Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny v zákoníku práce od 1. října 2015


Bc. Michaela Sobotková
29. 9. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od října 2015 bude jednodušší jednostranně vypovědět dohodu o provedení práce.

Foto: Fotolia

 

Od 1. 10. 2015 přibude do zákoníku práce možnost jednostranně zrušit dohodu o provedení práce s 15denní výpovědní lhůtou. „Dohodáři“ budou mít také nově nárok na náhradu škody, která jim vznikne při výkonu práce, stejně jako zaměstnanci.


 
Dne 1. října 2015 nabývá účinnosti zákon č. 205/2015 Sb., který novelizuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., dále jen „ZP“), a ruší mimo jiné zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců (zákon č. 266/2006 Sb.).
 
Novela je důležitá i pro oblast BOZP, neboť se dotýká odškodňování pracovních úrazů. Dochází ke zpětnému zařazení hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, které byly dočasně obsažené v přechodných ustanoveních, mezi ta ustanovení zákoníku práce, která upravují náhradu škody (nově terminologicky náhrada majetkové a nemajetkové újmy) v pracovněprávních vztazích obecně (především část jedenáctá).

Dohoda o provedení práce po novele

V minulosti bylo často problematické ukončit platnost dohody o provedení práce, pokud si to mezi sebou smluvní strany výslovně neujednaly. Zákoník práce jednostranné ukončení neupravoval. Oproti tomu zrušení dohody o pracovní činnosti bylo vždy v zákoně výslovně řešeno.
 
Protože se dohody o provedení práce běžně sjednávají na dobu neurčitou, upravuje od října novela zákoníku práce způsoby zrušení závazků z obou dohod shodně ve společných ustanoveních o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 
Nově bude tedy § 77 odst. 4 ZP znít následovně. Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit:
  • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  • výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
  • okamžitým zrušením – okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.
Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

Nárok na náhradu škody i pro „dohodáře“

Nárok na náhradu škody budou mít nově také zaměstnanci, kterým tato škoda vznikne nejen při výkonu práce na základě pracovní smlouvy, ale i při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tzn. i na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti). Toto upravuje ustanovení § 271a a § 271b ZP.
 
Rozšíří se i okruh osob, které mají nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých, a to o nárok partnera v registrovaném partnerství, protože i mezi partnery vzniká vyživovací povinnost. Tuto úpravu nalezneme v § 271i ZP.

Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

Zákonem č. 205/2015 Sb. dochází také ke zrušení dosud neúčinného zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a zrušení nebo změně některých dalších s tím souvisejících zákonů, protože se zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání podle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců provádět nebude a není proto důvod, aby byl zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, nadále platný, ačkoliv dosud nenabyl účinnosti.
 
Obdobně se ruší jednotlivé části těch zákonů, které se týkají oblasti úrazového pojištění (zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, zákon č. 306/2008 Sb., zákon č. 479/2008 Sb., zákon o zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních službách).


Související článek:
Novela zákona o zaměstnanosti od 1. 10. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

O vrácení DPH z jiných členských států EU si můžete požádat do 30. září

4. 8. 2021 | Do 30. září si mohou plátci požádat o vrácení DPH za rok 2020, kterou zaplatili v jiném členském státě EU, přičemž nesmí být v tomto státě registrováni k DPH. O vrácení je možné požádat prostřednictvím elektronického portálu české daňové správy, do kterého je nejprve třeba se zaregistrovat. Správce daně má na zřízení přístupu lhůtu 15 dní.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ADMINNET s.r.o.
Správci počítačových sítí
www.adminnet.cz

Sváříme pro Vás nerez již
Výroba, dodávka a montáž strojních zařízení pro potravinářský průmysl
www.svarkon.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2021 Přiznání DPH (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Souhrnné hlášení (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Kontrolní hlášení (za červenec 2021)
31. 8. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,44 Kč
-0,050 Kč
21,43 Kč
-0,011 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru