Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Směnka vlastní

Účinnost od: 1. 1. 2014

Část druhá

SMĚNKA VLASTNÍ

Ikona zobrazí komentář...
§75

Vlastní směnka obsahuje:

1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána;

2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu;

3. údaj splatnosti;

4. údaj místa, kde má být placeno;

5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno;

6. datum a místo vystavení směnky;

7. podpis výstavce.

Ikona zobrazí komentář...
§76

§76 (1) Listina, v které chybí některá náležitost uvedená v předchozím paragrafu, není platná jako vlastní směnka, s výhradou případů uvedených v následujících odstavcích.

§76 (2) O vlastní směnce, v níž není údaj splatnosti, platí, že je splatná na viděnou.

§76 (3) Není-li ve vlastní směnce udáno místo vystavení, platí, že byla vystavena v místě, uvedeném u jména výstavce.

Ikona zobrazí komentář...
§77

§77 (1) Pokud to neodporuje povaze vlastní směnky, platí pro ni ustanovení daná pro cizí směnku o

indosamentu (§§ 1120),

splatnosti (§§ 3337),

placení (§§ 3842),

postihu pro neplacení (§§ 4350, 5254),

placení pro čest (§§ 55, 5963),

opisech (§§ 67 a 68),

změnách (§§ 69),

promlčení (§§ 70 a 71),

dnech pracovního klidu,

počítání lhůt a zákazu dní odkladu (§§ 7274).

§77 (2) Pro vlastní směnku platí dále ustanovení o cizích směnkách splatných u osoby třetí nebo v jiném místě, než je bydliště směnečníka (§§ 4 a 27), o úrokové doložce (§ 5), o nesrovnalostech v údajích směnečné sumy (§ 6), o následcích podpisu směnky za podmínek § 7, o následcích podepsání osobou, která jednala bez oprávnění zastupovat nebo která překročila taková oprávnění (§ 8), a blankosměnce (§ 10).

§77 (3) Pro vlastní směnku platí rovněž ustanovení o směnečném rukojemství (§§ 3032); v případě § 31 odst. 4 platí, že se směnečné rukojemství přejímá, není-li udáno, pro koho se přejímá, za výstavce vlastní směnky.

Ikona zobrazí komentář...
§78

§78 (1) Výstavce vlastní směnky je zavázán stejně jako příjemce cizí směnky.

§78 (2) Vlastní směnka, splatná určitý čas po viděné, musí být předložena výstavci k viděné ve lhůtách uvedených v § 23. Lhůta po viděné běží od data viděné potvrzené podpisech výstavce na směnce. Odepře-li výstavce potvrdit a datovat viděnou, třeba to zjistit protestem (§ 25), od jehož data počíná běžet lhůta po viděné.