Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zákon o dani z přidané hodnoty

ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004
č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty,
ve znění zákona č. 635/2004 Sb.,
 zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb.,
 zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb.,
 zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb.,
 zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb.,
 zákona č. 230/2006 Sb.,  zákona č. 319/2006 Sb.,
 zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
 zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
 zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb.,
 zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb.,
zákona č. 489/2009 Sb. (úplné znění č. 36/2010 Sb.),
zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb.,
zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
 zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb.,
 zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb.,
 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,
 zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb.,
 zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb.,
zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb.,
 zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb.,
 nálezu Ústavního soudu č. 40/2017 Sb.,
 zákona č. 33/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb.,
 zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb.
zákona č. 283/2018 Sb., zákona č. 6/2019 Sb.,
 zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 256/2019 Sb.,
zákona č. 283/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb.,
zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb.
 a zákona č. 609/2020 Sb.
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 235/2004 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonému opatření č. 344/2013 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
K zákonu č. 113/2016 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 188/2016 Sb.
Ikona zobrazí komentář:
k zákonu č. 113/2016 Sb. II
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 243/2016 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k návrhu zákona č. 262/2014 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 298/2016 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 33/2017 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 170/2017 Sb.
Ikona zobrazí komentář:
k § 20a zákona o DPH
Ikona zobrazí komentář:
k § 77 odst. 2 a § 78e zákona o DPH
Ikona zobrazí komentář:
k zákonu č. 235/2004 Sb. - přenesení daňové povinnosti
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 371/2017
Ikona zobrazí komentář:
k § 69 zákona č. 235/2004 Sb
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 283/2018 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 6/2019 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 80/2019 Sb.
Ikona zobrazí komentář:
k § 82 zákona o DPH
Ikona zobrazí komentář:
k § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH
Ikona zobrazí komentář:
k novele zákona o DPH
Ikona zobrazí komentář:
k prominutí plateb z důvodu mimořádné události
Ikona zobrazí komentář:
prominutí DPH - 31. 3. 2020
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 299/2020 Sb.
Ikona zobrazí komentář:
k zákonu č. 299/2020 Sb. II
Ikona zobrazí komentář:
k zákonu č. 299/2020 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 283/2020 Sb.
Ikona zobrazí důvodovou zprávu:
k zákonu č. 609/2020 Sb.
§ 1 - § 110zf Základní ustanovení
§ 1 - § 4b Obecná ustanovení
§ 5 - § 87 Uplatňování daně
§ 5 - § 6l Daňové subjekty
§ 7 - § 12 Místo plnění
§ 13 - § 20 Vymezení plnění
§ 20a - § 25 Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit
§ 26 - § 35a Daňové doklady
§ 36 - § 46a Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně
§ 47 - § 50 Sazby daně
§ 51 - § 62 Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
§ 63 - § 71g Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně
§ 72 - § 79d Odpočet daně
§ 80 - § 87 Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně
§ 88 - § 92 Zvláštní režimy
§ 92a - § 92i Režim přenesení daňové povinnosti
§ 93 - § 110zf Správa daně v tuzemsku
§ 111 - § 113 Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení
Přílohy
Seznam plnění,při jejichž provádění se subjekty považují za osoby povinné k dani
Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně
Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně
Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti
Režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením
Poznámky pod čarou