dnešním článku.


 

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob vypočítáme na základě hospodářského výsledku – tj. od výnosu odečteme náklady a výsledek uvádíme na řádek 10 daňového přiznání. Tento hospodářský výsledek dále v rámci tohoto přiznání upravujeme o položky zvyšující nebo snižující základ daně.

Výslednou daň pak účtujeme: 591 – Daň z příjmů (splatná) / 341 – Daň z příjmů.

Teprve po zaúčtování této daně sestavujeme výkazy. Zůstatek účtu 591 (Daň z příjmů) nám hospodářský výsledek na řádku 10 přiznání již neovlivní – nemá tedy logicky žádný vliv na výši daně – i když daň účtujeme na „nákladový“ účet (591).

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty účtujeme obvykle na účet 343 – Daň z přidané hodnoty.

Příklad

Tab.: Pořízení počítače
 
  Částka v Kč MD D
Základ daně 20 000 501  
DPH 21 % 4 200 343  
Celkem 24 200   321
  • 501 Spotřeba materiálu
  • 343 – Daň z přidané hodnoty
  • 321 – Závazky z obchodních vztahů
Částka DPH 4 200 Kč nám tedy žádným způsobem neovlivní základ pro daň z příjmů (není to nákladový účet).

Ale může nastat i jiná situace, a to, že si odpočet DPH ve výši 4 200 Kč neuplatníme (například zapomeneme/špatně zaúčtujeme, nechceme si uplatnit abychom neměli nadměrný odpočet, nemáme nárok na odpočet apod.).

V tomto případě pak jak základ daně, tak samotnou daň účtujeme na účet 501 a DPH nám tak vlastně snižuje základ daně z příjmů. Postupujeme vlastně stejně, jako když nakupuje neplátce DPH.


Stejná situace, kdy si DPH neuplatníme sice v přiznání k DPH, ale sníží nám základ daně pro daň z příjmů právnických osob, nám může vzniknout i v jiných situacích:
  • při zrušení registrace k DPH – kdy část DPH „vracíme“,
  • při úpravách a vyrovnání odpočtů DPH – kdy je nárok snižován,
  • při stanovení DPH náhradním způsobem v případě nesplnění registrační povinnosti k DPH.

Silniční daň

Daňovou povinnost u silniční daně účtujeme obvykle:  531 – Silniční daň / 345 – Ostatní daně a poplatky (zálohy na tuto daň pak:  345 – Ostatní daně a poplatky / 221 – Bankovní účty).

Pokud daň platí provozovatel vozidla (poplatník této daně), pak je tato daň jeho daňovým nákladem. V případě, že by tuto daň platil někdo jiný – např. podnikatel, který si auto vypůjčil s tím, že silniční daň bude hradit – pak by to pro něj ale nebyl daňově uznatelný náklad.

Na druhou stranu ale, pokud by silniční daň platil zaměstnavatel (z důvodů služebních cest zaměstnance „svým“ autem) – pak by i tato daň byla u zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí nám většinou tvoří součást pořizovací ceny nemovité věci – a do nákladů se nám tak dostane teprve ve formě odpisů. Pokud by však do pořizovací ceny daň nevstupovala (např. kdyby ji platil někdo jiný než nabyvatel – nejčastěji ručitel) a byla by zaplacena – byla by daňovým nákladem.

Pokud je daň nákladem, účtujeme ji obvykle na účet 538 – Ostatní daně a poplatky.

Daň z nemovitých věcí

Pokud nemovitá věc „slouží k podnikání“, pak i tato zaplacená daň může být daňovým nákladem. V případě, že nemovitá věc neslouží k podnikání celá, ale pouze z části – pak je nutné i daň jako daňový náklad krátit vhodným způsobem (nejčastěji podle podlahové plochy využívané k podnikání).

K účtování této daně použijeme nejlépe účet 532 – Daň z nemovitosti.

Kolky, správní poplatky

Nejrůznější správní nebo místní poplatky (třeba i ve formě kolků) jsou určitým druhem daně. Pokud tyto poplatky souvisejí s „podnikáním“ můžou být taky daňově uznatelným nákladem. Účtujeme je na účet 538 – Ostatní daně a poplatky.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
2K-Partner, spol. s.r.o.
Zpracování účetnictví,mezd,DE včetně poradenství.
www.2k-partner.cz

Bassau CZ
Prodej vonných esencí pro sauny, parní lázně, servis bazénů, vířivek
www.bassau.cz

Daňový kalendář

16. 12. 2019 Silniční daň (4. záloha)
16. 12. 2019 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
16. 12. 2019 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2019 Přiznání DPH (za listopad 2019)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,52 Kč
-0,005 Kč
23,04 Kč
-0,001 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 11.12.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru