Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vedle autorskoprávní ochrany softwaru lze software chránit dle ustanovení občanského zákoníku o zákazu nekalé soutěže. Současně je nutné předeslat, že ne každé napodobení funkcionality musí znamenat nekalou soutěž.

Celý článek
logo podkategorie
30. 4. 2015


Diskvalifikace člena statutárního orgánu

Členové statutárních orgánů obchodních společností musí při výkonu své funkce dodržovat celou řadu povinností. Pokud tomu tak není, společnost či soud jsou oprávněni udělit jim za porušení povinností sankci.

Celý článek
logo podkategorie
3. 2. 2015

Vadná rozhodnutí valné hromady v s. r. o.

V praxi se může stát, že usnesení valné hromady je vadné. Ať již proto, že je v rozporu se zákonem, je neurčité, nesrozumitelné, je v rozporu s dobrými mravy, či trpí jinými závažnými vadami. Kdo se může neplatnosti dovolat a v jaké lhůtě?

Celý článek
logo podkategorie
10. 12. 2014

Proč si registrovat ochrannou známku?

Možná si říkáte, že zaregistrovat si název firmy či produktu jako ochrannou známku je zbytečné. Ale registrace ochranné známky má své právní i ekonomické opodstatnění. V tomto článku si uvedeme hlavní důvody, proč se vám taková registrace vyplatí.

Celý článek
logo podkategorie
20. 11. 2014

Uzavírání smluv mezi členy orgánů a jejich korporací

Jaká platí pravidla o střetu zájmů při uzavírání smluv mezi členy orgánů obchodní korporace a obchodní korporací? Právní úprava je obsažena zejména v § 55 a § 56 zákona o obchodních korporacích.

Celý článek
12. 11. 2014

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Musí být od 1. 1. 2014 nová smlouva o výkonu funkce jednatele schválena valnou hromadou? Je ke schválení třeba notářský zápis? Pokud bude ve smlouvě uveden nárok na náhradu za služební cestu, je možné ji dát jako daňový náklad?

Celý článek
28. 8. 2014

Střet názvu firmy s ochrannou známkou třetích osob

Název právnické osoby je jedním z jejích základních identifikačních znaků. Při volbě obchodní firmy (resp. jména právnické osoby) je potřeba respektovat požadavek na schopnost názvu právnické osoby odlišit ji od jiných osob.

Celý článek
logo podkategorie
9. 7. 2014

Co vše změnit či upravit ve stanovách a.s.?

Pokud ve stanovách akciové společnosti něco chybí nebo je v rozporu s novou právní úpravou (zákonem o obchodních korporacích), je zapotřebí svolat valnou hromadu a nejpozději do 1. 7. 2014 stanovy změnit.

Celý článek
logo podkategorie
11. 6. 2014

Co změnit či upravit ve společenské smlouvě s.r.o.?

Pokud je společenská smlouva v rozporu s novou právní úpravou, nebo neobsahuje zákonem vyžadované náležitosti, je třeba ji nejpozději do 1. 7. 2014 změnit. Co je třeba změnit ve společenské smlouvě s.r.o. a co je možné v ní nad rámec zákona upravit?

Celý článek
16. 5. 2014

Kmenové listy v s.r.o.

Jednou z významných novinek, které přinesl zákon o obchodních korporacích do právní úpravy společnosti s ručením omezeným, je možnost, aby podíl společníka v této společnosti byl představován kmenovým listem.

Celý článek
logo podkategorie
23. 4. 2014

Jak správně svolat valnou hromadu od roku 2014

Vzhledem k tomu, že se blíží období svolávání valných hromad, upozorníme vás v tomto článku na nejdůležitější změny týkající se způsobu svolávání valné hromady. Zaměříme se na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost.

Celý článek
5. 3. 2014

Finanční způsobilost dopravce

Finanční způsobilost musí prokázat každý, kdo podniká v silniční dopravě provozované velkými vozidly. V tomto článku si představíme pravidla, která platí pro způsob prokázání finanční způsobilosti v roce 2014.

Celý článek
18. 10. 2013

Konec listinných akcií na majitele

Právní úprava od 1. 1. 2014 nepřipouští existenci listinných akcií na majitele. Akcie na majitele mohou po tomto datu existovat a být emitovány pouze jako zaknihované, anebo jako imobilizovaný cenný papír.

Celý článek
logo podkategorie
24. 6. 2013

Dvouletá záruka bude platit i po roce 2013

V poslední době se vyrojily informace, že s novým občanským zákoníkem, který začne platit od 1. 1. 2014, skončí také dvouletá záruční doba. Ministerstvo průmyslu a obchodu uklidňuje, že dva roky záruky budou platit i nadále.

Celý článek
28. 5. 2013

Novela chce umožnit doložení energetické náročnosti budovy vyúčtováním energií za tři roky zpět

Novela zákona o hospodaření energií zavedla od roku 2013 vlastníkům bytů a domů povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce tyto povinnosti zmírnit.

Celý článek
14. 5. 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
KOVAZ s.r.o.
Hydraulika, pneumatika, výroba, servis. Nabízíme hadice, rychlospojky.
www.kovaz.cz

CK Alexandria
Dovolená u moře, exotické i lyžařské zájezdy.
www.alexandria.cz

Daňový kalendář

20. 7. 2019 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2019)
25. 7. 2019 Kontrolní hlášení (za červen 2019 a 2. čtvrtletí 2019)
25. 7. 2019 Přiznání DPH (za červen 2019)
25. 7. 2019 Přiznání DPH (za 2. čtvrtletí 2019)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,58 Kč
0,000 Kč
22,80 Kč
0,102 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 16.07.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru