Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon pozbyl platnosti uplynutím dne 31. 12. 2013 - viz zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

ZÁKON
ze dne 5. května 1992
č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, dani darovací
a dani z převodu nemovitostí,
ve znění zákona č. 18/1993 Sb.,
zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb.,
zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb.,
zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb.,
zákona č. 96/1996 Sb. (úplné znění č. 232/1996 Sb.),
zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb.,
zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998 Sb.,
zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb.,
zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb.,
zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb.,
zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb.,
 zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb.,
zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb.,
 zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb.,
 zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb.,
 zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 476/2008 Sb.,
 zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
 zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 402/2010 Sb.,
 zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,
zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb.,
 zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb.,
zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 405/2012 Sb.,
 zákona č. 500/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§1

Úvodní ustanovení

Tento zákon upravuje

a) daň dědickou,

b) daň darovací,

c) daň z převodu nemovitostí.