Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Daňové a finanční právo

Číslo Název Účinný od Účinný do
235/2004 Zákon o dani z přidané hodnoty 1. 1. 2021 šipka 31. 12. 2021
586/1992 Zákon o daních z příjmů 4. 2. 2021 šipka 30. 6. 2021
280/2009 Zákon daňový řád 1. 1. 2021
16/1993 Zákon o dani silniční 1. 7. 2020
357/1992 Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 1. 2. 2013 šipka 31. 12. 2013
338/1992 Zákon o dani z nemovitých věcí 1. 1. 2021
563/1991 Zákon o účetnictví 1. 1. 2021
242/2016 Zákon celní zákon 1. 1. 2021 šipka 31. 12. 2021
151/1997 Zákon o oceňování majetku
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 1. 2021
13/1993 Zákon celní zákon
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 1. 2015 šipka 28. 7. 2016
47/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 4. 2011
523/1992 Zákon o daňovém poradenství
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 1. 2021
254/2000 Zákon o auditorech
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 1. 2001 šipka 13. 4. 2009
500/2002 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 1. 1. 2018
504/2002 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/2011 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 1. 1. 2016
340/2013 Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 1. 11. 2019 šipka 25. 9. 2020
383/2009 Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) 1. 1. 2018
001000 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “České účetní standardy pro podnikatele”) 1. 1. 2015 šipka 31. 12. 2015
001000 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “České účetní standardy pro podnikatele”), ve znění pozdějších sdělení 1. 1. 2018
GFRT592 Informace GFŘ - kontrolní hlášení DPH 1. 1. 2016
59522 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie 1. 6. 2016

Občanské právo

Číslo Název Účinný od Účinný do
89/2012 Nový občanský zákoník 1. 1. 2021
40/1964 Občanský zákoník 1. 1. 2013 šipka 31. 12. 2013
634/1992 Zákon o ochraně spotřebitele
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 7. 2020
59/1998 Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 1. 7. 1998 šipka 31. 12. 2013
82/1998 Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 4. 2020
97/1963 Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 1. 2013 šipka 1. 1. 2014
182/2006 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 13. 11. 2020 šipka 31. 5. 2022
99/1963 Občanský soudní řád 24. 4. 2020 šipka 31. 3. 2021
549/1991 Zákon o soudních poplatcích
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 1. 2021

Obchodní právo

Číslo Název Účinný od Účinný do
513/1991 Obchodní zákoník 1. 7. 2013 šipka 31. 12. 2013
455/1991 Zákon o živnostenském podnikání 1. 1. 2021
90/2012 Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. 1. 2021
191/1950 Zákon směnečný a šekový - čl.I 1. 1. 2014
591/1992 Zákon o cenných papírech 30. 6. 2013 šipka 31. 12. 2013
143/2001 Zákon o ochraně hospodářské soutěže
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 9. 2017
104/2008 Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 10. 2019
125/2008 Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 1. 2021
273/1996 Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 1. 1. 2015
452/2001 Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení 25. 7. 2017

Ostatní

Číslo Název Účinný od Účinný do
112/2016 Zákon o evidenci tržeb 1. 5. 2020
22/2004 Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
2. 3. 2019
186/2016 Zákon o hazardních hrách 1. 1. 2020
227/1997 Zákon o nadacích a nadačních fondech 15. 7. 2011
26/2000 Zákon o veřejných dražbách
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 12. 2017
130/2000 Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
2. 3. 2019
257/2016 Zákon o spotřebitelském úvěru 1. 1. 2021
491/2001 Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
2. 3. 2019
145/2010 Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
25. 2. 2013 šipka 30. 11. 2016
106/1999 Zákon o svobodném přístupu k informacím
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 8. 2020
593/1992 Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 1. 1. 2021 šipka 15. 3. 2021
309/2013 Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 17. 10. 2013
009361 Změny Českého účetního standardu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1 z roku 2014 1. 1. 2014
284/2009 Zákon o platebním styku 1. 7. 2017 šipka 12. 1. 2018

Pracovní právo

Číslo Název Účinný od Účinný do
262/2006 Zákoník práce 1. 1. 2021
309/2006 Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 5. 2016
65/1965 Zákoník práce
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 1. 1966 šipka 31. 12. 2006
435/2004 Zákon o zaměstnanosti
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 1. 2021
251/2005 Zákon o inspekci práce
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 1. 2021
589/1992 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1. 1. 2021
592/1992 Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 1. 1. 2021
155/1995 Zákon o důchodovém pojištění 1. 1. 2021
187/2006 Zákon o nemocenském pojištění 1. 12. 2019
266/2006 Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 1. 10. 2015 šipka 30. 9. 2015
1/1992 Zákon o mzdě 16. 1. 1992 šipka 31. 12. 2006
143/1992 Zákon o platu v rozpočtových organizacích
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 1. 2013 šipka 30. 6. 2015
297/1991 Zákon o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
31. 7. 1991
118/2000 Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
29. 7. 2017
174/1968 Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 1. 2017
2/1991 Zákon o kolektivním vyjednávání
Pouze pro registrované (zdarma) - Přihlášení/Registrace
1. 4. 2011