Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Silniční daň a její účtování


Bc. Alena Haas Kubátová
29. 1. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Po dobu následujících 36 měsíců od data první registrace vozidla v ČR se snižuje sazba daně o 48 %.

Foto: 123RF

 

Do pátku 31. ledna je každý poplatník silniční daně povinen podat přiznání k silniční dani a daň, případně její doplatek, uhradit. Kdo je poplatníkem daně silniční? Kterých vozidel se daň týká a jak se o ní účtuje?


 
Oblast silniční daně upravuje zákon o dani silniční. Tento zákon určuje, kdo je poplatníkem daně, co je předmětem daně a která vozidla jsou od daně osvobozena. Tato daň je mezi účetními poměrně oblíbená. Uveďme si některé základní údaje.

Jsem-li poplatníkem daně z příjmů právnických či fyzických osob a používám vozidlo registrované a provozované v České republice, pak je toto vozidlo předmětem silniční daně. Existují samozřejmě výjimky, těmi jsou vozidla používaná k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů.

Zajímavostí je, že například Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a všechny zdravotní pojišťovny jsou pro účely tohoto zákona považovány za veřejně prospěšné poplatníky daně, a nejsou tedy plátci daně silniční.

Předmětem daně silniční jsou vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Předmětem daně naopak nejsou speciální pásové automobily, zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, vozidla se zvláštní registrační značkou a další zvláštní vozidla podle zvláštního předpisu.

Zákon rovněž některá vozidla od silniční daně osvobozuje. Jejich seznam je velice dlouhý, namátkou proto jmenujme například vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, vozidla bezpečnostních sborů, vozidla poskytovatelů zdravotních služeb apod.

Podrobnější rozdělení vozidel pro účely silniční daně najdete na webu Finanční správy.

Kdo je poplatníkem silniční daně

Poplatníkem daně je osoba, ať už fyzická, či právnická, zapsaná v technickém průkazu jakožto provozovatel vozidla. Dále osoba, užívající vozidlo po zemřelé osobě, případně zaniklé či zrušené právnické a fyzické osobě, nebo ten, kdo vozidlo užívá po provozovateli, který je z registru vozidel již odhlášen.

Pochopitelně je poplatníkem silniční daně také zaměstnavatel vyplácející cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního vozidla, samozřejmě pokud ten sám není poplatníkem silniční daně. Mezi poplatníky silniční daně patří i osoby používající vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezervu nebo pohotovostní zásobu.

Výpočet silniční daně

Dnes už naštěstí účetní nemusí silniční daň počítat ručně, od toho máme elektronické podání, nebo chytré interaktivní formuláře, kam stačí pouze „nasázet“ údaje z velkého technického průkazu a chytrý software spočítá vše za nás. Proto jen velmi stručně popišme mechanismus výpočtu silniční daně.

Vycházíme ze základu daně. Tím je zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů, součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách u nákladních vozidel a největší povolená hmotnost v tunách u ostatních vozidel. Všechny tyto údaje snadno vyčteme z technického průkazu. Podle těchto údajů pak vybereme roční sazbu daně, u elektronického podání a v chytrých interaktivních formulářích se o to již program postará sám.

Platí, že čím je auto novější, tím méně za něj zaplatíme. Je to logické, starší vozidlo totiž mnohem více zatěžuje silnice. Proto, po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data první registrace vozidla se snižuje sazba daně u vozidel o 48 %. Dalších 36 kalendářních měsíců je to 40 %, a dalších 48 měsíců už jen 25 %. To neplatí pro vozidla poprvé registrovaná v České republice do data 31. 12. 1989. U nich se sazba daně rovnou snižuje jen o 25 %.

Pokud je poplatníkem daně zaměstnavatel vyplácející cestovní náhrady zaměstnancům za použití osobního vozidla, může zvolit ještě jiný výpočet. Sazba daně pak činí 25 Kč za každý den použití osobního automobilu (nebo jeho přípojného vozidla). Zaměstnavatel si pak může zvolit tento výpočet daně, je-li pro něj výhodnější.

Platba daně a zálohy na daň

Zálohy na silniční daň jsou splatné 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Praxe je většinou taková, že poplatníci uhradí k 15. dubnu celkovou zálohu a nemusí se tím po zbytek roku zabývat. Samotná silniční daň je splatná k 31. 1. následujícího roku.

Záloha na silniční daň se vypočte jako 1/12 příslušné roční sazby za každý kalendářní měsíc, kdy u vozidla trvala, vznikla, či zanikla daňová povinnost. U vozidel osvobozených od daně nemá poplatník povinnost zálohy platit.

Účtování silniční daně

Silniční daň evidujeme v soustavě účetnictví na účtu 531 – Daň silniční. Na tomto účtu zaúčtujeme předpis daně silniční z daňového přiznání k poslednímu dni příslušného roku. Daň silniční je daňově uznatelným nákladem již při předpisu bez ohledu na to, zda bude uhrazena, nebo ne.

Dalším účtem používaným v souvislosti s daní silniční, je účet 345 – Ostatní daně a poplatky. Na tomto účtu jsou kromě daně silniční účtovány předpisy ostatních daní, jako je daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, odvod za elektřinu ze slunečního záření a daňová povinnost účetních jednotek ze spotřebních daní. Kromě předpisů jsou zde evidovány nároky vůči finančnímu orgánu na vrácení daně.

Účtování silniční daně:
  1. Předpis daně silniční 531/345
  2. Doměrek daně silniční od finančního úřadu 531/345
  3. Úhrada daně silniční / doměrku daně 345/211, 221
  4. Vrácení přeplatku na dani 221/345
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Alena
30. 1. 2020 21:39:05
Dobrý den, odpověď na Vaši otázku naleznete v Zákonu o dani silniční, konkrétně v § 6, odst. 5, 6, 9 a 10.
Hlášení závadného obsahu

Dáša
29. 1. 2020 13:14:40
Dobrý den, lze snížit sazbu daně podle data registrace i u automobilu u kterého je poplatníkem daně zaměstnavatel vyplácející cestovní náhrady zaměstnancům za použití osobního vozidla?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jak bude fungovat kurzarbeit

29. 9. 2020 | Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Synekie RP s.r.o.
Kompletně zpracujeme Vaše účetnictví a mzdové účetnictví.
www.synekie-rp.cz

JRS, spol. s r.o.
Účetnictví, mzdy, daňové poradenství, personalistika, agentura práce.
www.uctoprolidi.cz

Daňový kalendář

15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 10. 2020 Daňové přiznání MOSS (3. čtvrtletí 2020)
26. 10. 2020 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,91 Kč
-0,305 Kč
22,90 Kč
-0,344 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru