Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do ce

VYHLÁŠKA
ze dne 27. října 2009
č. 383/2009 Sb.,
o účetních záznamech
v technické formě vybraných účetních jednotek
a jejich předávání do centrálního systému účetních
informací státu a o požadavcích na technické
a smíšené formy účetních záznamů
(technická vyhláška o účetních záznamech),
ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.,
vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb.,
 vyhlášky č. 472/2013 Sb., vyhlášky č. 300/2014 Sb.,
 vyhlášky č. 370/2015 Sb., vyhlášky č. 447/2016 Sb.,
vyhlášky č. 274/2017 Sb. a vyhlášky č. 398/2017 Sb.
 

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 8 zákona a podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):