Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Senát schválil novelu obchodního zákoníku, která od příštího roku mimo jiné znovu umožní ve firmách souběh funkcí.

Celý článek
logo podkategorie
27. 10. 2011


Firmy budou od příštího roku trestně odpovědné

Senát podpořil zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Firmy tak budou odpovědné za trestné činy spáchané jejich jménem, v rámci jejich činnosti nebo v jejich zájmu.

Celý článek
27. 10. 2011

Investiční pobídky můžou čerpat i firmy zabývající se výzkumem a vývojem

Vláda schválila nový zákon o investičních pobídkách. Nově nabízí podporu i pro služby a výzkum.

Celý článek
logo podkategorie
26. 10. 2011

Zimní pneumatiky budou povinné v případě špatného počasí

Novela zákona o silničním provozu řidičům nařizuje mít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, pokud si to počasí vyžádá.

Celý článek
logo podkategorie
25. 10. 2011

Z pultů obchodů zmizí stolní víno

Novela zákona o vinohradnictví a vinařství umožní vinařům přikyselovat některé produkty, zpřísní podmínky pro označení vína názvem „chateau“ i ulehčí administrativu.

Celý článek
14. 10. 2011

Výše bezdůvodného obohacení v případě neplatné smlouvy

Není výjimečné, že strany opomenou nějakou z podstatných náležitostí smlouvy o dílo, a smlouva je z tohoto důvodu neplatná. Zhotovitel nicméně dílo zhotoví, v daném případě provede opravu či úpravu určité věci a vznikne mu tak vůči objednateli nárok na úhradu nikoliv sjednané ceny, ale na úhradu tzv. bezdůvodného obohacení. 

Celý článek
logo podkategorie
7. 10. 2011

Podniky dostanou zelenou pro školky

Stát chce podpořit návrat rodičů z mateřské dovolené do zaměstnání. Podniky by si mohly odečíst z daní náklady na zřízení a provoz „firemních školek“. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce, aby tento zákon platil už od roku 2013.

Celý článek
5. 10. 2011

Používání tzv. katalogových fotografií prodejci zboží na internetu

K užívání „katalogových“ fotografií k označení nabízeného zboží na internetu dochází velice často. Kdo může takové fotografie bez obav používat a kdo by se měl mít naopak na pozoru? Jak je to s uplatňováním autorských práv?

Celý článek
15. 8. 2011

Malý zaměstnavatel – pojistné a daň ze závislé činnosti v roce 2011

Následující článek reaguje na změny v pojistném na sociální zabezpečení a ve zdravotním pojištění a daňové dopady těchto změn.

Celý článek
logo podkategorie
3. 3. 2011

Jak správně uzavřít obchodní smlouvu – 5. díl

V minulých dílech jsme se zabývali otázkou, co vše udělat pro to, aby byla smlouva platně uzavřena. Přes všechny návody, jak správně uzavřít smlouvu, ale v praxi dochází k situacím, kdy smlouva byla uzavřena „chybně“. Co se děje v takovém případě?

Celý článek
logo podkategorie
8. 2. 2011

Úhrada vícenákladů provedených při provádění díla

Je poměrně běžnou praxí, že v průběhu zhotovování díla se vyskytnou práce, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla. Pro takovéto dodatečné práce se vžil pojem „vícepráce“. Na provádění víceprací by měla pamatovat především smlouva o dílo, která by měla stanovit mechanismus, jakým způsobem budou vícepráce vykonávány, ale i způsob zvýšení ceny díla v důsledku provedených víceprací.

Celý článek
6. 12. 2010

Dokdy vyplatit podíl na zisku?

... aneb podíl na zisku v judikatuře Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR. Právo na podíl na zisku (dividenda) je nepochybně jedním z nejdůležitějších akcionářských práv, když představuje především míru úspěšnosti investice akcionáře.

Celý článek
logo podkategorie
1. 9. 2010

Zákon o volném pohybu služeb

Volný pohyb služeb patří mezi základní svobody vnitřního trhu v rámci Evropské unie, nicméně dosud byl omezován ukládáním legislativních nebo administrativních požadavků diskriminačního charakteru vůči poskytovatelům služeb. To by měl změnit nový zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

Celý článek
logo podkategorie
4. 6. 2010

Pokračování v podnikání zůstavitele

Jak má dědic pokračovat v podnikání v případě, že podnikatel zemře? Přečtěte si, jak uchopit tuto situaci z pohledu živnostenského zákona a zákona o dani z příjmů.

Celý článek
26. 4. 2010

Změny v úpravě podmínek pro účast na valné hromadě společnosti

Dne 1. 12. 2009 nabyla účinnosti další novela obchodního zákoníku, kterou byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. 7. 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi. V tomto příspěvku si poukážeme na některé nejvýznamnější změny, které novela přinesla zejména do právní úpravy akciové společnosti.

Celý článek
logo podkategorie
15. 4. 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
DOGS & CATS services
On-line prodej veterinárních diet
www.dogsandcats.cz

MBSOLAR
Montáž solární stínící techniky, prodej solárních zařízení.
www.mbsolar.cz

Daňový kalendář

27. 5. 2019 Souhrnné hlášení (za duben 2019)
27. 5. 2019 Kontrolní hlášení (za duben 2019)
27. 5. 2019 Přiznání DPH (za duben 2019)
31. 5. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,79 Kč
0,015 Kč
23,09 Kč
-0,007 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.05.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru