Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Občanský soudní řád

ZÁKON
č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád,
ve znění zákona č. 36/1967 Sb.,
zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb.,
zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb.,
zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb.,
zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb.,
zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb.,
zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb.,
zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb.,
zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb.,
zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb.,
zákona č. 142/1996 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb.,
zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb.,
zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb.,
zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb.,
zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb.,
zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb.,
zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb.,
zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb.,
zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb.,
zákona č. 370/2000 Sb., (úplné znění č. 69/2001 Sb.)
zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb.,
zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb.,
zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb.,
zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb.,
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb.,
zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 476/2002 Sb.,
zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 153/2004 Sb.,
 zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb.,
zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb.,
zákona č. 59/2005 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 93/2005 Sb.,
zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb.,
zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb.,
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb.,
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb.,
zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb.,
zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb.,
zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb.,
zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb.,
zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb.,
 zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,
zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,
zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb.,
 zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,
zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 48/2010 Sb.,
 zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb.,
 zákona č. 69/2011 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 80/2011 Sb.,
zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb.,
zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb.,
zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 147/2012 Sb.,
zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb.,
 zákona č. 334/2012 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 369/2012 Sb.,
zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb.,
 zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb.,
 zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb.,
 zákona č. 293/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 44/2014 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 146/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb.,
 zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 164/2015 Sb.,
 zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb.,
 zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,
zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 258/2017 Sb.,
zákona č. 291/2017 Sb., zákona č. 296/2017 Sb.,
 zákona č. 365/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb.,

 zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb.,
zákona č. 191/2020 Sb.
a nálezu Ústavního soudu č. 327/2020 Sb.

Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 99/1963 a k zákonu č. 519/1991 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 293/2013 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 139/2015 Sb.
Ikona zobrazí komentář:
nález ÚS č. 394/2016 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 111/2019 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 38/2021 Sb.
§ 1 - § 58 Obecná ustanovení
§ 1 - § 6 Základní ustanovení
§ 7 - § 17a Soudy
§ 18 - § 35a Účast na řízení
§ 36 - § 58 Úkony soudu a účastníků
§ 67 - § 78g Činnost soudu před zahájením řízení
§ 67 - § 73 Předběžná řízení
§ 74 - § 78g Předběžná opatření a zajištění důkazu
§ 79 - § 200za Řízení v prvním stupni
§ 79 - § 119a Průběh řízení
§ 120 - § 136 Dokazování
§ 137 - § 151a Náklady řízení
§ 152 - § 200za Rozhodnutí
§ 201 - § 243g Opravné prostředky
§ 201 - § 227 Odvolání
§ 228 - § 235i Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost
§ 236 - § 243g Dovolání
§ 244 - § 250l Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem
§ 244 - § 245 Obecná ustanovení
§ 246 - § 248 Podání žaloby
§ 249 - § 250f Řízení o žalobě
§ 250g - § 250l Rozhodnutí o žalobě
§ 251 - § 351a Výkon rozhodnutí
§ 251 - § 275 Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí
§ 276 - § 302 Srážky ze mzdy
§ 303 - § 320ab Přikázání pohledávky
§ 320b - § 320j Správa nemovité věci
§ 321 - § 338a Prodej movitých věcí a nemovitých věcí
§ 338b - § 338e Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech
§ 338f - § 338zr Postižení závodu
§ 339 - § 351a Uspokojení práv na nepeněžité plnění
§ 352 - § 354 Jiná činnost soudu
§ 355 - § 376 Závěrečná ustanovení
Poznámky pod čarou
Poznámky pod čarou