Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zákon o mzdě

Zákon č. 1/1992 Sb. pozbyl platnosti uplynutím dne 31. 12. 2006 - viz zákon č. 262/2006 Sb.

ZÁKON
ze dne 10. prosince 1991
č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně
za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku,
ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb.,
zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb.,
zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 217/2000 Sb.
(úplné znění č. 54/2001 Sb.),  zákona č. 257/2004 Sb.
a zákona č. 436/2004 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: