Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Každý uživatel služeb Cloud Computingu či jakékoliv formy outsourcingu IT nebo hostingu řeší vedle bezpečnosti dat také otázku odpovědnosti za jejich ztrátu. Ztráta dat může způsobit značné škody, a proto je třeba být při sjednávání hostingu zvlášť opatrný.

Celý článek
24. 1. 2013


Odstupné v obchodněprávních vztazích

Obchodní zákoník umožňuje smluvním stranám, aby si do smlouvy, kterou mezi sebou uzavírají, zahrnuly ujednání o tom, že jedna ze stran nebo kterákoliv strana je oprávněna smlouvu jednostranně zrušit zaplacením určité částky jako odstupného.

Celý článek
8. 1. 2013

Cestovní náhrady v roce 2013

V roce 2013 se zvýšily sazby stravného a průměrná cena pohonných hmot. Naopak náhrada za používání vozidel se snížila. Změn doznalo i zahraniční stravné. Přečtěte si, jak na „cesťáky“ v roce 2013.

Celý článek
3. 1. 2013

Příplatek do vlastního kapitálu

V praxi obchodních společností vzniká často potřeba zajistit financování vlastních zdrojů společnosti ze strany společníků. Právní úprava příplatku se liší podle toho, zda jde o společnost s ručením omezeným nebo o akciovou společnost.

Celý článek
14. 12. 2012

Když jednatel uzavře pracovní smlouvu za společnost „sám se sebou“

Statutární orgán často vykonává pro společnost činnost rovněž jako zaměstnanec. Jednatelé by si ale měli zkontrolovali datum uzavření své pracovní smlouvy, aby věděli, jaká potenciální rizika jim mohou hrozit.

Celý článek
22. 11. 2012

Novela insolvenčního zákona má zabránit šikaně podnikatelů

Prezident podepsal novelu insolvenčního zákona. Novela reaguje na rozmáhající se praxi v podávání bezdůvodných insolvenčních návrhů ze strany věřitelů. Soudům umožňuje takové návrhy nejen odmítat, ale i pokutovat.

Celý článek
logo podkategorie
3. 10. 2012

Rodiče lépe sladí rodinný a pracovní život, vláda odsouhlasila dětské skupiny

Vláda odsouhlasila zavedení hlídání a péče o děti v dětské skupině. Chce podpořit rychlejší návrat rodičů, kteří se starají o malé děti, na trh práce. Zaměstnavatelé si budou moci uplatnit náklady na zřízení a provoz.

Celý článek
23. 8. 2012

Smlouva o převodu obchodního podílu

Společníci ve společnosti s ručením omezeným se mohou v průběhu trvání společnosti kdykoliv rozhodnout, že svůj obchodní podíl převedou na třetí osobu, a svou účast ve společnosti buď ukončí, nebo sníží (v takovém případě převedou pouze část obchodního podílu).

Celý článek
14. 8. 2012

Splatnost faktur se omezí na 60 dnů

Malí a střední dodavatelé  by měli být od března 2013 lépe chráněni před pozdními platbami za dodané zboží a služby. Vláda schválila novelu obchodního zákoníku, která má zlepšit platební morálku firem. Omezí se doba splatnosti faktur a úrok z prodlení bude vyšší.

Celý článek
8. 8. 2012

Vláda dala zelenou registračním značkám na přání

Vláda schválila novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Novela zavádí klíčové změny v oblasti registrace silničních vozidel, schvalování technické způsobilosti vozidel a kontroly technického stavu vozidel v provozu. O předpisu budou jednat ještě poslanci.

Celý článek
logo podkategorie
1. 6. 2012

Za čtyři roky budou povinné pravidelné revize kotlů na tuhá paliva

Nový zákon o ochraně ovzduší se dočkal prezidentova podpisu. Zákon se zaměřuje na několik zásadních oblastí – kompenzační opatření, emisní požadavky na kotle pro vytápění domácností nebo nízkoemisní zóny.

Celý článek
31. 5. 2012

Potvrzeno: Reklamních billboardů na silnicích výrazně ubyde

Prošla novela, která omezí reklamní poutače na českých silnicích. Poslanci schválili umírněnější variantu – zákaz bude platit pouze na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích I. třídy. S reklamními poutači se tedy řidiči budou i nadále setkávat na silnicích nižších tříd.

Celý článek
18. 5. 2012

Zimní pneumatiky budou nejspíš povinné po celé zimní období

Ministerstvo dopravy bude usilovat o změnu silničního zákona. Chce, aby museli řidiči používat zimní pneumatiky po celou dobu vymezeného období bez výjimky. Změna by přispěla k bezpečnosti provozu a řidičům by také odpadla nejistota ohledně správného zvolení „obutí“.

Celý článek
logo podkategorie
16. 5. 2012

Novela ulehčí Nejvyššímu soudu a posílí práva nezletilých dětí

Dlouhodobě neúnosné zatížení Nejvyššího soudu by měla vyřešit novela občanského soudního řádu, kterou schválila vláda. Součástí novely je také posílení procesních práv nezletilých dětí, posílení elektronizace justice v občanském soudním řízení či zrychlení vydávání elektronického platebního rozkazu.

Celý článek
9. 5. 2012

Novela živnostenského zákona zruší povinnost označovat provozovnu identifikačním číslem

Až čtvrt miliardy korun ušetří podnikatelům změny v živnostenském zákoně. Novela zjednoduší od července letošního roku řadu povinností spojených s administrativou, některé dokonce čeká úplné zrušení.

Celý článek
logo podkategorie
27. 4. 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Svět hor
Prodejna outdoorového vybavení, oblečení, map a průvodců
www.svethor.cz

JASPAR s.r.o.
účetnictví
www.jaspar.cz

Daňový kalendář

2. 3. 2020 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2019
2. 3. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
16. 3. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
20. 3. 2020 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2019 - elektronické podání

Další termíny

Kurzovní lístek

25,29 Kč
-0,060 Kč
23,06 Kč
-0,246 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.02.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru