Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přiznání k dani z nemovitých věcí podejte do 31. ledna


Redakce
28. 1. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Daňové přiznání se podává podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň z nemovitých věcí vyměřována.

Foto: 123RF

 

Poslední lednový den je třeba podat přiznání nejen k dani silniční, ale také k dani z nemovitých věcí. Právě na daň z nemovitých věcí se zaměříme v následujícím článku. Kdo přiznání podávat nemusí a jak si placení této daně usnadnit?


 
Daňové přiznání u příslušného správce daně z nemovitých věcí je třeba podat do 31. ledna 2020. Čas máte tedy už jen do pátku.

Nemusíte ho podávat, pokud jste to již udělali na některé z předchozích zdaňovacích období. Anebo vám byla daň vyměřena či doměřena na některé z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně.

V případě, že ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím dojde ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v osobě poplatníka, je třeba daň do 31. ledna 2020 přiznat. V těchto případech lze daň přiznat buď podáním daňového přiznání, nebo podáním dílčího daňového přiznání. V dílčím daňovém přiznání uvedete jen nastalé změny a výpočet celkové daně.

Daňové přiznání se podává podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň z nemovitých věcí vyměřována.

Dojde-li pouze ke změnám uvedeným v ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí, tj.:
  • ke změně sazeb daně,
  • ke změně průměrné ceny půdy přiřazené k jednotlivým katastrálním územím,
  • ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 a 4 nebo podle § 12 zákona,
  • k zániku osvobození od daně, stanoví-li to obec obecně závaznou vyhláškou podle § 4 odst. 1 písm. v) zákona, nebo k zániku osvobození uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu,
  • ke změně místní příslušnosti,
není poplatník povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se v takovém případě vyměří ve výši poslední známé daně upravené o tyto změny a novou výši daně sdělí poplatníkovi správce daně platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Placení daně z nemovitých věcí přes SIPO

Poplatníci daně z nemovitých věcí, kteří nechtějí každoročně hlídat termín pro placení daně, si mohou též do pátku 31. ledna 2020 požádat o placení daně prostřednictvím SIPO. Postačí, když v tomto termínu doručí na finanční úřad tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a doklad prokazující přidělení spojovacího čísla.

Následně se již o placení daně z nemovitých věcí nemusíte starat, protože daň bude vždy před termínem splatnosti uhrazena automaticky prostřednictvím SIPO.

Jak na to?
  1. Vyplníte Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Tiskopis je k dispozici na územních pracovištích finančních úřadů nebo na webu Finanční správy v sekci Daňové tiskopisy.
  2. Vyplněné a podepsané Oznámení společně s dokladem o přidělení vašeho spojovacího čísla SIPO (případně s rozpisem platby vašeho SIPO) doručíte na územní pracoviště finančního úřadu, kde jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.
  3. V případě bezhotovostní úhrady SIPO inkasem z bankovního účtu zohledněte částku daně z nemovitých věcí v nastaveném limitu pro SIPO.


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jak bude fungovat kurzarbeit

29. 9. 2020 | Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
TAXPROJECT s.r.o.
Ekonomické, účetní a daňové poradenství, účtování mezd, OSVČ, FVE.
www.taxproject.cz

VUJO computer s.r.o.
Nabízíme komplexní IT služby. Jsme STORMWARE certifikovaný partner
www.vujo.cz

Daňový kalendář

15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 10. 2020 Daňové přiznání MOSS (3. čtvrtletí 2020)
26. 10. 2020 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,91 Kč
-0,305 Kč
22,90 Kč
-0,344 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru