Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

ZÁKON
č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
ve znění zákona č. 10/1993 Sb.,
zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb.,
zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb.,
zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb.,
zákona č. 149/1996 Sb.
(úplné znění č. 217/1996 Sb.),
zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb.,
zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb.,
zákona č. 176/2002 Sb.,
zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb.,
zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb.,
 zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb.,
zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb.,
 zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb.,
zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,
zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb.,
 zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb.,
zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb.,
 zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb.,
 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,
 zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
 zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb.,
 zákona č. 145/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.,
 zákona č. 297/2017 Sb., zákona č. 134/2020 Sb.,
 zákona č. 231/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb.
a zákona č. 540/2020 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Oddíl I

§1

Předmět zákona

Tento zákon upravuje výši pojistného na veřejné zdravotní pojištění (dále jen "pojistné"), penále, způsob jejich placení, kontrolu, vedení centrálního registru pojištěnců, přerozdělování pojistného a zřízení zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění.