Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k návrhu zákona č. 205/2015 Sb.

Zákon č. 266/2006 Sb. pozbyl platnosti uplynutím dne 30. 9. 2015 - viz zákon č. 205/2015 Sb.

ZÁKON
ze dne 25. dubna 2006
č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců,
ve znění zákona č. 218/2007 Sb.,
 zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
 zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb.,
 zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb.
a zákona č. 182/2014 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k návrhu zákona č. 182/2014 Sb.