Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Plátce DPH, který se zabývá cestovním ruchem, by se měl zamyslet nad tím, zda budou jeho služby podléhat standardnímu režimu DPH, nebo zvláštnímu režimu pro cestovní službu podle § 89 zákona o dani z přidané hodnoty.

Celý článek
logo podkategorie
14. 1. 2013


Změny v DPH od 1. 1. 2013

Jaké novinky si pro rok 2013 přichystala novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH)? Kromě zvýšení obou sazeb DPH se změny nevyhnuly ani registračním povinnostem či daňovým dokladům.

Celý článek
4. 1. 2013

DPH při pořízení zboží z jiného členského státu

Dodavatel z jiného členského státu je povinen při dodání zboží do tuzemska přiznat osvobození od daně a plátce (příjemce) je povinen přiznat daň na výstupu při pořízení zboží (platí i opačně).

Celý článek
logo podkategorie
31. 12. 2012

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013?

Ze současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově od 1. 1. 2013 pověřeno pouze 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad v Praze. Pro bezproblémové placení daní byste měli znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu.

Celý článek
28. 12. 2012

Vyrovnání odpočtu DPH

Vyrovnání podléhá původní odpočet daně uplatněný u obchodního majetku před jeho použitím (kromě dlouhodobého majetku), pokud ve tříleté lhůtě plátce tento majetek použije v rámci svých ekonomických činností pro jiné účely, než původně uplatnil.

Celý článek
logo podkategorie
27. 12. 2012

Od ledna se zvýší DPH na 15 a 21 procent

Prezident Václav Klaus dnes podepsal daňový balíček. Obě sazby DPH se od 1. ledna 2013 zvýší o jeden procentní bod na 15 procent a 21 procent a v České republice se tak od příštího roku zdraží veškeré zboží a služby.

Celý článek
logo podkategorie
21. 12. 2012

Od roku 2013 dojde k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy

Stávající soustava územních finančních orgánů bude od 1. 1. 2013 nahrazena orgány Finanční správy, které bude tvořit Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, čtrnáct finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad.

Celý článek
logo podkategorie
20. 12. 2012

Podmínky nároku na odpočet DPH

V jakých případech lze nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty a snížit tak svůj odvod DPH finančnímu úřadu? To si přečtete v následujícím příspěvku, ve kterém nechybí ani praktické příklady.

Celý článek
logo podkategorie
17. 12. 2012

Odpočet DPH v krácené výši

V případě, že přijaté zdanitelné plnění použije plátce výhradně v rámci svých ekonomických činností jak pro činnosti s nárokem na odpočet, tak i pro činnosti osvobozené bez nároku na odpočet daně na vstupu, je povinen krátit daň na vstupu.

Celý článek
logo podkategorie
12. 12. 2012

Ručení odběratele za DPH

Novela zákona o DPH, provedená zákonem č. 47/2011 Sb., zavedla ručení za nezaplacenou daň. To znamená, že odběratel ručí za daň ze zdanitelného plnění uskutečněného jiným plátcem v tuzemsku, kterou dodavatel záměrně neodvedl.

Celý článek
logo podkategorie
7. 12. 2012

Opravy v DPH

Jak na opravy v DPH? Od dubna roku 2011 je nutné rozlišovat tři druhy oprav DPH, před tímto datem se opravy základu daně a výše DPH prováděly jednoduše dobropisy a vrubopisy. Pro lepší pochopení nechybí v článku ani několik praktických příkladů.

Celý článek
logo podkategorie
3. 12. 2012

Možnost vrácení DPH u pohledávek v insolvenci

Plátci daně z přidané hodnoty, jejichž dlužníci se ocitli v úpadku, nemusí o odvedenou DPH nutně přijít. Novela zákona o DPH z roku 2011 umožňuje za určitých podmínek vrátit daň z přidané hodnoty zpět prostřednictvím daňového přiznání.

Celý článek
logo podkategorie
28. 11. 2012

Časté požadavky finančních úřadů při kontrolách

V životě každé firmy dříve či později dojde k okamžiku, že obdrží od finančního úřadu výzvu k odstranění pochybností, místnímu šetření či daňové kontrole. O co se jedná a co po nás bude finanční úřad chtít?

Celý článek
23. 11. 2012

Vystavování faktur v tuzemsku

Každý podnikatel bez ohledu na velikost, právní formu či obor podnikání potřebuje vystavovat faktury. Přečtěte si, jaké náležitosti musí účetní a daňové doklady mít a v čem lidé při vystavování dokladů nejčastěji chybují.

Celý článek
19. 11. 2012

Zaokrouhlení celkové částky daňového dokladu a vliv na rekapitulaci DPH

Zaokrouhlování může být mnohdy velký problém. Ať už se jedná o zaokrouhlování daně, základu daně, nebo celkové částky dokladu. Zda zaokrouhlovat budeme nebo ne, záleží pouze na nás, respektive na tom, kdo daňový doklad vystavuje.

Celý článek
logo podkategorie
14. 11. 2012

Rychlé zprávy

Termín podání daňového přiznání je 18. srpna

14. 8. 2020 | Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání za rok 2019 je 18. srpna 2020. Nejpozději v tento den musí být daň rovněž uhrazena. Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání daně z příjmů do 1. dubna, resp. 1. července se sice nemění, avšak promíjí se pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019, a to pokud se přiznání podá do 18. srpna a zároveň se daň zaplatí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
S Partnerem v Pohodě
FOCUS Partner vede účetnictví téměř 40 firmám v Pohodě
www.focus-partner.cz

ATES spol. s r.o.
Výroba a konstrukce jednoúčelových strojů a zařízení, dopravníků, auto
www.ates.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,12 Kč
-0,010 Kč
22,11 Kč
0,023 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 14.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru