Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Poznámky pod čarou

Účinnost od: 16. 1. 1992
Účinnost do: 31. 12. 2006
 

Poznámky:

Pozn. č. 1: Například zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.

Pozn. č. 2: Např. zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie

Pozn. č. 3: § 244 zákoníku práce.

Pozn. č. 3a: Například § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Pozn. č. 4: § 83 odst. 6 zákoníku práce.

Pozn. č. 4a: § 96 odst. 1 zákoníku práce.

Pozn. č. 4b: Zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 204/1990 Sb., o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky.

Pozn. č. 4c: § 16 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb.

Pozn. č. 5: § 11 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, § 11 zákona Slovenské národní rady č. 46/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi.

Pozn. č. 5a: Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 5b: Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb.

Pozn. č. 6: Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 6a: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

Pozn. č. 7: § 95 zákoníku práce.

Pozn. č. 7a: § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Pozn. č. 8: § 272 odst. 5 zákoníku práce

Pozn. č. 10: § 21 zákoníku práce.

Pozn. č. 11: § 37 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.