Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Většina změn z plánované daňové reformy se odkládá. Spuštění Jednotného inkasního místa, zrušení superhrubé mzdy či daň z úhrnu mezd přijdou na řadu nejspíš až v roce 2014.

Celý článek
logo podkategorie
10. 1. 2012


Daň za stavební či montážní práce zaplatí nově odběratel

Přenesení daňové povinnosti na odběratele se od ledna 2012 rozšíří i na stavební a montážní práce. Pokud si tedy od letošního roku objednáte firmu, která vám bude dělat stavební či montážní úpravy, počítejte s tím, že z nich budete muset přiznat a zaplatit daň, pokud jste plátcem DPH. Reverse charge se projeví na vaší faktuře i v přiznání k DPH.

Celý článek
10. 1. 2012

„Obrácené zdanění“ při poskytnutí stavebních nebo montážních prací začne platit od roku 2012

Takzvaný reverse charge neboli režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních pracích začne platit už od 1. ledna roku 2012.

Celý článek
14. 11. 2011

Jak na opravy v DPH

Do konce března 2011 se opravy základu daně a výše DPH prováděly jednoduše dobropisy a vrubopisy, přičemž se zahrnovaly do běžného daňového přiznání. Po novele zákona o dani z přidané hodnoty je však třeba rozlišovat tři druhy oprav DPH.

Celý článek
logo podkategorie
12. 10. 2011

Senátoři zamítli návrh na zvýšení DPH

Zvýšení DPH u potravin by podle senátorů vyhnalo lidi na nákupy do zahraničí. Návrh u nich neprošel, poslanci o novele budou muset hlasovat znova.

Celý článek
logo podkategorie
7. 10. 2011

Změny DPH platné od 1. dubna 2011

Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů („ZDPH“) na sebe v poslední době upoutal pozornost zejména kvůli změnám sazeb daně, údajně ve vazbě na pokus o diskutabilní důchodovou reformu. Předmětem našeho zájmu nyní budou letošní již schválené novely ZDPH, zejména poměrně velká dubnová novela, ale pro pořádek si uveďme v přehledu všechny tři novely, které nabyly účinnosti v roce 2011.

Celý článek
logo podkategorie
18. 3. 2011

Cena obvyklá u úplat v DPH

Daň z přidané hodnoty („DPH“) je pro státní rozpočet nejvýznamnější daní. Zjednodušeně lze říci, že daň ve výši 20 % nebo 10 % se platí ze všeho, co prodají plátci registrovaní k této dani, což jsou téměř všichni podnikatelé. A nejen to, třebaže předmětem této daně jsou výslovně pouze úplatná plnění, zákon šalamounsky označil za „úplatná“ také mnohá bezúplatná plnění a dokonce i celou řadu situací, kdy k žádnému plnění fakticky nedochází (například když plátce – fyzická osoba – použije firemní auto po své soukromé účely).

Celý článek
logo podkategorie
6. 1. 2011

Reklamní a propagační předměty z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty

Reklamní a propagační předměty jsou v zákoně o daních z příjmů a v zákonu o DPH pro rok 2010 vymezeny odlišným způsobem.

Celý článek
logo podkategorie
11. 11. 2010

Pozor na nové důvody registrace k DPH

Od ledna 2010 došlo k řadě významných změn systému DPH. Většina podnikatelů jistě již zaregistrovala zejména nová pravidla určení místa plnění při poskytnutí služby, obnovení povinné ceny obvyklé u úplat mezi spojenými osobami a plnou elektronizaci souhrnných hlášení.

Celý článek
logo podkategorie
27. 9. 2010

Změny souhrnného hlášení DPH od roku 2010

Mírné zjednodušení režimu přiznávání DPH u přeshraničních služeb od roku 2010 paradoxně přišlo ruku v ruce s nemilou administrativní komplikací. Takže čeští plátci dodávající zboží nebo poskytující služby „podnikatelům“ do jiného státu Evropské unie („EU“) musejí kromě daňového přiznání k DPH podávat také další tiskopis – souhrnné hlášení.

Celý článek
logo podkategorie
11. 6. 2010

Účtování záloh zdaněných daní z přidané hodnoty

Povinnost přiznávat DPH z přijatých záloh na zdanitelné plnění mají plátci vedoucí účetnictví sice už téměř šest let, řada účetních má však stále trochu potíže s jejich účtováním. Tento článek představuje dvě metody účtování zdaněných záloh – nejjednodušší a nejvhodnější.

Celý článek
logo podkategorie
17. 3. 2010

Novoroční zvýšení daní

Ať už se komukoli z nás vede jakkoli špatně nebo dokonce bídně, musíme uznat, že daleko hůř je na tom stát. No jen považte. Už několik let žije na dluh z vypůjčených peněz, přitom rok od roku stále jen zvyšuje své zadlužení bez vyhlídky alespoň vyrovnaného rozpočtu. Není se co divit, že vedle významných škrtů ve státních výdajích došlo i na určité zvýšení některých daní.

Celý článek
logo podkategorie
22. 11. 2009

Paušální výdaje na dopravu

Jednou z novinek zákona o daních z příjmů je možnost použít paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem, a to ve výši 5 000 Kč měsíčně, pokud poplatník nechce vykazovat jednotlivé pracovní cesty. Což znamená, že podnikatel nebude muset, ale pouze pro účely zákona o daních z příjmů, vést žádnou evidenci jízd.

Celý článek
7. 11. 2009

Dubnová novela DPH

Přesně na apríla (1. 4. 2009) byl vyhlášen i nabyl účinnosti zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon o DPH a některé další zákony. Byla by to pouze podprůměrně zajímavá novela zákona o DPH vynucená příslušnou směrnicí EU, pokud by nebyla poslanci využita k pozměňovacím návrhům.

Celý článek
logo podkategorie
27. 4. 2009

Změny v DPH u finančního leasingu

Dnem 1. 1. 2009 nabude účinnosti doposud nejrozsáhlejší novela zákona o DPH, kterou přinesl zákon č. 302/2008 Sb. („Novela“). Pro ilustraci dopadu Novely si stačí uvést dvě čísla: zákon o DPH má „jen“ 113 paragrafů a Novela má plných 313 změnových bodů a 6 přechodných ustanovení. 

Celý článek
logo podkategorie
21. 12. 2008

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
EG - Consult, s.r.o.
Účetní firma dodává a podporuje produkty Strormware Office
www.egconsult.cz

D&V technika s.r.o.
Prodej a servis čistících a mycích zařízení Kärcher
www.karcherdav.cz

Daňový kalendář

16. 12. 2019 Silniční daň (4. záloha)
16. 12. 2019 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
16. 12. 2019 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2019 Přiznání DPH (za listopad 2019)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,52 Kč
-0,005 Kč
23,04 Kč
-0,001 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 11.12.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru