Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zákoník práce

ZÁKON
ze dne 21. dubna 2006
č. 262/2006 Sb.
zákoník práce,
ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
 zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb.,
zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 128/2008 Sb.,
zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,
zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
 zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb.,
zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
 zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 80/2011 Sb.,
 zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb.,
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,
 zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb.,
 zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb.,
 zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb.,
 zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
 zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb.,
 zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb.,
 zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb.,
zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb.,
 zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb.,
 zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb.,
 zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb.,
zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb.,
zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., 
zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb.,
 zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 366/2019 Sb.
a zákona č. 285/2020 Sb.
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 262/2006 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 365/2011 Sb.
Ikona zobrazí komentář:
k návrhu zákona č. 155/2013 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k návrhu zákona č. 205/2015 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 2642016 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 460/2016 Sb.
Ikona zobrazí komentář:
k zákonu č. 93/2017 Sb,
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 148/2017 Sb.
Ikona zobrazí komentář:
k zákonu č. 181/2018 Sb.
Ikona zobrazí komentář...
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 32/2019 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 285/2020 Sb.
§ 1 - § 29 Všeobecná ustanovení
§ 1 - § 5 Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů
§ 6 - § 12 Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů
§ 13 - § 15 zrušena
§ 16 - § 17 Rovné zacházení a zákaz diskriminace
§ 18 - § 29 Některá ustanovení o právním jednání
§ 30 - § 73a Pracovní poměr
§ 30 - § 32 Postup před vznikem pracovního poměru
§ 33 - § 39 Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
§ 40 - § 47 Změny pracovního poměru
§ 48 - § 73a Skončení pracovního poměru
§ 74 - § 77 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
§ 78 - § 100 Pracovní doba a doba odpočinku
§ 78 - § 80 Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby
§ 81 - § 87 Rozvržení pracovní doby
§ 88 - § 89 Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka
§ 90 - § 92 Doba odpočinku
§ 93 - § 93a Práce přesčas
§ 94 Noční práce
§ 95 Pracovní pohotovost
§ 96 - § 99 Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku
§ 100 Zmocňovací ustanovení
§ 101 - § 108 Bezpečnost a ochrana zdraví při prác
§ 101 - § 102 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci
§ 103 - § 106 Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance
§ 107 - § 108 Společná ustanovení
§ 109 - § 150 Odměňování za práci, za pracovní pohotovost a srážky z příjmů
§ 109 - § 112 Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody
§ 113 - § 121 Mzda
§ 122 - § 137 Plat
§ 138 Odměna z dohody
§ 139 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce
§ 140 Odměna za pracovní pohotovost
§ 141 - § 144a Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a za pracovní pohotovost
§ 145 - § 150 Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu
§ 151 - § 190 Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce
§ 151 - § 155 Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci
§ 156 - § 172 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109
§ 173 - § 181 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109
§ 182 - § 189 Společná ustanovení o cestovních náhradách
§ 190 Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů
§ 191 - § 210 Překážky v práci
§ 191 - § 205 Překážky v práci na straně zaměstnance
§ 206 Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance
§ 207 - § 210 Překážky v práci na straně zaměstnavatele
§ 211 - § 223 Dovolená
§ 211 Základní ustanovení
§ 212 - § 214 Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené
§ 215 Dodatková dovolená
§ 216 - § 223 Společná ustanovení o dovolené
§ 224 - § 247 Péče o zaměstnance
§ 224 - § 226 Pracovní podmínky zaměstnanců
§ 227 - § 235 Odborný rozvoj zaměstnanců
§ 236 Stravování zaměstnanců
§ 237 - § 247 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců
§ 248 - § 275 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
§ 248 - § 249 Prevence
§ 250 - § 264 Povinnosti zaměstnance k náhradě škody
§ 265 - § 271u Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody
§ 272 - § 274a Společná ustanovení
§ 275 Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání
§ 276 - § 299 Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců
§ 276 - § 277 Základní ustanovení
§ 278 - § 280 Informování a projednání
§ 281 - § 285 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
§ 286 - § 287 Působnost odborové organizace
§ 288 - § 299 Přístup k nadnárodním informacím
§ 300 - § 363 Společná ustanovení
§ 300 Množství práce a pracovní tempo
§ 301 - § 304 Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
§ 305 - § 306 Vnitřní předpis
§ 307 Mzdová, platová a ostatní práva
§ 307a - § 309a Agenturní zaměstnávání
§ 310 - § 311 Konkurenční doložka
§ 312 - § 315 Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek
§ 316 Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance
§ 317 - § 319a Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu
§ 320 - § 324 Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a kontrola
§ 324 zrušena
§ 325 - § 328 Smrt zaměstnance
§ 329 - § 333 Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby
§ 334 - § 337 Doručování
§ 338 - § 345a Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností
§ 346 Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pracovištěm v zahraničí
§ 346a - § 350b Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů
§ 351 - § 362 Průměrný výdělek
§ 363 Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy evropské unie
§ 364 - § 396 Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 364 - § 394 Přechodná ustanovení
§ 395 - § 396 Závěrečná ustanovení
Charakteristiky platových tříd
Poznámky pod čarou