Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účinnost

Účinnost od: 14. 1. 2017

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§786

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

 * * *

Zákon č. 458/2016 Sb. nabyl účinnosti dnem 14. ledna 2017.

Čl. II
zákona č. 458/2016 Sb.

Přechodné ustanovení

Společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru uvede ujednání stanov a složení dozorčí rady do souladu s tímto zákonem do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Neučiní-li tak, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.