Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vyživované osoby pro účely exekuce ze mzdy


Ing. Martina Truhlářová
18. 7. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Vyživovací povinnost vůči dětem trvá od jejich narození do doby, než jsou schopné se samy živit.

Foto: 123RF

 

Při výpočtu srážek ze mzdy pro účely exekucí zaměstnanců zohledňujeme jejich vyživované osoby. O koho se jedná a jak je započítávat do nezabavitelného minima? Co je to tzv. nezabavitelná částka a jaká je její výše?


 
Exekuční řád stanoví, že na exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů se použije přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy.

Provádět srážky ze mzdy ve větším rozsahu, než dovolují ustanovení tohoto zákona, je nepřípustné, i když s tím povinný souhlasí. Proto musíme zjistit a zohlednit při výpočtu i všechny vyživované osoby zaměstnance.

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

Zaměstnanci nesmí být sražena z měsíční mzdy základní částka - tzv. nezabavitelná částka.

Nezabavitelná částka = dvě třetiny ze součtu částky životního minima jednotlivce + částka normativních nákladů na bydlení na osobu povinného + jedna čtvrtina nezabavitelné částky na každou vyživovanou osobu.

Pro rok 2018 je stanovena jedna čtvrtina ze základní nezabavitelné částky ve výši 1 556,33 Kč. To je tedy částka, kterou započítáme na každou vyživovanou osobu.

Vyživované osoby započtené vždy

Vyživovanými osobami jsou vždy manžel nebo manželka, a to i když mají samostatný příjem. Podmínkou zde není, aby spolu žili ve společné domácnosti. Pokaždé tedy na ně započítáme jednu čtvrtinu nezabavitelné částky. Totéž platí obdobně i u registrovaných partnerů, neboť mají podle zákona o registrovaném partnerství vzájemnou vyživovací povinnost.

Jak u manželů, tak u partnerů zákon ukládá rozsah vyživovací povinnosti tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů/partnerů byla zásadně stejná. Proto je logické započtení jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na tyto osoby vždy.

Oproti tomu, vyživovací povinnost zákon nestanovuje u druha a družky, tyto osoby se tedy mezi vyživované osoby nezapočítávají.

Děti jako vyživované osoby

Dalšími vyživovanými osobami jsou děti. U dětí, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť (pokud jsou srážky prováděny ze mzdy obou manželů, resp. rodičů).

Nový občanský zákoník stanoví vyživovací povinnost vůči dítěti od jeho narození do doby, kdy není schopno se samo živit (u zletilého dítěte by však jeho vyživovací povinnost neměla být v rozporu s dobrými mravy).

Pro účely výpočtu nezabavitelné částky se za děti považují pouze děti vlastní nebo osvojené. Pokud se zaměstnancem ve společné domácnosti žijí nevlastní děti druhého z manželů či druha, nelze je započítávat mezi vyživované osoby.

Ostatní vyživované osoby

Mezi ostatní vyživované osoby pak mohou patřit rodiče, prarodiče, vnuci, pravnuci, rozvedený manžel či manželka, partner po zrušení partnerského soužití. Za vyživované osoby počítáme ostatní vyživované osoby, pokud zaměstnanec prokáže stanovení výživného soudní cestou.

U otce pak může být stanovena vyživovací povinnost též neprovdané matce jeho dítěte. Občanský zákoník stanoví, že není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí tento otec výživu po dobu dvou let od narození dítěte.

Výjimka započtení mezi vyživované osoby

Příslušná nezabavitelná částka se nezapočítává na osobu, v jejíž prospěch byla nařízena exekuce pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá; je-li však výživné sráženo na základě dohody o srážkách ze mzdy, je třeba příslušnou nezabavitelnou částku na tuto vyživovanou osobu započítat.

Doložení započitatelných vyživovaných osob

Pokud se zaměstnanci provádí srážky ze mzdy, měl by zaměstnanec zaměstnavateli doložit, kterým osobám poskytuje vyživovací povinnost. Nejvhodnější formou se jeví prohlášení s výčtem vyživovaných osob doplněné o příslušné dokumenty, které prokazují existenci vyživovací povinnosti. Toto prohlášení a dokumentace by měly být při každé změně aktualizovány.

Tab.: Doporučené důkazní materiály k určení vyživovaných osob zaměstnance
 
Vyživovaná osoba Důkazní materiál
Manžel/Manželka Oddací list (plus případné prohlášení, že manželství trvá)
Registrovaný partner Doklad o registrovaném partnerství vydaný matričním úřadem (plus případné prohlášení, že partnerství trvá)
Dítě Rodný list nebo rozhodnutí o osvojení, potvrzení o studiu, případně rozsudek o stanovení výživného či jiný doklad o trvání vyživovací povinnosti vůči dítěti po dokončení povinné školní docházky
Neprovdaná matka dítěte do dvou let věku dítěte Rozsudek o stanovení výživného otce; případně čestné prohlášené matky, že otec přispívá na její výživné
Rozvedený manžel/manželka Rozsudek o stanovení výživného
Partner po zrušení registrovaného partnerství Rozsudek o stanovení výživného
Ostatní vyživované osoby (rodiče, prarodiče, vnuci, pravnuci) Rozsudek o stanovení výživného
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Slivka Vladimír
10. 2. 2020 13:21:32
Já i manželka máme srážku z důchodů na úhradu závazků. Máme oba vzájemně započitatelnou 1 vyživovací osobu. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Albin
11. 4. 2019 15:46:37
Dobry den, jsem starobni duchodce a do dnesniho dne mi nebyla vyplacena castka pro dalsi vyzivovanou osobu manzelku a to temer 10 let. Co mam udelat, aby mi to bylo zpetne doplaceno. Dekuji za radu
Hlášení závadného obsahu

Adelina
12. 3. 2019 13:43:40
Dobrý den, s manželem máme oba exekuci, manželovi nechávají z platu nezabavitelnou částku, cca 15000, máme dvě děti, jedno 5 let, druhé 2 roky, beru na mladší dítě rodičovský příspěvek ve výši 7600 Kč. Mohou mi strhávat i z této částky nějaké peníze? Počítá se do mé exekuce i příjem manžela? Předem moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Marcela Rezková
6. 3. 2019 14:03:08
Dobrý den, řeším problém se známou. Má 3 děti, manžel ve vězení a ona má exekuci. Počítá se manžel ve vězení, jako vyživovaná osoba? Mají oddací list. Děkuji R.
Hlášení závadného obsahu

Miroslav
26. 10. 2018 9:34:15
Mám syna nežije ve společně domácností mohu ho započítat k vyživovací povinnosti v případě vedené exekuci na plat výživné není soudně nařízené dohoda s matkou nezletilého děkuji za odpověď Mira4
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
MH Sexshop
Český expert na latexové oblečení, kůži, bdsm a fetish.
www.mhsexshop.com

Ing. Aleš Cichy
Vedení účetnictví a daňové evidence
tiscali.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,69 Kč
0,070 Kč
23,67 Kč
0,198 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru